Kontakta oss

zenon Operator – underlättar integration

Integrera anläggningar och maskiner effektivt och säkert i HMI/SCADA-projekt

Ergonomi skapar effektivitet

 

Effektiv projektering, problemlös integration i bestående anläggningar, enkla arbetsförlopp,  snabbt underhåll på plats och från annan plats – det är ergonomisk automation. Med zenon Operator sparar man resursers, ökar produktiviteten och lönsamheten. Naturligtvis med största möjliga säkerhet för data och anläggning. 

 

Öppen för integration – i nya och bestående anläggningar.

Förnya utan att uppfinna hjulet igen. zenon Operator kan problemlöst integreras i bestående anläggningsmiljöer eller nya maskiner och uppvärderar dessa - utan större insats.

  • Snabb integration i alla bestående anläggningar med över 300 förfogbara kommunikationsprotokoll drivrutiner,
  • variabler och funktioner kan användas när som helst tack vare utpräglad objektorientering.
  • Mallar och assistenter för uppläggning av nya användningar men några få klick – med konfigurering.

Så sparas tid och pengar vid integration i anläggningen. HMI/SCADA utveckling med zenon. Läs mer om zenon Operator i vår produktkatalog eller kontakta oss.

Intuitiv och säker: zenon Operator

Vid sidan av den framgångsrika integrationen av HMI/SCADA projekten säkrar zenon även deras underhåll och anpassning till framtida utmaningar. Detta sparar underhållskostnader, ökar anläggningens tillgänglighet och ökar så hela anläggningens effektivitet.

  • Enkla underhållsarbeten kan utföras på platsen
  • Omfattande fjärrverktyg tillåter effektivt fjärrunderhåll
  • Efterladdning av uppdaterade runtime filer utan nystart av runtime tack vare Hot-Reload-funktion
  • Fint konfigurerbar användarförvaltning tillåter exakt rollfördelning
  • Nätverkskryptering och manipuleringssäker dokumentation för maximal säkerhet
  • Alla projektversioner kan överblickas i projektvisioneringen
  • Den integrerade ändringshistoriken sörjer för spårbarhet

Läs mer om zenon Operator i vår produktkatalog eller kontakta oss.

zenon - är hemma i många branscher

Många företag inom branscherna fordon, livsmedel, energi, läkemedel satsar redan nu på mer ergonomi för sin automation.

 

Läs mer om implementeringen i zenon Operator Success Stories.

Maximera användarvänligheten

Sug ut det bästa ur maskiner och anläggningar med optimal användarvänlighet. I den ekonomiska konkurrensen vinner användarvänlighet.