Visualisering och kontroll med zenon

Visualisering och kontroll med zenon

Automatisering har gett tillverknings- och energiföretag möjligheten att leverera högkvalitativa produkter och tjänster effektivare medan de minskat sina övergripande driftskostnader. Men medarbetarna behöver fortfarande kunna interagera med automatiserade system och fatta tillförlitliga beslut baserade på de data de tillhandahåller.

 

Utan rätt mjukvara för att överse industriella anläggningar och processer kan ett företag få kämpa för att verkligen dra nytta av de fördelar som automatisering ger. zenon från COPA-DATA är en mjukvaruplattform som designats för att lösa vanliga utmaningar med visualisering och kontroll, vilket gör produktionsprocesserna lättare att förstå och gränssnitten mer användarvänliga.

 

 

Varför det är viktigt med processvisualisering och kontroll

Processvisualisering avser en industriell automatiseringsmjukvaras förmåga att generera grafiska illustrationer av utrustningen, operationerna och förhållandena i en anläggning. En tydlig visuell förmedling förenklar processkontroll för användare och kan erbjuda möjligheter för ytterligare automatisering av faktorer som energiförbrukning.

 

Genom att göra data enkla att förstå och få kontroll över viktiga processer kan datavisualiseringsmjukvara vara till nytta för tillverknings- och energiföretag på flera sätt. Detta kan inbegripa förbättrad produktionseffektivitet, ökad övergripande utrustningseffektivitet (OEE) och förbättrad kvalitetshantering. Därför är det viktigt att välja mjukvara med ett användarvänligt gränssnitt, som zenon. När alla som är inblandade i ett projekt, inklusive applikationsingenjörer, operatörer och beslutsfattare, kan förstå och interagera med mjukvaran är det möjligt att effektivisera många delar av produktionen.

 

 

Så här förbättrar zenon processvisualisering och kontroll

zenon från COPA-DATA levereras med en mängd funktioner som är inriktade på att förbättra processvisualiseringen och kontrollen för att hålla era operationer produktiva och effektiva. När ni implementerar zenon kommer ni att märka skillnad eftersom det:

 • Utvecklar projekt snabbt: Det är enkelt att utveckla ett projekt i zenon Engineering Studio tack vare vårt omfattande bibliotek av fördesignade grafiska element och andra färdiga visualiseringsfunktioner. Alla verktyg är lätta att hitta inom den integrerade plattformen, vilket gör att zenon gör det möjligt för ingenjörer att snabbt skapa anpassade applikationer som hjälper operatörerna att visualisera projekt och viktiga siffror.
 • Övervakar och kontrollerar maskiner: De kraftfulla HMI:erna som zenon tillhandahåller hjälper till att övervaka och kontrollera maskinernas funktion och operationerna inom anläggningarna. Till exempel Belastningshantering gör det möjligt för dig att visualisera energiförbrukningstrender. Om programvaran förutspår belastningstoppar som överskrider den satta gränsen rekommenderar zenon växlingsåtgärder eller vidtar åtgärder automatiskt för att hålla energikostnaderna nere. Med toppmodern HTML5-teknik kan du fjärröppna instrumentpaneler och processöversikter genom dina mobila enheter.
 • Genomför operationella uppgifter med intuitiva gester: Med zenon kan du skapa skräddarsydda HMI:er, såsom individuella tangentbord, filterdialoger och skärmar. Istället för att navigera i komplexa menystrukturer kan du använda användarvänliga skrollbara verktygsfält, vilket innebär färre fel, minskad tidsåtgång och förbättrad driftssäkerhet. zenons Multi-Touch-funktionalitet gör det möjligt för operatörer att enkelt använda två fingrar för att zooma in och ut på pekskärmarna, dra och släppa skärmelement och använda andra intuitiva gester. 
 • Förbättrar åtkomsten över hela organisationen: zenon gör data tillgängliga för medarbetare med vitt skilda teknikkunskaper genom att göra anläggningens status lätt att förstå och gränssnittet lätt att interagera med, från horisontell maskinintegration till vertikalt införlivande av produktions- och hanteringsdata. zenon har även stöd för flera språk och mätenheter, så ni kan lätt skapa projekt som kan användas internationellt.

