Kontakta oss

Integration i befintliga anläggningar

Ergonomi inom utveckling [3/5]

zenon känner alla, snackar med alla och klarar av alla språk. Ungefär så kan man beskriva kommunikationsförmågan hos zenon. Din fördel är att: du kopplar upp alla maskiner problemlöst – varken ålder eller tillverkare spelar här någon roll. Så får du ut allt ur den bestående hårdvaran och är helt flexibel vid nyinvesteringar.Integration in existing Systems

Fact Sheet

Integration in existing Systems

190 KB

Frihet vid val av hårdvara

zenon har över 300 kommunikationsprotokoll. Du beslutar vilken hårdvara du vill arbeta med. Nya och befintliga maskiner och anläggningsdelar kan snabbt och enkelt kopplas upp. Alla drivrutiner för hårdvaran utvecklas av COPA-DATA. Detta garanterar högsta prestanda och ger fullt stöd.

Standarder inom kommunikation

zenon stödjer alla normala standarder som OPC DA, OPC UA, SNMP, Modbus RTU, Open Modbus, TCP, Weihenstephan WS. Den certifierade UPC UA servern, KEMA certifierade IEC 61850 drivrutinen, det certifierade SAP ERP gränssnittet och det aktiva medarbetet i arbetsgruppen. Weihenstephan standarder står som ett exempel på COPA-DATA höga kvalitetsanspråk.

Fast Facts

  • Frihet vid val av hårdvara
  • Stöd för standarder
  • Integration i bestående system
  • Certifierat SAP ERP-gränssnitt
  • Full skalbarhet

The zenon Philosophy (Vertical Integration)

Integration i bestående system

Standardiserade gränssnitt (ODBC/OLE DB) används för att enkelt ansluta till alla vanliga databaser som, t.ex. Oracle, MSSQL Server, DB2, Informix etc. Integrering av ett gränssnitt till en databas sker med ett par musklick.

 

Communication with external system

You can communicate via the Process Gateway with superordinate applications as desired.

Kommunikation med ERP-system

zenon kommunicerar problemlöst även med ERP-system. Till exempel över det certifierade SAP ERP-gränssnittet eller det integrerade gränssnittet till Microsoft Dynamics.

Integration i existerande nätverksinfrastrukturer

De flexibla nätverkslösningarna från zenon ger enkel integrationen i befintliga infrastrukturer och tillåter att nya strukturer skapas snabbt och säkert.

Skalbarhet

zenonprojekt är full skalbara. Starta t.ex. med en enkel HMI användning på en maskin, koppla därefter upp flera maskiner och anläggningar och komplettera din applikation med en överordnad SCADA applikation. Detta garanterar full flexibilitet i alla projektstadier.

Systemövergripande rapportering

Med zenon Analyzer kan man integrera valfria datakällor för att utföra utvärderingar över hela anläggningen. Till exempel för utvärdering av materialförbrukning, larm och nyckeltal som TAK/OEE

KONTAKTA OSS