Skontaktuj się z Ekspertem

Zobacz, co się wydarzy – zenon Extended Trend

Co właściwie dzieje się w instalacji? Chcesz dokładnie wiedzieć, szczegółowo analizować i porównywać procesy, po prostu mieć pewną podstawę dla swoich decyzji. Postaw na rozszerzone prognozy zenon.

Różnorodne prezentacje

Dzięki opcjonalnemu modułowi rozszerzonych prognoz, wartości online i wartości historyczne zmiennych można przedstawić w formie krzywych. Możliwa jest dowolna liczba krzywych z różnym skalowaniem jednocześnie. Każda krzywa ma własną, dowolnie sparametyzowaną oś y. Również cykle można doskonale przedstawiać dzięki rozszerzonym prognozom.

 

Poza prezentacją na krzywej czasowej (yt) rozszerzone prognozy umożliwiają również prezentację za pomocą krzywej miejscowej (xy). Ponieważ rozszerzone prognozy umożliwiają jednoczesne przedstawienie dwóch krzywych czasowych na jednym wykresie, można wygodnie porównywać różne okresy lub partie danych.

Szczegółowa analiza

Analiza prognoz zenon obsługuje przetwarzanie zarówno wartości z takimi samymi, jak i różnymi odstępami – z prawidłową interpolacją. Krzywe można odczytywać za pomocą liniału. Szczególnie ważne odcinki można analizować bardzo dokładnie: po prostu należy zatrzymać prognozę, za pomocą kursora 2 zaznaczyć żądany obszar i uruchomić automatyczne obliczenie i wydanie wartości w czasie rzeczywistym. Prognozy można kopiować w formie grafiki wektorowej i wygodnie drukować lokalnie lub w sieci.

zenon Extended Trend

  • Dowolne ustawienia krzywych
  • Prezentacja liniowa lub logarytmiczna
  • Płynne zbliżanie i przewijanie
  • Poziomy przejrzystości dla wypełnienia krzywych
  • Konfiguracja osi
  • Prezentacja na siatce
  • Prezentacja interpolacyjna
  • Prezentacja powierzchniowa również niejednakowo odległych wartości
CONTACT US