zenon Software Platform

zenon Software Platform

Designed to make your life easier.

zenon är en programvaruplattform som avsevärt underlättar utformning och automatisk drift av tillverknings- och infrastrukturutrustning. Vare sig det gäller tillverknings- eller energiindustrin kan zenon hjälpa dig att uppnå och upprätthålla verksamhetens mål.

1 platform countless solutions

300.000+ installations

100+ countries

50+ Fortune Global 500 customers

300+ native drivers

 

 

 

 

Omfattande programvara för tillverkning och energi

zenon garanterar att utrustningen fungerar på ett pålitligt, flexibelt och effektivt sätt. Beslutsfattare, ingenjörer och operatörer inom tillverkning och energidistribution kan koppla samman alla relevanta områden med hjälp av denna omfattande plattform för programvara för allt från projektplanering till service. Resultatet blir en väsentlig ökning av utrustningens allmänna effektivitet.

 

Ökade möjligheter

Med hjälp av zenon kan alla användare - från produktionspersonalen till ledningen - skapa synergier och påverka affärsverksamheten på ett varaktigt, mätbart och positivt sätt.

Omvandling av digitala data

Den digitala åldern medför en del stora utmaningar: att kontrollera tidvattenvågen av data, säkerställa att processer kan jämföras över olika platser och länder och – idealiskt – hitta sätt att standardisera processer. För att bemöta detta måste företagen identifiera rätt lösningar på dessa utmaningar för att lyckas. Mjukvaruplattformen zenon erbjuder en integrerad miljö som täcker allt från dataregistrering och maskindrift till affärsinformationsapplikationer. Även komplexa arkitekturer är skalbara och enkla att upprätthålla. zenons IIoT Services gör det möjligt att enkelt nätverka utrustning över platser, harmonisera processer och integrera tredje partssystem och IoT-enheter. Så att ert företag kan göra sin omvandling av digitala data i språnget.

 

 zenon Software Platform

Brochure

zenon Software Platform

953 KB

download zenon 14 ISO here (9,78 GB)

 

zenon för era utmaningar

 

 

What makes zenon unique

 

 

 

 

 

De årliga versionsuppdateringarna för zenon ger ett sammanhållet program för förbättrad funktionalitet.

IoT och IIoT är två av de ledande teknikerna i digitaliseringsrevolutionen. Lär dig hur de fungerar och hur din organisation kan utnyttja deras förmågor genom att använda zenons programvaruplattform.

Med zenon kan en liten operativ personalstyrka sköta även de mest komplexa processerna från ett centralt kontrollrum.