Kontakta oss
WinCC-to-zenon Converter

WinCC-to-zenon Converter

När du hittills arbetat med WinCC kommer du att bli imponerad av denna konverter. Konvertera dina tidigare WinCC projekt helt enkelt i zenon projekt och nyttja från och med nu alla möjligheterna i zenon. Gör din utveckling snabbare, effektivare och flexiblare. Dra nytta av den överlägsna SCADA  säkerheten och maximala oberoendet med zenon.WinCC-to-zenon

Fact Sheet

WinCC-to-zenon

379 KB

Verktygen för WinCC-to-zenon konvertern

Import av WinCC projekt i zenon sker över två verktyg:

 • WinCC Graphics Converter: denna exporterar WinCC grafikelementen i en XML-fil
 • WinCC Import Wizard: importerar datablock, taggar, larm, arkiv direkt ur WinCC och grafikdata ur WinCC Graphics Converter

Fast Facts

 • Konvertera projekt - nyttja alla fördelar hos zenon
 • Överta bestående grafik, variabler osv.
 • för zenon användare gratis
 • Import med assistent – inga programmeringskunskaper

Importerbara element

Datablock: importeras som datatyper i zenon. Datablocken i WinCC grupperas efter protokoll och sorteras och visas efter blocktyp och namn.

Taggar: Taggar importeras som zenon variabler. Importen kan utföras direkt till zenon eller över en CSV-fil.

Larmgränser: Larmklasser och gränsvärden importeras. WinCC gränstexter ersätts med gränsvärdesvariabler.

Arkivtaggar: Taggar som registrerats i WinCC Explorer under taggloggning, kan importeras. Importen sker till zenon

Arkivskärmar: Från WinCC kan man importera bilder, mallar och symboler. Motsvarande zenon bilderna skapas automatiskt. Följande WinCC bildelement läggs upp i zenon. För alla andra WinCC objekt skapas en platshållare i zenon.

Standardbildelement

Standardbildelement

 • Linje
 • Polygon
 • Polylinje
 • Ellips
 • Cirkel
 • Ellipssegment
 • Tårtsegment
 • Ellipsbåge
 • Cirkelbåge
 • Rektangel
 • Rektangel med runda hörn
 • Statisk text

Rörobjekt

 • Polygonrör
 • T-stycke
 • Dubbelt T-stycke
 • Rörböj

Smarta objekt

 • I/O fält
 • Grafiska objekt
 • Windows objekt
 • Knapp
CONTACT US