Automatiseringslösningar för energi och infrastruktur

I energi- och infrastrukturbranscherna erbjuder automatiseringsprogramvara, som zenon från COPA-DATA, branschspecifika fördelar för att hålla ditt kraftverk på topp. Från energialstring till distribution och smarta elnät säkerställer ett antal väldefinierade standarder, som ISO, ISA, IEEE, IEC och så vidare, en tillförlitlig drift av elkraftverk. När dessa standarder utvecklas finner IoT- och molndrivna lösningar sin plats i modern kraftverksdrift. Dessa framsteg tillsammans möjliggör helt digitaliserade energitillgångar och släpper lös en enorm effektivitetspotential och skapar nya affärsmöjligheter.

 

zenon Energy Edition

Brochure

zenon Energy Edition

5.5 MB

An out-of-the-box digital substation

IU Magazine Article

An out-of-the-box digital substation

1.9 MB

zenon 10

Fact Sheet

zenon 10

151 KB

Framgångsberättelser
Vitpapper

Att hantera nutida utmaningar i energitillförsel

Ny teknik, introduktionen av digitala affärsmodeller och integreringen av förnybar energi har medfört nya utmaningar för energisektorn, eftersom världen blir mer och mer beroende av tillförlitlig och ren energiförsörjning. Medan kraftverk kan driftsätta digitala tekniker för att hantera komplexa system och öka sin energieffektivitet, innebär det ofta en utmaning att hitta en framtidssäker lösning för att integrera förnyelsebara tillgångar med det smarta elnätet för att omfatta en mer digital framtid och den ökande globala efterfrågan på energi. Oavsett om du jobbar med förnybar energi, energilagring eller en annan del av branschen måste system utvecklas för att möta den ökande efterfrågan.

 

 

Några av de nutida utmaningar branschens aktörer måste kunna hantera innefattar:

 

 • Skalbarhet: När den globala efterfrågan på energi ökar behöver din infrastruktur skalas upp snabbt och kostnadseffektivt för att hänga med. I takt med att branschstandarder utvecklas och lösningar överskrider gränserna för konventionell teknik behöver du även en modern programvaruplattform för att synkronisera alla nivåer av din affärsprocess. zenon Energy Edition skalas upp med din organisation och förbättrar produktiviteten medan tillväxten pågår.
 • Säkerhet: När energibranschen moderniseras kräver anläggningarna tillförlitliga IT-baserade kommunikationsnätverk och fler fjärranslutningar. Dessa anslutningar möjliggör fjärrövervakning och andra nödvändiga processer, vilket ger tillgång till externa anläggningar och kontrollrum. Resultatet är att det är viktigare än någonsin för anläggningsoperatörer att skydda sina nätverk med lämplig säkerhetsteknik. Med de främsta säkerhetsfunktionerna, som rollbaserad användaradministration och krypterad nätverkskommunikation, skyddar zenon Energy Edition mot dataförlust och obehörig åtkomst.
 • Uppkopplingsbarhet: Energileverantörer måste uppfylla förväntningarna på uppkopplingsbarhet och kommunikation i allt mer heterogena miljöer. zenon stöder alla viktiga kommunikationsstandarder inom energibranschen, inklusive IEC 60870-101/104, DNP3 och IEC 61850.

 

Att klara av dessa utmaningar kan underlätta långvarig framgång. Det är därför nödvändigt att välja automatiseringsprogramvara som är utformad att hantera alla branschspecifika utmaningar i framtiden.


 

Avancerad digital teknik utformad att uppnå målen

zenon Energy Edition är en allomfattande programvaruplattform utvecklad för automatisering och styrning av system för energialstring, överföring och distribution. zenon inkluderar funktionerna du behöver för att möta utmaningarna inom skalbarhet, säkerhet och uppkopplingsbarhet. Den kraftfulla integrerade plattformen inkluderar också funktioner som låter dig förbättra driftens effektivitet och sänka projektkostnader.

 

zenon Energy Edition erbjuder lösningar för sex huvudområden:

 

 • Automatisering av understationer: Använd zenon Energy Edition för att enkelt och säkert driva en automatiserad understation, antingen lokalt eller med fjärrstyrning.
   
 • System för distributionshantering: Fatta bättre informerade beslut med zenons verktyg för elnätsvisualisering, rapportering och arkivering.
   
 • Förnybar energi: Oavsett om du alstrar energi med solenergiutrustning eller ansvarar för en vindpark, ger zenon full insyn i driften av förnyelsebar energi.
   
 • Vattenkraftverk: Vattenkraftverk drar fördel av zenon Energy Editions omfattande rapportering och stora drivrutinsbibliotek, vilket ger dig enkel anslutning till alla undersektioner i ett kraftverk.
   
