Så här skapar smarta städer bättre levnadsförhållanden

 

Städer blir allt smartare, och mer hållbara och smarta städer hjälper till att förbättra levnadsstandarden i städer och förorter runt om i världen.

 

Energibesparingar, effektivare trafikflöde, förbättrad allmän säkerhet och hälsosammare miljöer är bara några få av de många fördelar som smarta stadslösningar kan erbjuda. Införande av intelligent teknik för att strömlinjeforma dessa system ökar när myndigheterna och leverantörer av el, vatten och tjänster i dessa kommuner, tätorter och städer inser vilka fördelar smarta stadslösningar kan ge.

 

Låt oss utforska hur smart stadsteknik kan skapa bättre levnadsförhållanden.

 

 

Vad är en smart stad och vad är det som gör den smart?

Smarta städer är städer som använder digital teknik och data för att förbättra beslutsfattande och livskvalitet. De använder smart teknik för att få en bättre förståelse för de aktuella förhållandena, prognosticera framtida förändringar, optimera stadsfunktioner och tillhandahålla lösningar.

Så här skapar smarta städer bättre levnadsförhållanden

För att en stad, eller tätort eller kommun, ska bli smartare behöver den ha en kritisk massa av anslutna givare, smartphones och andra enheter från Sakernas internet (IoT). De uppkopplade enheterna kan ansluta till internet och dela de data de samlar in med stadstjänstemän, ingenjörer och andra viktiga administratörer och chefer. Chefer för stadssystem kan använda diverse applikationer för att ta dessa data och förvandla dem till information som går att använda för att lyckas med uppgifter och optimera operationer.

 

En stad kan hantera sina smarta enheter med ett verktyg som programplattformen zenon. zenon kan hjälpa er att erhålla, visualisera, analysera och hantera data samt kontrollera system och automatisera uppgifter. Till exempel kan ni använda zenon tillsammans med andra smarta stadstekniker för att upptäcka läckor i vattensystem, hantera energianvändning i byggnader och styra varierbara trafiksignaler.

 

 

7 sätt som smarta stadslösningar kan förbättra stadsboende och verksamheter på

Den oerhörda mängden möjliga smarta stadslösningar kan påverka nästan varje aspekt av livet i staden. Här kommer sju olika sätt som smarta städer kan förbättra levnadsförhållandena.

 

1. Så här kan smarta städer spara tid

Uppkopplad teknik gör det möjligt för städer att skötas effektivare, vilket sparar tid för stadstjänstemän, stadsanställda, företag och invånare.

 

Man kan tillämpa produkter som zenon på en stor mängd stadsprojekt och anläggningar. Standardisering av skötsel och kontroll av era anläggningar kan hjälpa till att spara tid och pengar åt städerna förutom att göra dem mer flexibla. Till exempel använder vissa städer olika programvara för olika vatten- och avloppsanläggningar. Om en anställd behöver flyttas till en annan station måste denne lära sig det nya systemet. Om man har en standardiserad plattform kan operatörerna flytta mellan anläggningarna utan att behöva vidareutbildas.

 

Att förbättra resandet inom en stad kan innebära stora fördelar för ekonomin och livskvaliteten. Det sparar tid, minskar frustrationen och gör det möjligt för folk att komma till olika delar av staden för att köpa produkter och tjänster och göra saker de tycker om. Ett uppkopplat resehanteringssystem kan hjälpa till att göra resandet effektivare för alla som befinner sig i staden.

 

Med hjälp av zenon kan man styra varierbara trafikskyltar och skapa dynamiska skyltar som visar tillgängliga parkeringsplatser. Uppkopplade system gör det möjligt att justera signaler under ökad trafikvolym. Man kan även analysera trafikmönster och optimera trafikljussekvenser för att förbättra trafikflödet.

 

2. Så här kan smarta städer minska kostnaderna

Smart stadsteknik kan göra det möjligt för städerna att minska sina kostnader genom att hjälpa dem att spara resurser, inklusive elektricitet, gas och vatten. Ett Hanteringssystem för energidata (EDMS), som zenon, kan automatisera registreringen av energianvändningsdata och aktivera intelligenta systemkontroller för att förbättra energieffektiviteten. Denna möjlighet är tillgänglig både för nya och befintliga byggnader.

 

Programplattformen zenon gör det möjligt att, till exempel, automatiskt styra ljusnivåer, uppvärmnings- och kylningssystem och externa jalusier för en smart byggnad baserat på väderförhållanden, solens styrka, beläggningsplaner och andra faktorer. Den optimerade belysningen minskar energikostnaderna. Intelligenta uppvärmnings- och kylningssystem kan automatiskt justera temperaturen för att optimera energianvändningen. Till exempel kan systemet lära sig när ett rum används och endast värma det under dessa tider, vilket minskar energislöseriet. Externa fönsterjalusier kan fällas in om starka vindar detekteras, vilket förhindrar att fönster skadas och reparationskostnader elimineras.

 

Dessutom kan data från smarta givare informera prediktiva underhållsstrategier, som hjälper städer att reparera utrustningsproblem innan de orsakar mer omfattande problem. Denna funktion kan vara användbar på allmänna transportsystem, reningsverk och byggnader.

