Rozwiązania IoT, HMI/SCADA & Smart Factory z oprogramowaniem do automatyzacji produkcji, analizy i raportowania

Industrial Internet of Things (IIoT) obiecuje postępy w inteligentnej produkcji. Dzięki tym postępom nadchodzi rewolucja Smart Factory. Fabryczne platformy IoT, takie jak zenon, tworzą połączone i inteligentne procesy produkcyjne, które optymalizują proces automatyzacji przemysłu. Odkryj technologię inteligentnej fabryki i zobacz, jaką rolę odgrywa zenon w produkcji bazującej na Industry 4.0.

 

Technologia smart factory

Technologia inteligentnej fabryki opiera się na transformacji z tradycyjnego procesu automatyzacji do bardziej otwartego, połączonego i elastycznego systemu. Dzięki współpracy zasobów fizycznych, operacyjnych i ludzkich w całym systemie fabryki skuteczniej zarządzają całym środowiskiem produkcyjnym dzięki skomunikowanym sprzętom, operacjom i obiektom, jak również przewidywanie i wprowadzanie zmian w czasie rzeczywistym, dostosowanych do zachodzących zmian. Rezultatem jest większa wydajność produkcji i mniej przestojów.

 

Do utworzenia inteligentnej fabryki niezbędne są rozwiązania IoT. Połączone urządzenia IoT, takie jak kamery do podglądu maszyn i czujniki, są potrzebne w zakładzie produkcyjnym do kontroli stanu, gromadzenia danych, ich analizy oraz wykorzystania wyników w celu zoptymalizowania operacji. Jednak oprócz urządzeń gromadzących dane, oprogramowanie kompiluje dane IoT i umożliwia użytkownikom monitorowanie oraz kontrolowanie wszystkich aspektów zautomatyzowanej produkcji. Platforma oprogramowania zenon firmy COPA-DATA dostarcza rozwiązania IoT oraz HMI/SCADA dla inteligentnych fabryk, pozwalając wytyczyć drogę do większej produktywności i lepszego nadzoru w epoce Przemysłu 4.0.

 

Oprogramowanie zenon wspiera producentów w realizacji następujących aspektów zarządzania inteligentną fabryką:

 

 • Gromadzenie danychzenon bezpiecznie gromadzi i przechowuje niezależnie od sprzętu dane z całego wyposażenia, wszystkich procesów i od wszystkich ludzi. Więcej niż 300 natywnych protokołów komunikacyjnych sprawia, że możliwa jest komunikacja wszystkich istniejących urządzeń między sterownikami PLC i systemami zarządzania przedsiębiorstwami lub aplikacjami w chmurze.
 • Wizualizacja i kontrola: zenon wyświetla dane operacyjne w czasie rzeczywistym na indywidualnie dopasowanym interfejsie, zapewniając większą świadomość i wydajniejsze sterowanie procesami — lokalnie i zdalnie.
 • Zarządzanie danymi: zenon umożliwia kontekstualizację danych między elementami sprzętowymi i obiektami w jednej prostej platformie, co pozwala na podejmowanie lepiej uzasadnionych i wiarygodnych decyzji.
 • Analityka i raportowanie: zenon wykorzystuje zaawansowane algorytmy, łączy dane w czasie rzeczywistym z aplikacjami do uczenia maszynowego oraz rozproszoną inteligencję i komunikację sieciową w celu wykonywania obliczeń i udostępniania prognoz i szacunków. Oprogramowanie opiera analizy na danych historycznych i danych w czasie rzeczywistym w celu zapewniania jak najdokładniejszych wniosków.
 • Inżynieria i konserwacja: oprogramowanie zenon jest dostarczane z zestawem skutecznych kreatorów i łatwych w użyciu narzędzi, pozwalających na tworzenie i utrzymanie projektów bez konieczności posiadania umiejętności programistycznych. Dzięki otwartym interfejsom programistycznym aplikacji (API) i możliwości tworzenia środowisk mieszanych dzięki kompatybilności wstecznej zenon zapewnia wysoką wydajność zespołu inżynierów.

