Flexibilitet och effektivitet

i livsmedelsproduktionen

 

Batch Production in the Brewing Process

Hur produceras öl med zenon?

Som alla vet görs öl av vatten, humle och malt.
Men i praktiken är det både en konst och en vetenskap att brygga ett riktigt gott öl. Bryggmästarna har erfarenheter och känsla när det gäller att omvandla ingredienserna till en unik produkt.New Batch Control

IU Magazine Article

New Batch Control

663 KB

Bryggmästaren brygger ett riktigt gott öl och får hjälp med att hålla jämn kvalitet och smak av zenon med den integrerade batchhanteringen.

Batch Control in Food & Beverage – with zenon

Enkel att använda – utan förkunskaper om automation
Prisvärd flexibilitet för batchproduktion
Baserat på ISA-88
Enkelt integrerbar i befintliga eller nya anläggningar
Direkt uppkoppling till ERP system för utbyte av data
Enkel att använda – utan förkunskaper om automation Prisvärd flexibilitet för batchproduktion Baserat på ISA-88 Enkelt integrerbar i befintliga eller nya anläggningar Direkt uppkoppling till ERP system för utbyte av data