Kontakta oss

Automatiseringsmjukvara för smarta byggnader

Hållbar, säker och smart byggnadsautomatisering

Intelligenta byggnader kännetecknas av att många av byggnadens komponenter är automatiserade och integrerade i ett och samma gränssnitt som ser till att tekniken används på ett effektivt sätt. Offentliga fastigheter som kontorsbyggnader, hotell, järnvägsstationer, sjukhus, skolor, museum och flygplatser har ofta en hög energibesparingspotential.

 

Med mjukvaruplattformen zenon från COPA-DATA blir byggnader smartare och kan styra trafik- och besöksflöden mer effektivt, upptäcka problem i ett tidigt skede samt förhindra obehörigt tillträde. Om du är ute efter att planera och modernisera en fastighet med zenon kommer du att dra nytta av snabb projektutveckling, hög energibesparing, enkel drift och maximal tillförlitlighet.

 

 

 

zenon för gamla och nya byggnader

zenon kan ge såväl nybyggda som befintliga fastigheter smart byggnadsstyrning. Mjukvaruplattformen möjliggör en effektiv styrning av hissar, uppvärmning och kylning, belysning, vatten och energi. Byggnadsägare kan spara resurser och regelbundet minska kostnaderna.

 

För äldre byggnader är det inte nödvändigt att helt renovera infrastrukturen. zenon stöder en sömlös integrering av befintlig infrastruktur i ett nytt centralt byggnadskontrollsystem. I egenskap av smart energidatahanteringssystem (EDMS) kan zenon bidra till att minska en byggnads energiförbrukning med en tvåsiffrig procentandel utan att bekvämligheten går förlorad.

 

Optimera belysningen, undvik skador på utomhusmarkiser

Med zenon kan du styra ljusnivåer i rum baserat på exempelvis solstrålning eller planritningar. Externa fönsterjalusier kan automatiskt höjas eller sänkas enligt väderförhållandena. En sådan optimerad belysnings- och dämpningskontroll minskar dina energikostnader. Den automatiska dämpningskontrollen minimerar de reparations- och underhållskostnader som uppstår när markiser utsätts för höga vindhastigheter.

 

Bekvämt uppvärmda rum

Sensorer mäter temperaturen inomhus och utomhus och informerar värme- och luftkonditioneringssystemen i rummen. Genom att automatiskt reglera temperatur och uppvärmningscykler hjälper zenon dig att maximera energibesparingspotentialen.

 

Undvik driftsfel

I byggnadsteknik kan driftfel direkt orsaka stora följdskador. Med sina omfattande visualiseringsfunktioner ger zenon en utmärkt överblick över byggnadstekniken. Vanliga arbetsflöden kan automatiseras snabbt och enkelt – utan några programmeringskunskaper.

 

Tidig upptäckt av problem

zenon gör att du kan styra byggnadstekniken med ett antal användbara funktioner. Dessa inkluderar tillgångs- och larmadministration, realtidsåtkomst till viktiga driftsdata och larmmeddelanden i realtid. Dessutom använder automatiserad service och optimerade underhållsintervaller förutseende analys av data. zenon visar realtidsdata baserat på individuella behov. Du har tillgång dygnet runt och när du är på språng via smarta telefoner och surfplattor.

 

Felfri dokumentation

Dokumentation med papperschecklistor och rapporter är tidskrävande och felbenägna. zenon utmärker sig tack vare smarta funktioner för automatisk dokumentation. Mjukvaruplattformen loggar processer och uppmätta värden med en tidsstämpel. Den arkiverar dem sedan i enlighet med de rättsliga kraven. Du kan generera rapporter, listor och trendanalyser från data och dra värdefulla slutsatser.

 

Effektiv övervakning av byggnadsåtkomst

Du kan förhindra skador på egendom, stöld och spionage i dina byggnader. zenons mjukvaruplattform låter dig integrera övervakningskameror, lagra larmplaner och genomföra effektiva åtkomstkontroller.

 

Intelligent dirigering av passagerar- och trafikflöden

Inga synliga lediga parkeringsplater eller långa köer vid ingångarna till museer, utställningar och evenemang kan påverka arrangörerna och anläggningsoperatörerna negativt. zenon hjälper till att undvika dessa scenarier genom att automatisera flödesmätning och analys, trafikstyrning och flödeshantering av besökare.

 

COPA-DATA: Levererar smarta lösningar inom byggnadsautomatisering

Vare sig det gäller övervakning av drift eller smart beslutsfattande stöder zenon varje aspekt av dagens byggnadsautomatiseringsbransch genom sömlös anslutning, noggrann övervakning och optimering av data från den dagliga driften. För att få reda på mer om COPA-DATA och hur zenon kan hjälpa till att öka värdet, kapaciteten och säkerheten inom din organisation, kontakta oss redan idag.

KONTAKTA OSS

Salzburg University of Applied Sciences (Austria)

Success Story

Salzburg University of Applied Sciences (Austria)

1.3 MB

Energy Data Management with zenon

Fact Sheet

Energy Data Management with zenon

160 KB

Success Stories