 

 

Wpływ IoT na elementy Smart Factory

Technologia inteligentnej fabryki i urządzenia IoT dają daleko idące efekty pod względem wydajności, jakości produktów i bezpieczeństwa. Technologia IoT może napędzać takie elementy inteligentnej fabryki jak:

 

 • Operacje produkcyjne: dzięki gromadzeniu danych w czasie rzeczywistym w każdej fazie produkcji, komponenty IoT odkrywają zależności między procesami i pozwalają na eliminowanie słabych punktów.
 • Zapewnienie jakości: elementy IoT w inteligentnej fabryce gromadzą dane dotyczące wad produktu. W połączeniu z innymi jednocześnie pobieranymi danymi dotyczącymi innych etapów procesu i produkcji, te pomogą wykryć źródła problemów z jakością.
 • Utrzymanie sprzętu: technologia inteligentnej fabryki może ułatwić utrzymanie sprzętu w celu zminimalizowania przestojów i zmaksymalizowania produktywności.
 • Zrównoważony rozwój i bezpieczeństwo: zapewniając wgląd w dane dotyczące zużycia energii, wydajności środowiskowej i wydarzeń, takich jak wypadki w miejscu pracy, urządzenia IoT mogą pomóc fabrykom w tworzeniu bardziej zrównoważonych procesów i bezpieczniejszego środowiska pracy.
 • Operacje magazynowe: IoT może pomóc w ocenie, w jaki sposób produkty powinny być przyjmowane do magazynu i z niego wydawane, aby zoptymalizować wydajność i zminimalizować koszty robocizny.
 • Zarządzanie zapasami: wykorzystywanie materiałów bardziej efektywnie i zautomatyzowanie zarządzania zapasami dzięki śledzeniu, które materiały są wykorzystywane w danej chwili, a które wracają z powrotem na magazyn.

 

Technologia inteligentnej fabryki bazująca na oprogramowaniu zenon pozwala usprawnić te elementy w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, motoryzacyjnym i innych branżach wytwórczych.

 

 

Rozwiązania HMI/SCADA oraz Smart Factory z oprogramowaniem zenon

Oprogramowanie zenon umożliwia rozpoczęcie cyfrowej transformacji i przejście na technologię inteligentnej fabryki z wykorzystaniem istniejącego sprzętu. W połączeniu z urządzeniami IoT platforma oprogramowania zenon może analizować dane, automatyzować procesy i usprawnić wszystkie operacje, aby zwiększyć produktywność fabryki i zwiększyć jej konkurencyjność na rynku przyszłości. zenon pomaga wdrożyć technologię IoT w ramach obecnych operacji fabryki w następujących obszarach:

 

Integracja pozioma i pionowa:

Inteligentna fabryka wykorzystująca oprogramowanie zenon umożliwia poziomą integrację maszyn i pionową integrację systemów całego przedsiębiorstwa. zenon umożliwia komunikację maszyn, systemów i zasobów, jak również udostępnianie danych z czujników systemom planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP). Rezultatem jest inteligentna fabryka, która eliminuje natłok informacji w firmie i ułatwia komunikację między maszynami i obiektami.

 

Zarządzanie danymi energetycznymi

Fabryki przyszłości kładą nacisk na zrównoważony rozwój i wydajne wykorzystanie energii. Zminimalizowanie zużycia energii oznacza oszczędność kosztów prowadzenia działalności i zmniejszenie zużycia wartościowych zasobów środowiska naturalnego. Jako System Zarządzania Danymi Energetycznymi (EDMS) zenon udostępnia profil danych zużycia maszyn i procesów obejmujący całą firmę, co ułatwia skuteczne długofalowe zarządzanie zużyciem. Platforma oprogramowania spełnia wymagania TÜV Süd w zakresie certyfikowanego zarządzania danymi energetycznymi i jest zgodna z normą ISO 50001 w zakresie monitorowania, pomiarów i analiz.

 

Profilaktyczna konserwacja

Konserwacja i utrzymanie odgrywają istotną rolę w produkcji — gdy system przestanie działać, może to doprowadzić do kosztownych przestojów i opóźnień w realizacji zamówień. Dzięki gromadzeniu w czasie rzeczywistym danych o połączonych maszynach, zenon przewiduje, kiedy potrzebne jest przeprowadzenie serwisu maszyny lub wymiana komponentu w celu uniknięcia przestojów.

