Kontakta oss

Se vad som händer – zenon utökad trend

Vad händer egentligen i anläggningen? Du vill veta exakt, analysera processer i detalj, jämföra, helt enkelt ha en tillförlitlig bas för dina beslut. Använd dig helt enkel av utökad trend från zenon.

Mångsidiga presentationer

Med den alternativa modulen utökade trenderna visar man online-värden och historiska värden för variabler i form av kurvor. Valfritt antal kurvor med olika skalning kan visas samtidigt. Var kurva har en egen fritt konfigurerbar y-axel. Och även cykler kan visas med den utökade trenden.

Vid sidan av tidsstyrd presentation (yt) behärskar den utökade trenden även ortlinje-representation (xy). Eftersom den utökade trenden kan visa två tidsaxlar samtidigt i ett diagram, kan olika tidsintervall och batch jämföras med varandra.

Detaljerad analys

zenon trendanalysen understödjer bearbetningen av värden med samma och med olika avstånd - inklusive korrekt interpolering. Kurvor kan avsökas med en linjal. Speciellt viktiga avsnitt kan analyseras mycket exakt: Enkel trend, markera önskat intervall med två markörer och beräkna och visa värdet online automatiskt. Trender kan förövrigt kopieras som vektorgrafik och skrivas ut över den bekväma utskriftsfunktionen lokalt och i nätverket.

zenon utökad trend

  • Fria kurvinställningar
  • Linjär eller logaritmisk presentation
  • Fri zoomning - fri rullning
  • Transparenssteg för fyllning av kurvor
  • Inställbar konfiguration av axlarna
  • Visning av rutnät
  • Interpolerad visning
  • Ytpresentation av icke ekvidistanta värden
CONTACT US