Platforma Programowa zenon do inżynierii aplikacji i jej utrzymania

Platforma Programowa zenon do inżynierii aplikacji i jej utrzymania

Dostosowane wyposażenie pozwala producentom i zakładom energetycznym dopasować się do wymogów klientów, zwiększyć elastyczność i wydajność produkcji. Dostosowanie wiąże się jednak z licznymi wyzwaniami z zakresu inżynierii aplikacji i utrzymania projektów, przez które manualna konfiguracja staje się trudna i kosztowna — jeśli nie niemożliwa — w szczególności, gdy dotyczy większych i bardziej złożonych projektów.

 

Aby wykorzystać zalety dostosowanych projektów i zachować konkurencyjność, producenci i zakłady energetyczne potrzebują narzędzi do zautomatyzowanej inżynierii aplikacji. zenon firmy COPA-DATA to oprogramowanie do automatyzacji przemysłu, stworzone, aby ułatwiać życie przez umożliwienie szybszego projektowania przemysłowego oraz tworzenia aplikacji, usprawnienie utrzymania projektów i zapewnienie kontroli nad złożonością linii produkcyjnych.

 

 

Dlaczego inżyniering aplikacji stanowi wyzwaniem?

Podczas projektowania przemysłowego i rozwijania aplikacji inżynierowie mogą napotkać liczne złożone wyzwania. Wyzwania te mogą prowadzić do błędów i wydłużyć czas rozwoju, co wiąże się ze zwiększeniem kosztów. Oto niektóre z najczęstszych przyczyn wyzwań w zakresie inżynieringu aplikacji:

  • Wiedza o HMI/SCADA: gdy integrator systemu tworzy projekt, użytkownik końcowy może być zmuszony do wprowadzenia modyfikacji, przeprowadzenia konserwacji lub wdrożenia rozszerzeń. Gdy użytkownik nie posiada wiedzy wysokiego poziomu o HMI/SCADA lub łatwego w obsłudze oprogramowania upraszczającego prace rozwojowe, może przypadkowo zniwelować funkcjonalność projektu.
  • Różnorodne standardy: koordynowanie pracy wielu integratorów systemów może być utrudnione, chyba że zostaną zdefiniowane wspólne standardy. Skuteczne narzędzie do inżynierii aplikacji, takie jak zenon, ułatwia tworzenie tych standardów.
  • Zbyt dużo narzędzi: integratorzy systemów odczuwają presję związaną z koniecznością opanowania narzędzi do pobierania i akwizycji danych produkcyjnych, zarządzania alarmami, archiwizowania, optymalizacji wydajności, zarządzania utrzymaniem i wielu innych. Korzystanie z wielu narzędzi może być skomplikowane i doprowadzić do sytuacji, w której rozwiązania dla różnych klientów będą coraz bardziej podobne.
  • Ograniczenie warunków sprzętowych: podczas wdrażania projektu lub przeprowadzania czynności związanych z utrzymaniem na miejscu dostępu do wygodnego środowiska sprzętowego może być ograniczony. Przykładowo, inżynierowie mogą być zmuszeni do wykonywania wielu zadań z poziomu jednego laptopa zamiast biurka z wieloma monitorami. Aby zapewnić wydajność pracy, inżynierowie muszą być w stanie uruchamiać projekty przy skromnych konfiguracjach.
  • Zgodność ze starszymi i heterogenicznymi systemami: dla rekultywowanych fabryk wymagających unowocześnienia konwertowanie starszych projektów na nowoczesne aplikacje może być ogromnym wyzwaniem, jeśli wybrane oprogramowanie nie będzie zgodne z dotychczasowymi projektami. Tak samo, bez właściwej komunikacji integrowanie sprzętu i systemów w heterogenicznym środowisku produkcyjnym może nie być łatwym zadaniem.

 

Jak zenon pomaga w zakresie inżynierii aplikacji i utrzymania?

Wyzwania związane z utrzymaniem fabryki, projektowaniem przemysłowym i inżynierią aplikacji nie mogą powstrzymywać użytkowników od wykorzystania dostosowanych projektów i zwiększenia wydajności produkcji. Platforma Programowa zenon pozwala na usprawnienie utrzymania fabryki dzięki zastosowaniu automatyzacji przemysłu.