 • Energilagring: Hantera flera energilagringssystem och understationer från ett enda program, vilket håller kostnaderna för implementering nere och underlättar kommunikation.
   
 • Kollektivtrafik: zenon erbjuder också lösningar för annan infrastruktur för smarta städer. Automatisera understationer för järnväg och säkerställ snabb respons för incidenter med alarmerande egenskaper.

 

 

Lättare projektskapande och systemanvändning

zenon Energy Edition gör projektskapande och systemanvändning enkel för kraftverksföretag. Som en lösning som är färdig för användning, låter zenon dig sätta igång stora projekt snabbt, utan omfattande konstruktionsarbete. Både zenon Engineering Studio, den tekniska miljön som används för att skapa projekt, och zenon Service Engine, miljön som används för att genomföra projekt, tillhandahåller anpassningsbara gränssnitt och mall-applikationer, så att användare kan arbeta effektivt.

 

Några andra fördelar med att använda zenon i energi- och kraftverkssektorerna är:

 

 • Ett robust och säkert system som stöder ett brett urval av åtgärder för redundans och systemhärdning
   
 • Den bästa bakåtkompabiliteten bland system för konstruktion och körtid
   
 • Enkelt skapande och anpassning av projekt från mallar och externa datamodeller
   
 • Möjlighet att integrera med ett stort urval hårdvara
   
 • Snabb analys och felsökning genom att spela upp registrerad data med zenon Process Recorder

 

 

Optimera din kraft- och energihantering med zenon

Med den ökande efterfrågan på energi och avancerad teknik, som skapar nya utmaningar för kraftverk, behöver du hitta lösningar för automatiseringsprogramvara som är utformade för att uppfylla energisektorns komplexa behov. Som en hårdvaruoberoende programvaruplattform kan zenon Energy Edition hjälpa dig att förbättra din krafthantering och konkurrera i en miljö som hela tiden utvecklas.

 

Som oberoende programvaruutvecklare lyssnar COPA-DATA på kundernas behov och kan utveckla ytterligare funktioner för att möta deras krav. För mer information, kontakta oss online idag.

KONTAKTA OSS


Kontakta vår industrichef

Kontakta vår industrichef
Jürgen Resch

Industry Manager Energy & Infrastructure


Ta kontakt med Jürgen Resch

 

Våra Kunder

 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef
 • Kontakta vår industrichef

Våra insikter gällande energi

Jürgen Resch, Energy and Infrastructure Industry Manager at COPA-DATA, investigates why stable renewable grid integration is crucial for Europe.

Jürgen Resch, Industry Manager for Energy at COPA-DATA, explains, how to use technology and predictive maintenance to improve resilience to power failures.

zenon-funktioner. som t.ex. substitution eller datatyper, säkerställer effektiv teknisk planering, särskilt vid mycket stora projekt inom energiautomatisering.

Jürgen Resch, Industry Manager for Energy examines why manufacturers should move their information systems from serial communication to TCP/IP.

Upptäck hur COPA-DATA:s mjukvara zenon stöder användning av protokollet DNP3 och standarden IEC 61850, som används fristående eller i kombination.

Jürgen Resch, our Industry Manager for Energy, explains how substation operators can use technology to gain greater situational awareness.

Med zenon kan industriföretag kombinera GIS och SCADA för att ta fram värdefulla insikter och hantera utrustning effektivt.

Leverera tillförlitliga elkrafttjänster och upprätthåll säkerhet med rätt standarder. Upptäck högtillgängliga kommunikationslösningar med zenon.

zenon har SCADA-lösningar som möjliggör ADMS-funktioner i kopplingsschemat, vilket gör att el- och vattenledningsnätet fungerar med dagens infrastruktur på ett mer prisvärt sätt.

How can energy industry prevent attacks of cybercriminals? The IEC 62351 standard is an important key for secure communication.

Distributed Energy Resource Management Systems (DERMS) are becoming popular as the industry evolves from aging central plants to decentralized energy resources.

While some industries have been quick to adopt blockchain technology, the energy generation sector has been relatively slow to embrace the opportunity.

Jürgen Resch, our Industry Manager for Energy and Infrastructure, explains that energy storage isn’t just for those rechargeable household AA batteries.

24 per cent of the world’s total energy comes from hydro-electric power. But how to handle the advantages of hydro-electric power over other renewable sources?

Vad har zenon med distributionsnätverk att göra och vad är ett DMS? Här hittar du svaren.

Wizards for faster and easier creation of IEC 61850-based energy automation projects.

Automate recurring switching actions with the Command Sequencer. Configure, test and execute them in the graphics editor directly.

zenon Energy Edition har med sig sin SNMP-drivrutin möjlighet att kommunicera med hårdvara i ditt nätverk. läs mer

zenon stödjer standarderna från International Electrotechnical Commission (IEC) IEC 61850, IEC 60870 och IEC 61400-25.