ISO 50001 inom livsmedelsindustrin

ISO 50001 inom livsmedelsindustrin

zenon som bas för ditt certifierade energiledningssystem

Energi och kontroll av råvaruförbrukning spelar en allt större roll för företag inom livsmedelssektorn. Ständigt ökande kostnader för energi slår direkt mot produktionskostnaderna och därmed vinsten. Som ett resultat kan ökade marginaler och vinst bara skapas genom att sänka kostnaderna för produktionen. Dessutom ställer allt fler länder krav på energieffektivitet och uthålliga lösningar på råvarusidan. Den internationella standarden ISO 50001 spelar i dessa sammanhang en viktig roll för att uppnå detta.Commitment for Energy and Material...

IU Magazine Article

Commitment for Energy and Material Efficiency

1.1 MB

Vad betyder ISO 50001:2011 standarden för livsmedelsindustrin?

Den nya standarden ger inte bara svar på frågan: "Vad måste ett energiledningssystem bidra med?" Den stöder även företag med uppgifter och anvisningar hur den kan implementeras. Som exempel anges tex. att företagsledningen måste ta fram klara uppgifter för mål och införande av standarden, i införandet och i den kontinuerliga processen skall om möjligt alla medarbetare deltaga

Det handlar inte om rent kvantitativa beslut om att sänka energiförbrukning till varje pris. Produktionsvolymen och produktionskvaliteten får inte påverkas negativt. Det gäller att målmedvetet analysera energidata, upptäcka optimeringspotentialer och nyttja dessa – och att fortsätta denna process kontinuerligt.

En central del av ISO 50001 certifieringen är det ur normerna ISO 9001 (kvalitetsledning) och ISO 14001 (miljöledning) kända PDCA-chemat (Plan-Do-Check-Act):

 • Plan (planera): kartlägga den nuvarande situationen och ställa upp mål och planer för en förbättring med utgångspunkt från Energy Performance Indicators (EnPIs).
 • Do (utföra): Omsätta planerna i praktiken.
 • Check (kontrollera): Mäta resultat, observera, dokumentera och evaluera.
 • Act (agera): Ta vara på goda erfarenheter och bygg ut dessa över hela organisationen och olika produktionsteam.

Genom att kontinuerligt arbeta med processen över tid uppnår man tex

 • Vilka delar av produktion drar mest energi
 • Var kan man sätta in lönsamma optimeringslöningar
 • Hur nyttjar vi den befintliga energin bättre
 • Var förlorar vi pengar

Ditt energiledningssystem med zenon

zenons produktfamilj används redan idag med framgång som centralt system för energiledning hos många industrier.

 

Varför lämpar sig zenon speciellt som i ett energiledningssystem?

 • över mer än 300 kommunikationsprotokoll: därmed kan det samla data ur anläggningens hela infrastruktur
 • kan bearbeta, analysera och presentera insamlade data i realtid och arkivera i olika format inklusive SQL
 • kan presentera information meningsfullt och översiktligt olika typer av lättlästa rapporter
 • kan integrera valfritt antal datakällor
 • kan integreras i alla system utan ny validering och sparar utbildningskostnader
 • Presentation över tex. webb, mobila enheter eller i vanlig PC

Läs mer om ISO 50001 och zenon här:

 

ISO 50001:2011 - Standards for Energy Management

ISO 50001 - Implement an Energy Data Management System with zenon

ISO 50001 in the Automotive Industry

Energy Management in the Pharmaceutical Industry