Rozwiązania IoT, HMI/SCADA & Smart Factory z oprogramowaniem do automatyzacji produkcji, analizy i raportowania

Industrial Internet of Things (IIoT) obiecuje postępy w inteligentnej produkcji. Dzięki tym postępom nadchodzi rewolucja Smart Factory. Fabryczne platformy IoT, takie jak zenon, tworzą połączone i inteligentne procesy produkcyjne, które optymalizują proces automatyzacji przemysłu. Odkryj technologię inteligentnej fabryki i zobacz, jaką rolę odgrywa zenon w produkcji bazującej na Industry 4.0.

 

Technologia smart factory

Technologia inteligentnej fabryki opiera się na transformacji z tradycyjnego procesu automatyzacji do bardziej otwartego, połączonego i elastycznego systemu. Dzięki współpracy zasobów fizycznych, operacyjnych i ludzkich w całym systemie fabryki skuteczniej zarządzają całym środowiskiem produkcyjnym dzięki skomunikowanym sprzętom, operacjom i obiektom, jak również przewidywanie i wprowadzanie zmian w czasie rzeczywistym, dostosowanych do zachodzących zmian. Rezultatem jest większa wydajność produkcji i mniej przestojów.

 

Do utworzenia inteligentnej fabryki niezbędne są rozwiązania IoT. Połączone urządzenia IoT, takie jak kamery do podglądu maszyn i czujniki, są potrzebne w zakładzie produkcyjnym do kontroli stanu, gromadzenia danych, ich analizy oraz wykorzystania wyników w celu zoptymalizowania operacji. Jednak oprócz urządzeń gromadzących dane, oprogramowanie kompiluje dane IoT i umożliwia użytkownikom monitorowanie oraz kontrolowanie wszystkich aspektów zautomatyzowanej produkcji. Platforma oprogramowania zenon firmy COPA-DATA dostarcza rozwiązania IoT oraz HMI/SCADA dla inteligentnych fabryk, pozwalając wytyczyć drogę do większej produktywności i lepszego nadzoru w epoce Przemysłu 4.0.

 

Oprogramowanie zenon wspiera producentów w realizacji następujących aspektów zarządzania inteligentną fabryką:

 

 • Gromadzenie danychzenon bezpiecznie gromadzi i przechowuje niezależnie od sprzętu dane z całego wyposażenia, wszystkich procesów i od wszystkich ludzi. Więcej niż 300 natywnych protokołów komunikacyjnych sprawia, że możliwa jest komunikacja wszystkich istniejących urządzeń między sterownikami PLC i systemami zarządzania przedsiębiorstwami lub aplikacjami w chmurze.
 • Wizualizacja i kontrola: zenon wyświetla dane operacyjne w czasie rzeczywistym na indywidualnie dopasowanym interfejsie, zapewniając większą świadomość i wydajniejsze sterowanie procesami — lokalnie i zdalnie.
 • Zarządzanie danymi: zenon umożliwia kontekstualizację danych między elementami sprzętowymi i obiektami w jednej prostej platformie, co pozwala na podejmowanie lepiej uzasadnionych i wiarygodnych decyzji.
 • Analityka i raportowanie: zenon wykorzystuje zaawansowane algorytmy, łączy dane w czasie rzeczywistym z aplikacjami do uczenia maszynowego oraz rozproszoną inteligencję i komunikację sieciową w celu wykonywania obliczeń i udostępniania prognoz i szacunków. Oprogramowanie opiera analizy na danych historycznych i danych w czasie rzeczywistym w celu zapewniania jak najdokładniejszych wniosków.
 • Inżynieria i konserwacja: oprogramowanie zenon jest dostarczane z zestawem skutecznych kreatorów i łatwych w użyciu narzędzi, pozwalających na tworzenie i utrzymanie projektów bez konieczności posiadania umiejętności programistycznych. Dzięki otwartym interfejsom programistycznym aplikacji (API) i możliwości tworzenia środowisk mieszanych dzięki kompatybilności wstecznej zenon zapewnia wysoką wydajność zespołu inżynierów.

 

 

Wpływ IoT na elementy Smart Factory

Technologia inteligentnej fabryki i urządzenia IoT dają daleko idące efekty pod względem wydajności, jakości produktów i bezpieczeństwa. Technologia IoT może napędzać takie elementy inteligentnej fabryki jak:

 

 • Operacje produkcyjne: dzięki gromadzeniu danych w czasie rzeczywistym w każdej fazie produkcji, komponenty IoT odkrywają zależności między procesami i pozwalają na eliminowanie słabych punktów.
 • Zapewnienie jakości: elementy IoT w inteligentnej fabryce gromadzą dane dotyczące wad produktu. W połączeniu z innymi jednocześnie pobieranymi danymi dotyczącymi innych etapów procesu i produkcji, te pomogą wykryć źródła problemów z jakością.
 • Utrzymanie sprzętu: technologia inteligentnej fabryki może ułatwić utrzymanie sprzętu w celu zminimalizowania przestojów i zmaksymalizowania produktywności.
 • Zrównoważony rozwój i bezpieczeństwo: zapewniając wgląd w dane dotyczące zużycia energii, wydajności środowiskowej i wydarzeń, takich jak wypadki w miejscu pracy, urządzenia IoT mogą pomóc fabrykom w tworzeniu bardziej zrównoważonych procesów i bezpieczniejszego środowiska pracy.
 • Operacje magazynowe: IoT może pomóc w ocenie, w jaki sposób produkty powinny być przyjmowane do magazynu i z niego wydawane, aby zoptymalizować wydajność i zminimalizować koszty robocizny.
 • Zarządzanie zapasami: wykorzystywanie materiałów bardziej efektywnie i zautomatyzowanie zarządzania zapasami dzięki śledzeniu, które materiały są wykorzystywane w danej chwili, a które wracają z powrotem na magazyn.

 

Technologia inteligentnej fabryki bazująca na oprogramowaniu zenon pozwala usprawnić te elementy w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, motoryzacyjnym i innych branżach wytwórczych.

 

 

Rozwiązania HMI/SCADA oraz Smart Factory z oprogramowaniem zenon

Oprogramowanie zenon umożliwia rozpoczęcie cyfrowej transformacji i przejście na technologię inteligentnej fabryki z wykorzystaniem istniejącego sprzętu. W połączeniu z urządzeniami IoT platforma oprogramowania zenon może analizować dane, automatyzować procesy i usprawnić wszystkie operacje, aby zwiększyć produktywność fabryki i zwiększyć jej konkurencyjność na rynku przyszłości. zenon pomaga wdrożyć technologię IoT w ramach obecnych operacji fabryki w następujących obszarach:

 

Integracja pozioma i pionowa:

Inteligentna fabryka wykorzystująca oprogramowanie zenon umożliwia poziomą integrację maszyn i pionową integrację systemów całego przedsiębiorstwa. zenon umożliwia komunikację maszyn, systemów i zasobów, jak również udostępnianie danych z czujników systemom planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP). Rezultatem jest inteligentna fabryka, która eliminuje natłok informacji w firmie i ułatwia komunikację między maszynami i obiektami.

 

Zarządzanie danymi energetycznymi

Fabryki przyszłości kładą nacisk na zrównoważony rozwój i wydajne wykorzystanie energii. Zminimalizowanie zużycia energii oznacza oszczędność kosztów prowadzenia działalności i zmniejszenie zużycia wartościowych zasobów środowiska naturalnego. Jako System Zarządzania Danymi Energetycznymi (EDMS) zenon udostępnia profil danych zużycia maszyn i procesów obejmujący całą firmę, co ułatwia skuteczne długofalowe zarządzanie zużyciem. Platforma oprogramowania spełnia wymagania TÜV Süd w zakresie certyfikowanego zarządzania danymi energetycznymi i jest zgodna z normą ISO 50001 w zakresie monitorowania, pomiarów i analiz.

 

Profilaktyczna konserwacja

Konserwacja i utrzymanie odgrywają istotną rolę w produkcji — gdy system przestanie działać, może to doprowadzić do kosztownych przestojów i opóźnień w realizacji zamówień. Dzięki gromadzeniu w czasie rzeczywistym danych o połączonych maszynach, zenon przewiduje, kiedy potrzebne jest przeprowadzenie serwisu maszyny lub wymiana komponentu w celu uniknięcia przestojów.

