Kontakta oss

Diagnos / Drifttagning / Projektunderhåll

Ergonomi inom utveckling [5/5]

zenonprojekt växer med användarens krav. Produktionsprocesser och maskiner utnyttjas bäst när programmet följer med i utvecklingen. Arbetar du med metoder som t.ex. Lean Management, Six Sigma eller TPM? zenon hjälper dig att nå dina mål.Project Maintenance

Fact Sheet

Project Maintenance

109 KB

Flexibilitet i underhåll

Den enkla manövreringen av zenon Editor tillåter underhållsarbeten på projektet direkt av personer på plats. Om det önskas kan flera personer problemfritt underhålla och vidareutveckla främmande projekt. Principen "konfigurering istället för programmering" ger nödvändig transparens och spårbarhet.

Centralt underhåll

Med "zenon Remote Transport" kan man transportera zenon projekt till vilket dator som helst i nätverket med bara några musklick. Dessutom kan startprojektet ställas in och Runtime startas eller stoppas från en annan plats. Utöver detta kan systeminformation från Remote Transport utläsas, loggfiler begäras och operativsystemet kan omstartas.

Fast Facts

  • Stabil anläggningsdrift med zenon
  • Hot-Reload för uppdateringar av Runtime utan omstart
  • Överblick över projektversioner och ändringar
  • Selektiv avstängning av anläggningens delar möjlig

Viktigast av allt – anläggningen måste fungera

Med "Hot-Reload" kan ändringar överföras till Runtime under drift och där laddas utan omstart. Den inbyggda redundansen i nätverket garanterar maximal driftssäkerhet. Innan ett projekt startas kan man testa och simulera alla uppkopplingar med det integrerade simuleringsverktyget – utan hårdvara. Med den integrerade IEC 61131-3 miljön i zenon Logic simulerar man direkt med "äkta" PLC-kod under verklighetstrogna förhållanden. Detta ger säkerhet och snabbhet för i drifttagningen.

Behåll överblicken med projektversionering och projektjämförelser

zenon skapar vid behov automatiskt fortlöpande versionsnummer för dina projekt. Med zenon projektjämförelse kan skillnader mellan två projektversioner analyseras med precision. Denna information står till förfogande som XML-fil för externa versioneringsverktyg.

Ändringshistorik

Alla projektändringar kan även protokollföras vid behov (ändrat objekt, typ av ändring, tidsstämpel, användare, arbetsplats, föregående värde, nuvarande värde, en fri kommentar). Med versionsförvaltningen förfogar man ständigt över säkra projektuppgifter och behåller överblicken. Man kan alltid se när och hur någon utfört en ändring.

zenon diagnosserver

När oidentifierade kommunikationsproblem uppträder i nätverket eller i drivrutinerna kan zenon diagnosserver vara till hjälp. I egenskap av centralt gränssnitt samlar det loggdata från alla zenon moduler och skapar en djupanalys av systemet. zenon diagnosserver består av tre komponenter:

  • Diagnosis Server: skriver och förvaltar loggfiler. Den skriver en loggfil över en fritt konfigurerbar tidsrymd. Härvid kontrolleras kontinuerligt om den loggade informationens livstid överskridits eller om fortfarande tillräckligt med plats på hårddisken finns.
  • Diagnosos Clients: skickar logginformationerna till diagnosservern.
  • Diagnosis Viewer: utvärderar data och visar all insamlad information i översiktlig tabellform. Olika filter och sorteringsmöjligheter tillåter en målmedveten felsökning. zenon diagnosserver analyserar historiska data offline, men stödjer även analyser online direkt i Runtime. Eftersom presentationen sker i klartext är en undersökning direkt på plats möjlig.
KONTAKTA OSS