zenon: det intelligenta energidatahanteringssystemet som kontrollerar dina industriprocesser

Vad är ett energidatahanteringssystem (EDMS)?

 

System för hantering av energidata (EDMS) samlar in förbruknings- och produktionsdata i realtid. Istället för att samla in dessa data manuellt sköter EDMS detta automatiskt och tillhandahåller tillförlitlig data för rapporteringssyften. Ett EDMS är en del av ett energiledningssystem (EMS) på högre nivå.

 

Användare vid tillverkningsföretag eller tillverkare av industriell utrustning kan aktivt övervaka energiförbrukningen och vidta steg för att minska den.

 

I slutändan handlar det om att öka effektiviteten och minska ner på dyra processer som släpper ut koldioxid. Genom att använda energidatahanteringssystem (EDMS) kan du få mer transparens i din energiförbrukningsmix och identifiera de största konsumenterna i företaget.

 

Ett etablerat energidatahanteringssystem (EDMS) är grunden för en helt automatiserad fabrik, en smart fabrik eller uppkopplad fabrik.

 

Det samlar in data från dina produktionsprocesser och tillhandahåller en realtidsbild av utrustningens energiförbrukning. Detta gör det möjligt för dig att minska potentiella utsläpp i miljön som orsakas av hög förbrukning och samtidigt minska kostnaderna.

 

 

Hållbar energidatahantering för att optimera era industriprocesser

Ökande energikostnader och den begränsade tillgången till resurser sporrar samhället och industrin att ändra sina åsikter och beteenden.

 

Ett EDMS med zenon genererar synergier mellan kostnadsoptimering och miljömässigt framåtblickande produktionsmodeller. På detta sätt kan ni vidta proaktiva åtgärder.

 

Få en översikt av energiförbrukningen i era pågående processer i era produktionssystem. Identifiera de största konsumenterna i era produktionsprocesser och jämna automatiskt ut belastningstoppar.

 

Förutom att kontinuerligt registrera och dokumentera energiflöden kan du både minska driftskostnaderna och agera på ett hållbart sätt.

 

Instrumentpanel för energidatahantering i zenon
Instrumentpanel för energidatahantering i zenon

En mjukvaruplattform som partner

zenon hjälper dig när du ska ta hantera de många utmaningarna vad gäller energidatahantering.

 

Miljö och hållbarhet

 • Miljömässigt ansvar: Lev upp till dina hållbarhetsprinciper och företagets sociala ansvar. Spela en aktiv roll i att bemöta utmaningar för ESG-hållbarhet och gör ett avtryck idag för framtiden.
 • Budget: Målet är att generera maximal avkastning med de begränsade resurser som finns tillgängliga. Det är viktigt att gradvis optimera energiförbrukningen.
 • Data: Tillverkare behöver energidata för att fatta informerade beslut om produktivitet och prestanda. Men manuell rapportering som baseras på datastickprover tillhandahåller inte realtidsinformation över flera maskiner och utrustningskomponenter. Detta resulterar i att värdefulla möjligheter att förbättra produktiviteten lätt kan förbises utan den detaljerade insikt som man får med ett övergripande energidatahanteringssystem.
 • Standarder för myndighetsfinansiering: För att vara berättigade till statliga bidrag kan företag behöva leva upp till vissa effektivitetsstandarder. Dessa bestämmelser är ofta mycket omfattande och svåra att implementera själva.

 

Optimering av tekniska processer och utrustning

 • Definiera dina viktigaste interna nyckelprestandaindikatorer (KPI:er) och håll koll på energiflöden och tillverkningsprocesser.
 • Dataanalyser och dataövervakning kan tillhandahålla en grund för kommersiella framgångar.
 • Optimera arbetsflöden och processer kontinuerligt och säkert.
 • Identifiera företagets energibaslinje och identifiera samtidigt energiprestandaindikatorer (EnPI:er) förutom era KPI:er.
 • Identifiera de största energiförbrukarna i företaget i en snabb överblick så att ni kan förstå var ni ska lägga ert fokus. Informationen hjälper dig att minska företagets energikostnader kontinuerligt.
 • Analysera belastningsprofilen och registrera energitopparna så att du kan undvika toppar vid uppstart och jämna ut dem i det långa loppet.

