Kontakta oss

Effektiv projektering med zenon

Ergonomi inom projekteringen [1/5]

Ergonomi med zenon börjar med den genomgående utvecklingsomgivning av zenons produktfamilj. Du använder synergier vid utvecklingen från PLC-programmering fram till komplexa SCADA projekt. Detta underlättar ditt arbete och är den optimala förutsättningen för snabb och felfri utveckling.Efficient Engineering

Fact Sheet

Efficient Engineering

88 KB

En genomgående lösning från sensor fram till ERP

zenon kan utökas med moduler och växer med kraven genom flexibla kompletteringar och ger därför investeringssäkerhet. Alla produkter inom zenon produktfamiljen griper sömlöst in i varandra. Återanvändbarheten är genomgående garanterat tack vare gemensam databas och zenon projekten är komplett skalbara. Därför kan t.ex. HMI-projekt som skapats med zenon Operator vidareutvecklas med zenon Supervisor till komplexa SCADA system. zenon Analyzer kompletterar applikationerna med dynamisk produktionsrapportering (Dynamic Production Reporting).

Fast Facts

 • Plattformsoberoende produktfamilj
 • Synergier i utvecklingen
 • Återanvändbarhet i zenon produktfamiljen
 • Konfigurering istället för programmering

Plattformsoberoende utveckling

Plattformsoberoendet av zenon har satt nya standarder inom HMI/SCADA världen.

 • Plattformsoberoende produktfamilj från IEC 61131-3 programmering med zenon Logic fram till effektiv rapportering med zenon Analyzer
 • Plattformsoberoende från Windows CE över Windows Embedded, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
 • Plattformsoberoende från PC till CE paneler; båda kan användas antingen som klient eller server
 • Projekten kan köras utan anpassning på dator eller CE paneler
 • Vertikal integration från fältnivåerna upp till överordnat ERP-system
 • Genomgående informationsflöde till smartmobil över Smartphone Gateway
 • Upplösningsoberoende projektering – ett projekt för alla system, från kontrollrum till smartmobil.
 • Full bakåtkompatibilitet gör det alltid möjligt att redigera zenon projekt som baserar sig på äldre versioner

The zenon Philosophy (Independence)

Konfigurering istället för programmering

För att skapa ett zenon-projekt, behöver man inga kunskaper om programmering, man behöver inte ens kunna skriva skript. Grafik, förlopp (navigation) och logik konfigureras över egenskaper och fördefinierade funktioner per musklick. Alla zenon funktioner kan användas utan extra arbete omedelbart med 100 % redundans och i alla nätverk. Så skapar man projekt mycket enkelt och effektivt och vid en senare redigering måste man inte arbeta in sig i en främmande kod. Projektering med konfiguration istället för programmering har ytterligare en fördel: Ett projekt kan omedelbart köras på alla Windows plattformar, eftersom bakomliggande kod redan tar hänsyn till alla speciella egenskaperna hos de olika Windows versionerna.

KONTAKTA OSS