 

 

3. Så här kan smarta städer hjälpa miljön

Smarta städer kan även åstadkomma hållbarhet genom att övervaka miljöförhållanden och styra energisystem. Smarta givare kan kontinuerligt mäta luftkvaliteten, lägga in informationen i en databas och automatiskt skicka varningar om utsläppsnivåerna blir för höga. Denna övervakning kan hjälpa staden att spåra framsteg gällande miljömål och identifiera utsläppskällor. Om nivåerna är exceptionellt höga i ett område kan staden använda denna information för att identifiera källorna till utsläppen.

 

Smart teknik kan även hjälpa till att konservera resurser, såsom elektricitet, gas och vatten. Städerna kan använda den för att automatiskt optimera energianvändning i byggnader genom effektiv styrning av uppvärmnings- och kylningssystem, belysning och hissar. Den kan även hjälpa till att minska vattenanvändning och hjälpa arbetare att identifiera läckor i vattenledningar snabbare.

 

Smart stadsteknik kan även hjälpa städerna att hantera sina elnät effektivare. zenon erbjuder en mängd applikationer, inklusive projektkonfiguration, visualisering och rapportering, som möjliggör smarta elnät. Man kan använda zenon för att automatisera komplexa kommandosekvenser, förbättra situationsmedvetenheten och snabbt identifiera fel.

 

zenon kan även hjälpa städerna att integrera förnybara energiresurser, energilagringssystem och andra resurser som kan göra deras energisystem grönare i elnäten. Med zenon kan man hantera, kontrollera och optimera förnybar energiutrustning, inklusive sol-, vind- och vattenkraftverk. Distribuerade resurser, såsom solpaneler på tak, tillhandahåller miljömässiga fördelar men kan även göra elnätet mer komplext. Hantering av dessa resurser från ett centralt system, som zenon, och användning av automatiseringsteknik kan göra hanteringen av distribuerade resurser mycket enklare.

 

Smart teknik möjliggör även integration av resurser för energilagring i elnätet, vilket hjälper till att göra variabla, rena resurser som vind- och solkraft mer värdefulla. Med ett smart system blir det enklare att visualisera när och var den lagrade energin är tillgänglig och distribuera den efter behov.

 

4. Så här kan smarta städer förbättra hälsan

Hälsan är en avgörande komponent för livskvaliteten och smart stadsteknik kan säkerställa att invånarna har de saker de behöver för att leva ett hälsosamt liv, inklusive en hälsosam miljö.

 

 

 

Internetanslutna övervakningskameror och larmsystem kan hjälpa till att avskräcka stölder och egendomsskador och underlätta att hitta förövarna efteråt.

Tillgång till vatten är en viktig komponent för allmänhetens hälsa. För att säkerställa en kontinuerlig tillgång till rent vatten krävs precis hantering av distribution och flödesgrad. zenon kan hjälpa till med detta genom att använda trendanalyser för att förutsäga toppar i vattenanvändningen och hjälpa städerna att förbereda sig för att undvika vattenbrist. Prediktiva analyser gör det möjligt för vattenverket att identifiera komponenter i vattensystemet som utgör risker. Att kunna förutsäga dessa fel ger arbetarna möjligheten att korrigera befintliga problem innan de leder till sammanbrott för vatten- och avloppsnätverken.

 

Dataanalys kan användas på samma sätt för energiinfrastrukturen för att hjälpa städerna att undvika strömavbrott. Dessa kan påverka hälsan, särskilt under perioder med extrem värme eller kyla.

 

Smarta givare kan även övervaka luftkvaliteten, temperaturen och andra utomhusparametrar. Om dessa givare detekterar att en av dessa parametrar har överstigit en förutbestämd gräns kan de utlösa en automatiserad avisering. Statstjänstemän kan då utfärda en varning gällande luftkvaliteten, värmerådgivning eller andra varningar. Om dessa givare regelbundet detekterar att utsläppsnivåerna ligger över hälsogränsen kan staden använda denna information för att vidta mer långsiktiga åtgärder.

 

 

5. Så här kan smarta städer förbättra säkerheten

Smart stadsteknik kan hjälpa till att förbättra säkerheten genom fjärrövervakning och styrning av viktiga system, såväl som larm när problem uppstår.

zenon tillhandahåller trendanalyser för att förutspå toppar i vattenanvändningen, vilket hjälper städerna att förbereda sig och undvika vattenbrist.

IoT gör det möjligt för städerna att koppla samman säkerhetssystem på byggnader och allmänna platser för effektivare övervakning och kontroll av dessa system. Internetanslutna övervakningskameror, larmsystem och åtkomstkontroller kan hjälpa till att avskräcka stölder, egendomsskador och andra brott och hjälpa till att hitta förövarna efter att ett brott begåtts. Fjärrövervakning av säkerhetssystem kan till och med hjälpa polisen att stoppa brott som pågår snabbare. Städerna kan även installera sammankopplade brandlarmssystem och andra varningssystem på byggnader och allmänna platser.

 

Smart stadsteknik kan även hjälpa till att göra vägarna säkrare. I tunnelsystem kan sammankopplade brandlarm, ventilationssystem och belysning möjliggöra fjärrövervakning och larm för att säkerställa att tunneln förblir säker. Stadsanställda kan även fjärrövervaka varierbara trafikskyltar och trafikljussystem, ibland med hjälp av automatisering. Dessa system hjälper till att säkerställa ett stadigt trafikflöde och städerna kan använda varierbara skyltar för att varna förare om risker, vilket minskar sannolikheten för att olyckor ska ske.

 

Att säkerställa en tillförlitlig energiförsörjning kan också hjälpa till att förbättra säkerheten för städerna. Smarta stadssystem kan hjälpa operatörerna att hantera elnätet på ett sätt som minimerar strömavbrott. Uppkopplad energiinfrastruktur kan tillhandahålla tidiga varningar om problem och möjliggöra mer flexibel styrning av elnätet. Städerna kan även använda prediktiva analyser och smarta stadsdata för att schemalägga underhållsarbete för energiinfrastrukturen, vilket hjälper elnätet att fungera optimalt.

 

 

 

6. Så här kan smarta städer boosta ekonomin

Att bli en smartare stad kan även hjälpa till att boosta den lokala ekonomin. Studier indikerar att över de första fem åren i en stads övergång till att bli en smart stad kan fördelarna med övergången boosta GDP per capita med 21 %.

 

När staden görs smartare kan den positioneras som en teknisk ledare och dra till sig talanger. Smart teknik skapar jobb med att utveckla smarta stadsprojekt, installera och underhålla smart utrustning med mera. Förbättring av transport kan göra det möjligt för fler människor att delta i ekonomin eftersom det blir enklare för dem att resa till jobbmöjligheter.

 

Dessutom kan smart teknik stödja företag som spelar viktiga roller i stadens ekonomi. Transporter via järnväg, flyg, båt och andra medel skapar till exempel jobb och möjliggör flödet av varor. Man kan använda smart stadsteknik för att hantera transporttrafiken, optimera rutter och använda prediktivt underhåll.

 

7. Så här kan smarta städer främja partnerskap

Smart stadsteknik kan främja partnerskap mellan offentliga och privata enheter, vilket hjälper till att få initiativ att lyfta snabbare. Infrastrukturinvesteringar låser traditionellt sett myndigheter i långsiktiga, kapitalintensiva planer, men att kombinera traditionellt byggnadsarbete med smarta tekniklösningar kan hjälpa städerna till att bli mer flexibla i hur de svarar på ändrad efterfrågan. Städerna kan lägga ut en smart stadslösning i taget och uppdatera sina system efter behov.

 

Många av de smarta stadsinitiativen som en myndighet kan lansera kan ge en positiv finansiell avkastning, vilket uppmuntrar både myndigheterna och den privata sektorn att finansiera dem. Mer involvering av den privata sektorn i dessa initiativ kan främja kreativiteten och öka antagandet. Även om myndigheterna kan driva smarta stadsprogram i vissa fall, kan de istället, när den privata sektorn lanserar dem, agera som en regulator eller erbjuda ekonomiskt stöd för befintliga program genom bidrag, subventioner och andra medel.

 

 

En titt på framtiden för smarta städer

 

 

Enligt FN så bor för närvarande 55 % av den globala populationen i stadsområden och 2050 kan den siffran ha ökat till 68 %. Städerna kommer att behöva smarta lösningar för att stödja sin tillväxt. Vi kan förvänta oss att städer som antar smart teknik och använder smarta strategier för att göra detta kommer att öka livskvaliteten för sina invånare och bli ledare på den globala scenen.

 

Övergången till smarta städer sker redan på många platser runt om i världen. Enligt en studie kommer den globala marknaden för smarta städer att växa med en årlig tillväxttakt på 18,9 % från 2019 till 2025 och nå upp till 237,6 miljarder USD. Denna prognosticerade tillväxt visar hur seriöst städerna ser på övergången till smarta städer. Under de kommande åren kommer vi se många nya smarta städer och innovationer träda fram.

 

zenon för smarta städer

Städerna blir smartare och kommer att fortsätta att bli det under åren som kommer. Smart stadsteknik kan resultera i bättre levnadsförhållanden genom att förbättra säkerheten, hälsan och miljön, vilket minskar kostnaderna och boostar ekonomin.

 

För att lyckas med att skapa smarta stadsinitiativ måste man ha de rätta verktygen. Vår programplattform för industriell automatisering, zenon, tillhandahåller funktioner som HMI, SCADA, IoT, IIoT, rapportering, larm och meddelanden på en integrerad plattform. Den prisbelönta programplattformen kan underlätta er digitala transformation och göra det möjligt för er att automatisera, övervaka, styra och analysera driftsprocesser. Det är ett idealiskt verktyg för möjliggörande av smartare energi, infrastruktur, transport, vattenhantering och byggnader.

 

För att få reda på mer om zenon och våra utbildnings- och supporttjänster kan du fortsätta att bläddra bland våra lösningar eller kontakta oss idag.