System zarządzania danymi energetycznymi do kontrolowania procesów przemysłowych

Czym jest system zarządzania danymi energetycznymi (EDMS)?

 

Systemy zarządzania danymi energetycznymi (EDMS) gromadzą dane dotyczące zużycia i produkcji w czasie rzeczywistym. Zamiast ręcznego gromadzenia tych danych system EDMS wykonuje tę pracę automatycznie i dostarcza niezawodne dane do celów raportowania. EDMS jest częścią systemu zarządzania danymi energetycznymi wyższego poziomu (EMS).

 

Użytkownicy w firmach produkcyjnych lub producenci sprzętu przemysłowego mogą aktywnie monitorować zużycie energii i podejmować odpowiednie działania, aby je zmniejszyć.

 

Ostatecznym celem jest zwiększenie wydajności i ograniczenie kosztownych procesów emitujących dwutlenek węgla. Korzystając z systemu zarządzania danymi energetycznymi, można uzyskać większą przejrzystość w zakresie zużycia energii i zidentyfikować największych konsumentów w firmie.

Odpowiednio zaprojektowany system zarządzania danymi energetycznymi jest podstawą całkowicie zautomatyzowanej fabryki – fabryki inteligentnej lub fabryki połączonej.

Zbiera on dane z procesów produkcyjnych i dostarcza w czasie rzeczywistym obraz zużycia energii przez wszystkie urządzenia. Pozwala to zmniejszyć potencjalne zanieczyszczenie środowiska spowodowane wysokim zużyciem energii i jednocześnie obniżyć koszty.

 

 

Zrównoważone zarządzanie danymi energetycznymi w celu optymalizacji procesów przemysłowych

 

Rosnące koszty energii i ograniczona dostępność zasobów skłaniają społeczeństwo i przemysł do zmiany poglądów i zachowań.

 

System EDMS oparty na platformie zenon generuje synergię między optymalizacją kosztów a proekologicznymi modelami produkcyjnymi. Dzięki temu można podejmować proaktywne działania.

 

Można zyskać przegląd zużycia energii w bieżących procesach w systemie produkcyjnym. Identyfikować największych konsumentów w swoich procesach produkcyjnych i automatycznie wypłaszczać obciążenia szczytowe.

 

Dzięki ciągłemu rejestrowaniu i dokumentowaniu przepływów energii można nie tylko obniżyć koszty eksploatacji, ale też działać w duchu zrównoważonego rozwoju.

 

Panel zarządzania danymi energetycznymi w oprogramowaniu zenon
Panel zarządzania danymi energetycznymi w oprogramowaniu zenon

Platforma programowa w roli partnera

Oprogramowanie zenon zapewnia wsparcie w rozwiązywaniu wielu problemów związanych z zarządzaniem danymi energetycznymi.

 

Środowisko i zrównoważony rozwój

 • Odpowiedzialność za środowisko: żyj zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i korporacyjną odpowiedzialnością społeczną. Weź aktywny udział w realizacji wyzwań ESG w zakresie zrównoważonego rozwoju i już dziś wywieraj wpływ z myślą o przyszłości.
 • Budżet: celem jest generowanie maksymalnej wydajności przy ograniczonej dostępności zasobów. Ważne jest, aby stopniowo optymalizować zużycie energii.
 • Dane: producenci potrzebują danych energetycznych, aby podejmować świadome decyzje dotyczące produktywności i wydajności. Jednak ręczne raportowanie oparte na próbkowaniu danych nie zapewnia informacji w czasie rzeczywistym w odniesieniu do wielu maszyn i elementów wyposażenia. W rezultacie łatwo jest przeoczyć cenne możliwości poprawy wydajności bez szczegółowego podglądu, zapewnianego przez nadrzędny system zarządzania danymi energetycznymi.
 • Standardy w zakresie dofinansowania rządowego: aby kwalifikować się do uzyskania dotacji rządowych, firma może być zmuszona do spełnienia określonych standardów dotyczących efektywności. Związane z tym regulacje nierzadko są bardzo obszerne i trudne do samodzielnego wdrożenia.

 

 

Optymalizacja procesów inżynieryjnych i sprzętu

 • Zdefiniuj swoje najważniejsze wewnętrzne kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) i śledź przepływy energii i procesy produkcyjne.
 • Analityka danych i monitorowanie mogą stanowić podstawę sukcesu Twojej działalności.
 • Optymalizuj swoje przepływy pracy i procesy w sposób ciągły i stabilny.
 • Zidentyfikuj swoją bazę energetyczną i jednocześnie, oprócz KPI, określ wskaźniki efektywności energetycznej (EnPIs).
 • Możliwie szybka identyfikacja największych konsumentów energii w firmie pozwala zrozumieć, na czym należy skupić wysiłki. Informacje te pomagają w ciągłym obniżaniu kosztów energii.
 • Analiza profili obciążenia i rejestrowanie szczytów mocy umożliwia uniknięcie szczytów rozruchowych i zmniejszenie ich w dłuższej perspektywie.