 

Samla in data från olika källor. I de flesta industriföretag finns det flera system och typer av utrustning som används, vart och ett med olika energiförbrukningsprofiler. Det är därför viktigt att datainsamlingen även inkluderar energiförbrukningen över enskilda produktionslinjer och byggnader. Ett motsvarande integrerat energidatahanteringssystem tillhandahåller den statistik du behöver.

 

Få en översikt över energiförbrukningen. Ett EDMS samlar in data från flera källor, vilket ger en insiktsfull ögonblicksbild av energiförbrukningen. Denna information lagras på en central plats så att du lätt ska kunna identifiera möjliga trender och justera processerna vid behov.

 

Övervaka data från nya och befintliga resurser. Äldre system erbjuder oftast inte samma effektivitet som nyare modeller. Med ett energidatahanteringssystem kan du jämföra energiförbrukningen i befintliga och nya maskiner för att öka effektiviteten och säkerställa effektiv förbrukningsövervakning.

 

Fastslå vilka områden som behöver större energieffektivitet. Med ett EDMS får du tillgång till trendrapporter och data gällande utrustningens prestanda, vilket kan hjälpa dig att identifiera områden som är mindre effektiva. Du kan därefter flagga utrustning med hög energiförbrukning och låg prestanda så att de kan underhållas eller bytas ut.

 

Med zenon får du ett intelligent EDMS för industriprocesser. zenon är det rätta valet om du vill kunna dra nytta av automatisering och kraftfull energidatarapportering.

 

Sankey-diagram i zenon
Sankey-diagram i zenon

Make zenon your EDMS

Så hjälper zenon till med energieffektivitet och ISO 50001-certifiering

 

En kraftfull plattform som zenon hjälper dig att hantera energiförbrukningen över alla industriprocesser, förbättra energieffektiviteten i verksamheten och leva upp till kraven för ISO 50001-certifiering. Med zenon kan du:

 

 • Samla in och bearbeta alla data automatiskt. zenon är en mjukvaruplattform som ligger i framkant med över 300 kommunikationsprotokoll. Detta gör det möjligt för dig att integrera alla PLC:er och datoriserade system och bearbeta riktade frågeställningar från alla dataservrar. Avancerade kommunikations- och diagnostikfunktioner säkerställer att du alltid får rätt rapportinformation för dina analyser.
 • Arkivera och hantera data för ISO 50001-certifiering. Använd realtidsfunktionerna för att spåra och registrera aktuella driftsdata eller zenon Historian 360 för att utvärdera historiska data. Om du behöver data till ISO-certifiering kan du lätt komma åt dessa med zenon och visa dem tydligt i olika format.
 • Dra nytta av en enkel systemimplementering. Tack vare dess stora anpassningsbarhet kan du enkelt integrera zenon i befintliga systemlandskap. Intuitiva moduler och en användarvänlig design hjälper dig att snabbt utföra beräkningar, aktivera maskiner, integrera enheter och lägga till nya användare. Kombinerat med omfattande utbildnings- och underhållsplaner är zenon en värdefull investering för alla team.
 • Visa data på ett tydligt och användarvänligt sätt. Industriprocesser kopplas alltid samman med omfattande datainsamling. zenon underlättar tolkningen av dessa data med en konfigurerbar visning. Till exempel tillhandahåller den trendkurvor, energianalyser, prestandaindikatorer, larmmeddelanden och händelselistor.

 

 

Välj zenon som energidatahanteringssystem

Med zenon effektiviserar du insamlingen av energidata och får tillgång till värdefulla trendrapporter och analyser. COPA-DATA har mer än 30 års erfarenhet i branschen och vi förbättrar hela tiden zenon och de nödvändiga algoritmerna och logiken för att få fram bästa tänkbara lösning. 

Vill du veta mer om zenon? Kontakta oss idag.

KONTAKTA OSS


Läs våra Success Stories

Together towards sustainability with Carlsberg Srbija (Serbia)

Success Story

Together towards sustainability with Carlsberg Srbija (Serbia)

1.1 MB

Weiz: Energizing the city (Austria)

Success Story

Weiz: Energizing the city (Austria)

1.3 MB

HANDL TYROL (Austria)

Success Story

HANDL TYROL (Austria)

1.4 MB