 

Oto niektóre z funkcji, dzięki którym zenon zapewnia pomoc w zakresie inżynierii aplikacji i jej utrzymania:

  • Łatwe i bezbłędne tworzenie projektów: zenon pozwala użytkownikom tworzyć złożone projekty bez konieczności pisania kodu, a jedynie przez ustawienie parametrów. Globalne projekty z orientacją obiektową oraz możliwości automatycznego konfigurowania projektów, takie jak gotowe do użycia kreatory, umożliwiają szybkie tworzenie projektów przy minimalizacji ryzyka wystąpienia błędów. Takie rozwiązane typu wszystko-w-jednym zostało stworzone z myślą o jak największej łatwości obsługi, wygodzie i prostocie.
  • Maksymalna elastyczność i skalowalność: oprogramowanie zenon umożliwia łatwą pracę wielu inżynierów nad projektami. Możliwe jest przenoszenie projektów do dowolnego komputera w sieci oraz zdalne uruchamianie i zatrzymywanie środowiska wykonawczego, co zapewnia maksymalną elastyczność i wygodę. Modułowa struktura oprogramowania zenon pozwala wybrać funkcje inżynieryjne potrzebne w danym zastosowaniu. Ponad 300 sterowników opracowanych przez naszą firmę zapewnia najwyższy poziom komunikacji. Jeżeli zabraknie specjalnego protokołu, możemy szybko dostarczyć sterownik zamienny o najwyższej jakości i wydajności. zenon Editor zawiera także bezpłatną usługę Add-In, która umożliwia łatwą komunikację z zewnętrznymi sprzętem i bazami danych. Przykładowo, może ciągle monitorować zadania inżynieryjne i przypominać o brakujących krokach, które trzeba wykonać. Od obsługi pojedynczej maszyny do nieograniczonej kontroli procesów — można zacząć od małego rozwiązania i później rozwijać projekt z Platformą zenon..
  • Funkcje bezpieczeństwa i redundancja: płynna redundancja cyrkularna pomaga utrzymać bezpieczeństwo systemu i zapobiegać przerwaniom, utracie danych i przestojom w przypadku awarii. Nasz opatentowany system redundancji pozwala na znaczne zwiększenie niezawodności sieci i wymaga o połowę mniej wymaganego sprzętu do tradycyjnej redundancji. Z oprogramowaniem zenon wszystkie zmiany wprowadzone w module Editor są niezwłocznie synchronizowane z modułem Runtime, podczas gdy system nadal pracuje.
  • Inteligentne zarządzanie użytkownikami i projektami: zarządzanie użytkownikami na podstawie ról umożliwia zdefiniowanie poziomu dostępu w module zenon Editor i Runtime dla dowolnego użytkownika i zapewnia, że krytyczne operacje będą wykonywane jedynie przez upoważnionych użytkowników. Przy 128 różnych poziomach dostępu zenon całkowicie chroni projekty przed utratą danych lub nieupoważnionym dostępem. Tworzenie nowych użytkowników, odblokowywanie i dezaktywowanie użytkowników jest dozwolone jedynie dla administratorów i możliwe jest dodanie dowolnej wymaganej liczby użytkowników. zenon umożliwia także wielu inżynierom sprawdzanie określonych części projektu i jednoczesną pracę nad konkretnymi obszarami, w których tylko oni mogą wprowadzać zmiany, które są następnie synchronizowane we wszystkich urządzeniach.
  • Niski całkowity koszt posiadania: zenon udostępnia całkowicie zintegrowane środowisko inżynieryjne, w którym można tworzyć, utrzymywać i rozszerzać aplikacje w całym cyklu życia. Dzięki automatyzacji rutynowych zadań i wyeliminowaniu błędów zenon pozwala zaoszczędzić czas potrzebny na utrzymanie i zwiększa wydajność operacyjną. Oprogramowanie jest dostarczane ze wszystkimi funkcjami, które są potrzebne do stworzenia funkcjonalnego środowiska wykonawczego SCADA. Nie trzeba dodawać osobnych komponentów, takich jak serwery historii czy serwery alarmów.

 

 

Skontaktuj się z nami, aby lepiej poznać oprogramowanie zenon

Dzięki funkcjom pozwalającym na tworzenie projektów i elastyczne utrzymanie, zenon ułatwia inżynierię aplikacji i pomaga zwiększyć produktywność firm produkcyjnych i zakładów energetycznych. Współpracujemy blisko z globalną siecią integratorów, która może zapewnić wsparcie dla aplikacji przemysłowych. Dodatkowo oferujemy wsparcie i usługi szkoleniowe, pomagające w przejściu przez projekty od początku do końca. 

 

Aby dowiedzieć się więcej o możliwości wykorzystania Platformy zenon do sprostania wyzwaniom inżynierii aplikacji i utrzymania zakładu, skontaktuj się z nami dzisiaj.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI