Dataförvärv med zenon

Dataförvärv med zenon

Tillverknings- och energiföretag har ett överflöd av anläggningsdata att tillgå, inklusive data om energianvändning, fysiska tillgångar, produktionsprocesser och verksamhetshantering. Men otillräcklig registrering, brist på kommunikation och en olämplig mjukvara för dataförvärv kan göra all insamling och behandling av data svår. zenon är en mjukvaruplattform som designats för att lösa dessa utmaningar och förbättra dataförvärv för fabriker och anläggningar.

 

 

Vikten av förbättrade dataförvärv

Dataförvärv avser konverteringen av fysiska insikter till digitala värden som kan analyseras och manipuleras av en dator. I dagens konkurrensutsatta miljö måste tillverknings- och energiföretag förlita sig på korrekta och effektiva dataförvärv för att säkerställa kvalitetsprestanda i dag och planera för en mer produktiv framtid.

 

Utan ett effektivt dataförvärvssystem kommer anläggningsoperatörer och beslutsfattare att ha svårt att urskilja innebörden hos datapunkter och uppnå bästa resultat. Därför innebär förbättring av dataförvärv ett antal viktiga fördelar för fabriker och anläggningar. Exempelvis kan det göra det möjligt att minska kostnaderna genom att förbättra övergripande utrustningseffektivitet (OEE) och åtgärda problem med bättre och snabbare beslut som grundas på korrekta data. Resultatet blir en fabrik eller anläggning som optimerats för att prestera på hög nivå.

 

Så här förbättrar zenon dataförvärv för fabriker och anläggningar

För att förbli konkurrenskraftiga måste tillverknings- och energiföretag dra nytta av de data de har, använda dem för att identifiera trender och underbygga både stora och små beslut. zenon mjukvaruplattform från COPA-DATA levereras med funktioner som hjälper fabriker och anläggningar att dra nytta av förbättrade dataförvärv.

 

När ni väljer att implementera zenon i er anläggning kan ni förvänta er följande fördelar:

 

 • Centraliserad datainsamling: zenon Historian registrerar processdata från givare, maskiner och system i hela er anläggning och sorterar in dessa data i olika typer av arkiv. Varje arkiverad datasamling har en tidsstämpel, vilket gör det lättare att filtrera historiskt för riktad analys.
 • En stabil grund för väl underbyggda beslut: För att fatta bra beslut måste ni veta att de data ni använder är korrekta. Genom att registrera all manuell intervention av användare och skydda data mot extern manipulation tillhandahåller zenon en stabil grund för databaserade beslut. zenon, som har integrerade verktyg för dataanalys och rapportering, gör behandling och åtgärder baserade på data enklare för personer i ett tillverknings- eller energiföretag, både på verkstadsgolvet och i ledningsrummet.
 • Flexibel, anpassad och aktuell dataloggföring: Mobila enheter har gjort insamling av anläggningsdata (PDC) mindre ansträngande på senare år. zenon stödjer kommunikationsprotokoll mellan olika mobilsystem och kan kommunicera direkt med mobila loggföringsenheter, vilket gör dataförvärv mer flexibla och anpassade.
 • Enkel tillgång till data genom internet: zenon eliminerar behovet av långsam och komplicerad pappersbaserad dokumentation, vilket snabbt kan bli en källa till oordning och frustration. Med webbaserad åtkomst till processdata i realtid kan beslutsfattarna ta itu med problem snabbt och enkelt hitta de exakta datauppsättningar de behöver.
 • Integration med heterogen hårdvara: Med över 300 drivrutiner och kommunikationsprotokoll som utvecklats in-house är zenon hårdvaruoberoende och kan integreras smidigt med vilken hårdvara eller vilket system ni vill.

 

 

Kontakta oss för att få veta mer om att använda zenon för dataförvärv

Oavsett om ni driver en fabrik eller energianläggning har zenon verktygen ni behöver för att förbättra dataförvärven, optimera energianvändningen och fatta smartare verksamhetsbeslut. Med zenon kan ni samla korrekta data på en centraliserad plats och få användbara insikter snabbt.

 

Som oberoende mjukvarutillverkare har vi på COPA-DATA den unika möjligheten att lyssna på våra kunder och utveckla anpassade lösningar för deras industriella automatiseringsbehov. Om du vill veta mer om hur man använder zenon för att förbättra dataförvärven på er fabrik eller anläggning, kontakta oss online idag.

KONTAKTA OSS

 • Smart Checklist

  Smart Checklist

  The Smart Checklist replaces paper lists in production and simplifies and optimizes testing processes.

 • Dataregistrering

  Dataregistrering

  Du förfogar över exakt arkiverade och upparbetade datasamlingar och har en gedigen bas för kompetenta och snabba beslut.