Flexibla och hållbara automationslösningar

med oberoende program för livsmedelsbranschen

Kravet på större flexibilitet och ökad spårbarhet; trycket att producera mer, snabbare och till en lägre kostnad; behovet av att integrera olika system och utrustningar från olika tillverkare:: kraven inom den dynamiska livsmedelsbranschen är verkligen utmanande. Därför är det viktigt att ta hänsyn till ett antal avgörande faktorer vid investering i automationsprodukter som skall hjälpa till att uppfylla dessa krav. En viktig faktor när du väljer din mjukvara är dess grad av flexibilitet och oberoende.Independent Automation Software

White Paper

Independent Automation Software

270 KB

För att dra nytta av de fördelar en självständig e mjukvarulösning kan ge, måste dess funktioner vara tydligt förklarade. Är en öppen programvara automatiskt "oboeroende"? Eller måste det vara utbyggbart och mångsidigt för att få etiketten "oboeroende"? Eller är det snarare en kombination av olika egenskaper som kännetecknar en riktigt oberoende programvara?


I sitt whitepaper förklarar Emilian Axinia vad son bör ses över i jakten på en oberoende automationslösning. Han visar på tre vanliga utmaningarna ett automationsteam kan ställas inför inom livsmedelsbranschen och visar olika möjligheter att anta och klara av dessa utmaningar. Utmaningarna är:

  1. Integrationen av olika utrustningar i ett PLMS (Production Line Management System).
  2. Önskan att reducera risken för långa produktionsstopp på grund av en skadad HMI-panele på en förpackningsmaskin.
  3. Kravet att kunna utföra en kostnadseffektiv utökning av ett bestående förbrukningsförvaltningssystem i hela produktionsanläggningen.

Mer informationer – ladda ner vårt whitepaper!

CONTACT US