Kontakta oss

zenon webbserver och terminalserver

Ergonomi i zenon nätverket [4/4]

zenon har omfattande fältverksfunktioner integrerade. Dessa kan tillkopplas genom aktivering av några få egenskaper. Beståendeprojekt kan användas utan ändring i nätverket (även inom WWW). Detta garanterar obegränsade användningsmöjligheter utan extra projekteringsinsats.

Användning i nätverket

Standardmässigt överför zenon data spontant inom ett nätverk – och är därför redan optimerad för resursskonsam användning. Alternativt inskränks även vakthundsfunktionen mellan klient och server. Kommunikationssträckan mellan klient och server kan slutas automatiskt.Webserver

Fact Sheet

Webserver

238 KB

Webbserver

zenon webbservern överför zenon projekt 1:1 i intranet och internet. zenon projekt är ursprungligen tänkta för webb-klient användningar. Därmed kan de även i efterhand användas som webbprojekt – utan projektanpassningar. Alla bilder, användare, lösenordsförvaltning, informationer osv. står till förfogande online. Webbklienten erbjuder samma "Look&Feel" och samma funktioner som zenon runtime. När ett projekt ändras (t.ex. en ny bild), utförs även en online projektanpassning på webbklienten. Detta betyder att alla deltagare över hela världen i alla situationer har samma version. zenon webbserver erhåller man i två varianter: som zenon webbserver med en ren övervakningsfunktion och som zenon webbserver pro med komplett manövrerings- och övervakningsfunktion.

Fast Facts

  • zenon är optimerad för nätverk och WWW
  • Projekt är nätverksdugliga utan anpassning
  • Spara resurser med spontan dataöverföring
  • Övervaka nätverk och nätverksdon
  • snabb inställning av alla nätverksfunktioner

Terminalserver-lösning

En zenon klient kan även användas på en terminalserver. Med terminallösningen kan man samtidigt starta och manövrera klienten från flera Thinclients. Därvid startas flera instanser på terminalservern. Klienten anmäler sig alltid med sitt datornamn på zenon servern. I den kronologiska händelselistan (CEL/Audit Trail) protokolleras därför alla poster korrekt och kan entydigt tillordnas användar- och datornamn. Även över terminalservern står alla funktioner som t.ex. online projektuppdatering, redundans eller flerprojektförvaltning till förfogande.

KONTAKTA OSS