Skontaktuj się z Ekspertem

Success Stories

zenon akcentuje swoje silne strony w rozmaitych systemach i środowiskach. Udokumentowaliśmy kilka praktycznych przykładów. Dowiesz się, jak inne przedsiębiorstwa z Twojej branży automatyzują produkcję lub dystrybucję wraz z zenon, jakie kreatywne rozwiązania opracowaliśmy dla nich oraz jak zaimplementowały one zenon w już dostępne systemy.

Przekazywanie Success Stories osobom trzecim, a także inne formy publikowania, powielania, naśladownictwa lub wykorzystania zawartych tu danych bez wcześniejszej zgody firmy COPA-DATA jest zabronione. Pobieranie, przedrukowywanie lub publikowanie zebranych tu materiałów dla własnych celów jest nieodpłatne i dozwolone.

Apply filter

The Jordanian government’s renewable energy program aims to increase the renewable contribution to the country’s power generation mix to 10% by 2020. ...

KOMIPO is a subsidiary of the Korea Electric Power Corp. and is one of five public power suppliers in Korea. It operates thermal and renewable energy ...

A bottle of beer already has some history behind it by the time we pop it open. The journey starts with empties being taken back to the breweries. Bot ...

Developing an effective and sustainable national energy supply is a fundamental objective – and foundation – of Vietnamese national socio-economic dev ...

Sklostroj manufactures what are known as IS-machines (individual section).  These machines have individual sections arranged side by side, each of whi ...

For many years, Carlsbad (Karlovy Vary) in the Czech Republic was the most famous and fashionable spa resort in the world. The healing water from twel ...

Organic food is fashionable. For a long time this has been the case not just in health-food shops, but also in leading supermarket chains. This is why ...