 

 

Korzyści Smart Factory dzięki zenon

 

Technologia oprogramowania zenon pozwala usprawnić operacje w fabryce dzięki następującym zaletom:

 • Wydajność produkcji: jako system SCADA, zenon udostępnia szczegółowe dane dotyczące wydajności zasobów, które optymalizują ich wykorzystanie. Pozwala to na zredukowanie niedoborów zasobów, ograniczenie zmian w czasie i zmaksymalizowanie możliwości. Te ulepszenia pozwalają zminimalizować ilość odpadów, osiągnąć produkcję zgodną z zasadami ,,Lean'' i zwiększyć wydajność operacji.
 • Jakość produktu: zenon poprawia jakość produktu dzięki generowaniu trendów i podglądu danych. Ponadto zenon zapewnia przegląd danych dotyczących operacji, umożliwiając szybką lokalizację źródła wad produktów.
 • Optymalizacja kosztów: dzięki optymalizacji procesów, zenon zwiększa wydajność kosztową. Pozwala to na poprawienie spójności operacji i procesów oraz zwiększenie ogólnej wydajności sprzętu (OEE).
 • Skalowalność projektów: łatwe w integracji oprogramowanie zenon zapewnia elastyczne skalowanie architektury od pojedynczych maszyn do zespolonych rozwiązań fabrycznych obejmujących wiele linii. W połączeniu z długim cyklem życia i kompatybilnością wsteczną zenon zapewnia niskie koszty początkowe i rozwój istniejących projektów optymalnie pod względem kosztów.
 • Bezpieczeństwo: COPA-DATA posiada certyfikat zgodny z normą bezpieczeństwa IEC 62443-4-1 w zakresie przemysłowych systemów automatyzacyjnych i sterujących. To gwarancja bezpiecznego cyklu rozwoju (SDL) oprogramowania zenon, zgodnego z najnowszymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa przemysłowych systemów IT. Oprócz tego funkcje bezpieczeństwa zenon, takie jak redundancja serwera, autoryzacja użytkowników i szyfrowanie danych w sieci, w pełni chronią wszystkie projekty przed utratą danych i nieupoważnionym dostępem.
 • Lepsze środowisko pracy: optymalizacja wykorzystania zasobów i operacji pozwala na tworzenie miejsca pracy bardziej przyjaznego dla środowiska. Automatyzacja pracochłonnych i powtarzalnych działań oraz ulepszenie wizualizacji HMI w celu zapewnienia lepszego podglądu dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo personelu.

 

Producenci i integratorzy systemów mogą wykorzystać oprogramowanie zenon na różne sposoby, aby zmaksymalizować te korzyści. Nasi eksperci wspierają klientów dzięki szkoleniomwsparciu technicznemu, co pozwala na maksymalne wykorzystanie zalet oprogramowania zenon.

 

 

Zautomatyzuj swoją fabrykę IoT z zenon Software Platform

W firmie COPA-DATA oferujemy Platformę Programową zenon, która jest rozwiązaniem najnowszej generacji. Odkryj, jak przekształcić zakład w cyfrową inteligentną fabrykę z rozwiązaniami IoT zenon. Aby uzyskać więcej informacji o naszym oprogramowaniu i usługach, skontaktuj się z nami dzisiaj.

CONTACT US

 

 

Smart Factory: Inteligentna produkcja kluczem do sukcesu

Brochure

Smart Factory: Inteligentna produkcja kluczem do sukcesu

1.9 MB

Smart Factory - IU 26 Spotlight

IU Magazine Article

Smart Factory - IU 26 Spotlight

383 KB

Road to the Smart Factory

IU Magazine Article

Road to the Smart Factory

195 KB

Smart Factory Insights

Transformacja w inteligentną fabrykę stawia przed producentami nowe wyzwania. Poznaj siedem kroków do pomyślnego wdrożenia technologii Smart Factory.

Od paneli HMI przez systemy SCADA po raportowanie: znaczenie kompleksowego gromadzenia danych z instalacji.

zenon znacznie ułatwia gromadzenie danych, zarządzanie nimi i ich analizę. Dowiedz się, jak dane mogą poprawić wydajność produkcji.

Automatyzacja sterowania procesami umożliwia producentom zarządzanie złożonymi operacjami. Dowiedz się, jak wykorzystać liczne zalety tej automatyzacji z zenon.

Konwergencja systemów IT i OT otworzyła drzwi dla bardziej inteligentnej produkcji. Jak zenon może pomóc fabryce w przejściu do Industry 4.0?

How secure is your SCADA? Prepare your SCADA system for potential cyber threats and external vulnerabilities.