 

 

Korzyści Smart Factory dzięki zenon

 

Technologia oprogramowania zenon pozwala usprawnić operacje w fabryce dzięki następującym zaletom:

 • Wydajność produkcji: jako system SCADA, zenon udostępnia szczegółowe dane dotyczące wydajności zasobów, które optymalizują ich wykorzystanie. Pozwala to na zredukowanie niedoborów zasobów, ograniczenie zmian w czasie i zmaksymalizowanie możliwości. Te ulepszenia pozwalają zminimalizować ilość odpadów, osiągnąć produkcję zgodną z zasadami ,,Lean'' i zwiększyć wydajność operacji.
 • Jakość produktu: zenon poprawia jakość produktu dzięki generowaniu trendów i podglądu danych. Ponadto zenon zapewnia przegląd danych dotyczących operacji, umożliwiając szybką lokalizację źródła wad produktów.
 • Optymalizacja kosztów: dzięki optymalizacji procesów, zenon zwiększa wydajność kosztową. Pozwala to na poprawienie spójności operacji i procesów oraz zwiększenie ogólnej wydajności sprzętu (OEE).
 • Skalowalność projektów: łatwe w integracji oprogramowanie zenon zapewnia elastyczne skalowanie architektury od pojedynczych maszyn do zespolonych rozwiązań fabrycznych obejmujących wiele linii. W połączeniu z długim cyklem życia i kompatybilnością wsteczną zenon zapewnia niskie koszty początkowe i rozwój istniejących projektów optymalnie pod względem kosztów.
 • Bezpieczeństwo: COPA-DATA posiada certyfikat zgodny z normą bezpieczeństwa IEC 62443-4-1 w zakresie przemysłowych systemów automatyzacyjnych i sterujących. To gwarancja bezpiecznego cyklu rozwoju (SDL) oprogramowania zenon, zgodnego z najnowszymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa przemysłowych systemów IT. Oprócz tego funkcje bezpieczeństwa zenon, takie jak redundancja serwera, autoryzacja użytkowników i szyfrowanie danych w sieci, w pełni chronią wszystkie projekty przed utratą danych i nieupoważnionym dostępem.
 • Lepsze środowisko pracy: optymalizacja wykorzystania zasobów i operacji pozwala na tworzenie miejsca pracy bardziej przyjaznego dla środowiska. Automatyzacja pracochłonnych i powtarzalnych działań oraz ulepszenie wizualizacji HMI w celu zapewnienia lepszego podglądu dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo personelu.

 

Producenci i integratorzy systemów mogą wykorzystać oprogramowanie zenon na różne sposoby, aby zmaksymalizować te korzyści. Nasi eksperci wspierają klientów dzięki szkoleniom i  wsparciu technicznemu, co pozwala na maksymalne wykorzystanie zalet oprogramowania zenon.

 

 

Zautomatyzuj swoją fabrykę IoT z zenon Software Platform

W firmie COPA-DATA oferujemy Platformę Programową zenon, która jest rozwiązaniem najnowszej generacji. Odkryj, jak przekształcić zakład w cyfrową inteligentną fabrykę z rozwiązaniami IoT zenon. Aby uzyskać więcej informacji o naszym oprogramowaniu i usługach, skontaktuj się z nami dzisiaj.

CONTACT US

 

 

Smart Factory: Inteligentna produkcja kluczem do sukcesu

Brochure

Smart Factory: Inteligentna produkcja kluczem do sukcesu

1.9 MB

Smart Factory - IU 26 Spotlight

IU Magazine Article

Smart Factory - IU 26 Spotlight

383 KB

Road to the Smart Factory

IU Magazine Article

Road to the Smart Factory

195 KB

Smart Factory Insights

Transformacja w inteligentną fabrykę stawia przed producentami nowe wyzwania. Poznaj siedem kroków do pomyślnego wdrożenia technologii Smart Factory.

Od paneli HMI przez systemy SCADA po raportowanie: znaczenie kompleksowego gromadzenia danych z instalacji.

zenon znacznie ułatwia gromadzenie danych, zarządzanie nimi i ich analizę. Dowiedz się, jak dane mogą poprawić wydajność produkcji.

Automatyzacja sterowania procesami umożliwia producentom zarządzanie złożonymi operacjami. Dowiedz się, jak wykorzystać liczne zalety tej automatyzacji z zenon.

Konwergencja systemów IT i OT otworzyła drzwi dla bardziej inteligentnej produkcji. Jak zenon może pomóc fabryce w przejściu do Industry 4.0?

How secure is your SCADA? Prepare your SCADA system for potential cyber threats and external vulnerabilities.