zenon Compass

zenon Compass

Explore zenon from COPA-DATA. Find explanatory videos in most sites below!

 • visa allt
 • Analytics/Reporting
 • Visualization/Control
 • Data Management
 • Data Acquisition
 • Engineering
 • HTML5 technology

  With the HTML5 technology in zenon, you enhance the possibilities for mobile access to important process data and information.

 • zenon Process Recorder

  If existing trends or lists are no longer helpful for the analysis of errors, the zenon Process Recorder can help and offers an even more precise analysis.

 • Smart Checklist

  The Smart Checklist replaces paper lists in production and simplifies and optimizes testing processes.

 • Effektiv HMI/SCADA utveckling med zenon

  Ergonomi med zenon börjar med zenon-produktfamiljens genomgående utvecklingsomgivning.

 • Skapa projekt - snabbt, intuitivt och effektivt

  Ergonomisk utveckling med zenon betyder även att komplexa funktioner är användbara "out of the box". Utan programmering.

 • Integration i befintliga anläggningar

  Du kopplar upp alla maskiner problemlöst – varken ålder eller tillverkare spelar här någon roll. Så suger du ut allt ur den bestående hårdvaran.

 • Objektorientering i zenon

  Arbeta effektivt och säkert. Den ergonomiska lösningen är: Objektorientering i zenon.

 • Diagnos / Drifttagning / Projektunderhåll

  Arbetar du med metoder som t.ex. Lean Management, Six Sigma eller TPM? zenon hjälper dig att nå dina mål.

 • Internationell och ergonomisk

  Ergonomi för användaren [1/4] . Operatörer för maskiner och anläggningar drar nytta av de individuellt anpassningsbara ergonomiska tillämpningar.

 • Användarvänlighet genom grafiska möjligheter

  Ergonomics for the user [2/4] - Short training times thanks to intuitive operation, optimum reaction times and the highest possible level of security.

 • Ergonomi genom individuell anpassning

  Ergonomi för användaren [3/4] - Ergonomisk drift av maskin och anläggning anpassas flexibelt efter användarens behov.

 • Fullständing information till användaren

  Ergonomi för användaren [4/4] - Ergonomisk drift betyder även att kunna reagera snabbt och korrekt. Rätt information i rätt tid är en grundförutsättning för att kunna fatta rätt beslut.

 • zenon säkerhet

  zenon ger omfattande skydd mot dataförlust och obehörig åtkomst.

 • zenon Logic

  Det kraftfulla och flexibla IEC 61131-3 programmeringssystemet gör projekteringar snabbare, säkrare, bättre och effektivare.

 • Multitouch gesterna med zenon

  Med multitouch i HMI/SCADA är perspektivet öppet uppåt vad gäller anläggningarnas användarvänlighet och manöversäkerhet.

 • Ergonomi i zenon nätverket [1/4]

  Optimalt nätverkssamarbete ger översikt, effektivitet och snabbhet – och är en förutsättning för ergonomisk manövrering av anläggningen

 • Ergonomi i zenon nätverket [2/4]

  Så kan man bringa informationer från utspridda anläggningar på en central bildskärm. Detta ökar transparens och översiktlighet.

 • Ergonomi i zenon nätverket [3/4]

  Full datasäkerhet, maximal tillgänglighet utan stilleståndstider och garanterat utan dataförlust. zenon nätverksteknik gör det möjligt.

 • Ergonomi i zenon nätverket [4/4]

  zenon webbserver och terminalserver

 • Larm och kronologisk händelselista

  Säkra hög produktivitet och skona resurser, betyder även att upptäcka felen och deras orsaker så snabbt som möjligt och reagera konsekvent.

 • Dataregistrering

  Du förfogar över exakt arkiverade och upparbetade datasamlingar och har en gedigen bas för kompetenta och snabba beslut.

 • Industrial Performance Analyzer

  När problem uppträder som utlöser larm - reagera snabbt och korrekt.

 • Plant Data Collection

  Accurate plant data collection is the basis for a successful operation management. Only this way, corporate strategies can succeed.

 • PDC och produktionsoptimering

  Insamling av anläggninsdata: Relevant och fullständig data för produktionsoptimering.

 • Comprehensive PDC with HMI/SCADA system

  From HMI to SCADA and reporting: The importance of a comprehensive plant data collection.

 • Production and Facility Scheduler (PFS)

  På anläggningar med stora förbrukningsmängder kan man snabbt uppnå avsevärda insparningar (t.ex. energiförbrukning).

 • Recepthantering

  Styr komplexa anläggningar eller produktionsprocesser enkelt och säkert - för detta erbjuder zenon möjligheten att förvalta recept.

 • Message Control

  Den som snabbt reagerar på meddelanden eller larm, undviker dyra stilleståndstider och håller anläggningens effektivitet hög.

 • zenon Load Management

  zenon Load Management optimerar med kluriga energitrendberäkningar. Så kan lasttoppar undvikas och kostnader effektivt reduceras.

 • SAP-gränssnitt

  Det av SAP certifierade zenon gränssnittet möjliggör den enkla, säkra och snabba förbindelsen mellan din processnivå och SAP ERP-systemet.

 • FDA 21 CFR DEL 11

  zenon uppfyller, plattformsoberoende över alla sina moduler kriterierna i FDA 21 del 11. På nya projekt kan man spara upp till 90 % av valideringskostnaderna.

 • WinCC-to-zenon Converter

  När du hittills arbetat med WinCC kommer du att bli imponerad Konvertera helt enkelt dina WinCC projekt i zenon projekt.

 • Optimera produktionen

  zenon Analyzer – Dynamic Production Reporting programmet sluter luckan mellan produktionsrapportering och Business-Intelligence

 • Rapporter - från utvärdering av larm till TAK/OEE

  Korrekta och exakta rapporter som man kan förlita sig på.

 • Rapporter i realtid

  Den kompletta överblicken utan fördröjning.

 • Öka vinsten

  Öka vinsten och uppnå optimal ROI.