 

 

Kontakta COPA-DATA för att få veta mer om förbättring av processvisualisering och kontroll med zenon

När er organisation kan visualisera processer tydligt och enkelt kontrollera system, kan ni fatta snabbare, mer välinformerade beslut och dra fördel av automatisering. zenon från COPA-DATA kan hjälpa dig att optimera synligheten i alla delar av er anläggning när som helst och var som helst.

 

Om du vill veta mer om vår mjukvara för industriell datavisualisering och kontroll, kontakta oss idag.

KONTAKTA OSS

 • Automatic Line Coloring (ALC)

  Automatic Line Coloring

  Topologisk färgläggning indikerar hur komponenterna är sammankopplade.

 • HTML5 visualization with zenon

  HTML5 visualization with zenon

  Improve your access to important process data and information with HTML5 visualization in zenon.

 • Ergonomi för användare: Internationella HMI/SCADA project med zenon

  Internationell och ergonomisk

  Ergonomi för användaren [1/4] . Operatörer för maskiner och anläggningar drar nytta av de individuellt anpassningsbara ergonomiska tillämpningar.

 • Ergonomi för användaren: Grafiska möjligheter i HMI SCADA projekten

  Användarvänlighet genom grafiska möjligheter

  Ergonomics for the user [2/4] - Short training times thanks to intuitive operation, optimum reaction times and the highest possible level of security.

 • Ergonomi för användaren: Individuella anpassningare och kontroll för användaren

  Ergonomi genom individuell anpassning

  Ergonomi för användaren [3/4] - Ergonomisk drift av maskin och anläggning anpassas flexibelt efter användarens behov.

 • Ergonomi för användaren: Håll dig informerad med HMI/SCADA mjukvaran zenon

  Fullständing information till användaren

  Ergonomi för användaren [4/4] - Ergonomisk drift betyder även att kunna reagera snabbt och korrekt. Rätt information i rätt tid är en grundförutsättning för att kunna fatta rätt beslut.

 • Multi-touch med zenon

  Multitouch gesterna med zenon

  Med multitouch i HMI/SCADA är perspektivet öppet uppåt vad gäller anläggningarnas användarvänlighet och manöversäkerhet.

 • Larm och kronologisk händelselista

  Larm och kronologisk händelselista

  Säkra hög produktivitet och skona resurser, betyder även att upptäcka felen och deras orsaker så snabbt som möjligt och reagera konsekvent.

 • Production and Facility Scheduler (PFS)

  Production and Facility Scheduler (PFS)

  På anläggningar med stora förbrukningsmängder kan man snabbt uppnå avsevärda insparningar (t.ex. energiförbrukning).

 • Recepthantering

  Recepthantering

  Styr komplexa anläggningar eller produktionsprocesser enkelt och säkert - för detta erbjuder zenon möjligheten att förvalta recept.

 • Message Control

  Message Control

  Den som snabbt reagerar på meddelanden eller larm, undviker dyra stilleståndstider och håller anläggningens effektivitet hög.

 • zenon Load Management

  zenon Load Management

  zenon Load Management optimerar med kluriga energitrendberäkningar. Så kan lasttoppar undvikas och kostnader effektivt reduceras.

 • FDA 21 CFR DEL 11

  FDA 21 CFR DEL 11

  zenon uppfyller, plattformsoberoende över alla sina moduler kriterierna i FDA 21 del 11. På nya projekt kan man spara upp till 90 % av valideringskostnaderna.

 • Vad är SCADA?

  Vad är SCADA?

  SCADA-system är avgörande för många industriorganisationer. Dessa system låter organisationer styra tillgångar av olika storlek, så väl som hela fabriker.

 • Vad är HMI - Human-Machine Interface (människa-maskingränssnitt) | COPA-DATA

  Vad är HMI

  Industriella styrsystem blir mer avancerade. Med en HMI baserad på zenon kan du enkelt kommunicera med maskiner och få driftdata från din utrustning.

 • Customized HMIs in the smart factory

  Customized HMIs

  Customized HMIs offer ergonomics for machine operators in smart factories.