Kontakta oss
Ekonomi genom ergonomi

Ekonomi genom ergonomi

Effektiv HMI/SCADA projektering och underhåll

Helt enkelt produktiv med zenon Operator

Ergonomi i utvecklingen – det betyder upp till 80 % tidsvinst vid projekteringen och avsevärt kortare idrifttagningstider. Snabbare och samtidigt tillförlitligare resultat genom återanvändbara element, genom talrika assistenter och mallar, genom online uppdateringsbara runtime-filer och hundratals kommunikationsprotokoll.

Snabb, tillförlitlig, objektorienterad

Projektera både snabbare och säkrare? Inget problem med zenon. Skapa standardkonfigurationer inom några minuter, använd redan konfigurerade element över hela projektet eller använd färdiga förlagor (mallar) för en ny HMI/SCADA applikation.

  • Intelligenta assistenter och mallar tillåter hög produktivitet under utvecklingen – även för nybörjare.
  • Över 300 förfogbara kommunikationsprotokoll för enkel integration i bestående anläggningsmiljöer eller nya maskiner.
  • Redan konfigurerade drivrutiner, variabler och funktioner kan användas i alla nya projekt.
  • Skapa snabbt och lätt kundspecifika varianter av bestående projekt.

Produktiv utveckling med zenon Operator – kontakta oss.

Hot Reload: alltid aktuell

Ändringar i en gående HMI/SCADA applikation konfigurerar man med zenon Operator helt enkelt om och för över de nya parametrarna till anläggningen. Hot Reload aktualiserar runtime-filerna under driften. Ingen nystart. Inget anläggningsstopp. Med zenon kan man fjärrdiagnostisera och fjärrunderhålla anläggningar.

 

Konfigurering istället för programmering

Varför programmera vart HMI/SCADA projekt och var ändring med tusentals rader kod när ett par musklick räcker? Med zenon Operator ändrar man drivrutiner, logos, färger, eller andra parametrar med ett par musklick – mer ergonomi i projektering och underhåll.

 

Med ergonomi till dina HMI/SCADA projektmål – kontakt oss.

CONTACT US