 

Gromadź dane z różnych źródeł. W większości firm przemysłowych działa wiele systemów i urządzeń o zróżnicowanym profilu zużycia energii. Dlatego ważne jest, aby gromadzenie danych obejmowało również zużycie energii w poszczególnych liniach produkcyjnych i budynkach. Odpowiednio zintegrowany system zarządzania danymi energetycznymi zapewnia dostęp do potrzebnych statystyk.

 

Uzyskaj przegląd zużycia energii. EDMS gromadzi dane z wielu źródeł, zapewniając wgląd w zużycie energii. Te informacje są przechowywane w jednej centralnej lokalizacji, ułatwia to identyfikację ewentualnych trendów i dostosowanie procesów, gdy okaże się to niezbędne.

 

Monitoruj dane z nowych i istniejących zasobów. Starsze systemy często nie zapewniają takiej samej wydajności jak nowsze modele. Dzięki systemowi zarządzania danymi energetycznymi można porównać zużycie energii przez istniejące i nowe maszyny w celu zwiększenia wydajności i skutecznego monitorowania zużycia.

 

Określ obszary wymagające większej efektywności energetycznej. System EDMS zapewnia dostęp do raportów trendów i danych dotyczących wydajności sprzętu, może to pomóc w identyfikacji obszarów o mniejszej wydajności. Pozwala to oznaczyć sprzęt o wysokim zużyciu energii i niskiej wydajności w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub wymiany.

 

Z oprogramowaniem zenon otrzymujesz inteligentny EDMS do procesów przemysłowych. zenon to właściwy wybór, pozwalający skorzystać z automatyzacji i zaawansowanego raportowania danych energetycznych.

 

Wykres Sankeya w oprogramowaniu zenon
Wykres Sankeya w oprogramowaniu zenon

Make zenon your EDMS

Jak zenon pomaga w osiągnięciu wydajności energetycznej i uzyskaniu certyfikatu ISO 50001

 

Wydajna platforma, taka jak zenon, pomaga w zarządzaniu zużyciem energii we wszystkich procesach przemysłowych, poprawie efektywności energetycznej operacji i spełnieniu wymogów certyfikacji ISO 50001. Oprogramowanie zenon umożliwia:

 

 • Automatyczne gromadzenie i przetwarzanie wszystkich danych. zenon jest nowoczesną platformą programową, zawierającą ponad 300 protokołów komunikacyjnych. Umożliwia ona integrację wszystkich sterowników PLC i systemów komputerowych oraz przetwarzanie ukierunkowanych zapytań z dowolnego serwera danych. Zaawansowane funkcje komunikacyjne i diagnostyczne zapewniają zawsze odpowiednie informacje raportowe do niezbędnych analiz.
 • Archiwizowanie danych i zarządzanie nimi na potrzeby certyfikacji ISO 50001. Funkcje czasu rzeczywistego umożliwiają śledzenie i rejestrowanie bieżących danych operacyjnych, a moduł zenon Historian 360 pozwala analizować dane historyczne. Jeśli dane są potrzebne do certyfikacji ISO, w zenon można łatwo uzyskać do nich dostęp i wyświetlać je w różnych formatach.
 • Skorzystanie z zalet prostego wdrożenia systemu. Dzięki rozbudowanym możliwościom adaptacyjnym można łatwo zintegrować zenon z istniejącym krajobrazem systemowym. Intuicyjne moduły i łatwy w obsłudze design pomagają szybko wykonywać obliczenia, aktywować maszyny, integrować urządzenia i dodawać nowych użytkowników. W połączeniu z obszernymi szkoleniami i planami konserwacji zenon jest wartościową inwestycją dla każdego zespołu.
 • Wyświetlanie danych w sposób przejrzysty i przyjazny dla użytkownika. Procesy przemysłowe są zawsze związane z gromadzeniem dużej ilości danych. zenon upraszcza interpretację tych danych dzięki konfigurowalnemu wyświetlaczowi. Na przykład, prezentuje krzywe trendów, analizy energii, wskaźniki wydajności, komunikaty alarmowe i listy zdarzeń.

 

 

Wybierz zenon jako system zarządzania danymi energetycznymi

Oprogramowanie zenon pomaga usprawnić gromadzenie danych energetycznych i uzyskać dostęp do cennych raportów trendów i analiz. COPA-DATA ma ponad 30 lat doświadczenia w branży i stale doskonali oprogramowanie zenon, aby rozszerzyć niezbędne algorytmy i elementy logiki w celu zapewnienia najlepszego rozwiązania. 

Chcesz dowiedzieć się więcej o oprogramowaniu zenon? Skontaktuj się z nami już dziś.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI


Przeczytaj nasze historie sukcesu

Wspólna droga do zrównoważonego rozwoju z Carlsberg Srbija (Serbia)

Success Story

Wspólna droga do zrównoważonego rozwoju z Carlsberg Srbija (Serbia)

1.1 MB

Weiz: Energetyzacja miasta (Austria)

Success Story

Weiz: Energetyzacja miasta (Austria)

1.3 MB

HANDL TYROL (Austria)

Success Story

HANDL TYROL (Austria)

1.4 MB