Skontaktuj się z Ekspertem
Industrial Performance Analyzer

Industrial Performance Analyzer

W razie wystąpienia problemu, który wywołuje alarm, bardzo ważna jest możliwość szybkiej i właściwej reakcji. Industrial Performance Analyzer zintegrowany z oprogramowaniem zenon tworzy szybki podgląd komunikatów alarmowych. Umożliwia to nadanie priorytetów dla wyznaczonych działań i szybkie rozwiązywanie problemów.Industrial Performance Analyzer

Fact Sheet

Industrial Performance Analyzer

312 KB

Analiza alarmów

Industrial Performance Analyzer pomaga w statystycznej i wizualnej analizie alarmów, dostarczając przejrzystego podglądu. Dzięki temu przyjaznemu w użyciu narzędziu, możliwa jest lokalizacja i dokumentacja obszarów, w których występują problemy. Szybkie zidentyfikowanie najczęściej występujących problemów, które powodują najwięcej przestojów, umożliwia poprawne wdrożenie programu naprawczego. Skuteczność działań, można od razu zweryfikować za pomocą analizy statystycznej. Oznacza to, że możliwe jest zminimalizowanie przestojów i znaczne zwiększenie produktywności oraz efektywności.

Fast Facts

 • Analizy statystyczne awarii urządzeń
 • Analiza obszarów występowania problemów
 • Identyfikacja potencjału urządzeń w celu optymalizacji pracy
 • Lokalizacja przestojów maszyn i urządzeń
 • Ocena częstotliwości i czasu trwania awarii
 • Analizy czasowe: takie jak raporty z poszczególnych zmian, raporty dzienne i tygodniowe
 • Analizy produkcyjne: takie jak analizy sprzętu i komponentów

Jak to działa

 • Podstawą jest baza SQL, do której dane dostarcza oprogramowanie zenon.
 • Ocena danych produkcyjnych jest wyświetlana na ekranie w postaci czytelnego i przejrzystego podglądu.
 • Możliwość przejścia do szczegółowych informacji o poszczególnych alarmach, np. takich jak dokładne czasy, przydział grup, przydział klas, zmiany, identyfikacja sprzętu itp.
 • Wyświetlane podsumowanie pomaga stworzyć raport z informacjami: który alarm występuje najczęściej, która grupa lub klasa ma najwięcej wpisów, które obszary mają najdłuższe przestoje itd.

Zapis danych

zenon Runtime zapisuje informacje o alarmach i zmianach np. na produkcji (gdy używany jest moduł optymalnego planowania produkcji) w bazie SQL zgodnej z interfejsem ODBC (dostarczane osobno). Kilka aplikacji Runtime jest w stanie przechowywać swoje dane w centralnej bazie danych. Zgromadzone dane mogą być dalej przetwarzane.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI