Kontrola i wizualizacja procesu produkcyjnego z oprogramowaniem zenon

Kontrola i wizualizacja procesu produkcyjnego z oprogramowaniem zenon

Automatyzacja dała firmom produkcyjnym i zakładom energetycznym możliwość wydajniejszego dostarczania wysokiej jakości produktów i usług przy jednoczesnym obniżeniu ogólnych kosztów operacyjnych. Pracownicy wciąż muszą jednak wchodzić w interakcję ze zautomatyzowanymi systemami i podejmować właściwe decyzje na podstawie generowanych danych.

 

Bez odpowiedniego systemu do wizualizacji procesów przemysłowych lub oprogramowania do nadzorowania zakładów i procesów produkcyjnych firma może mieć problem z pełnym wykorzystaniem korzyści, jakie zapewnia automatyzacja. zenon to platforma programowa opracowana przez firmę COPA-DATA z myślą o pokonywaniu standardowych wyzwań związanych z wizualizacją i kontrolą, dzięki której procesy produkcyjne można lepiej zrozumieć i są łatwiejsze w obsłudze.

 

 

Dlaczego wizualizacja procesów produkcyjnych i kontrola są tak ważne

Wizualizacja procesu odnosi się do zdolności oprogramowania do automatyzacji przemysłowej do generowania graficznych reprezentacji sprzętu, operacji i warunków panujących w zakładzie. Przejrzysta prezentacja graficzna ułatwia użytkownikom kontrolowanie procesów i daje możliwości dalszej automatyzacji różnych elementów, na przykład zużycia energii.

 

Przez ułatwianie zrozumienia danych i umożliwianie kontroli ważnych procesów, oprogramowanie do wizualizacji danych może przynieść zakładom energetycznym i fabrykom wiele korzyści. Są to większa wydajność produkcji, lepsza ogólna efektywność maszyn i urządzeń (OEE) oraz skuteczniejsze zarządzanie jakością. Dlatego ważne jest, aby wybrać oprogramowanie z intuicyjnym interfejsem użytkownika, na przykład zenon. Gdy wszystkie osoby zaangażowane w projekt — w tym inżynierowie aplikacji, operatorzy i osoby decyzyjne — mogą zrozumieć oprogramowanie i wejść z nim w interakcję, możliwe jest zwiększenie płynności wielu aspektów produkcji.

 

Jak zenon poprawia wizualizację procesów i kontrolę

Oprogramowanie zenon firmy COPA-DATA jest dostarczane z różnymi funkcjami, których celem jest poprawa wizualizacji procesów przemysłowych i kontroli oraz utrzymanie produktywności i wydajności realizowanych operacji. Po wdrożeniu oprogramowania zenon szybko pojawią się znaczne różnice:

 

  • Szybkie rozwijanie projektów: rozwijanie projektów w module zenon Engineering Studio jest łatwiejsze dzięki bogatej bibliotece wstępnie zaprojektowanych elementów graficznych i innych funkcji wizualizacyjnych — bezpośrednio po uruchomieniu. Dzięki wszystkim narzędziom łatwym do zlokalizowania wewnątrz zintegrowanej platformy zenon umożliwia inżynierom szybkie tworzenie indywidualnych aplikacji, które pomagają operatorom wizualizować projekty i kluczowe wskaźniki.
  • Monitoring i kontrola maszyn: wydajne interfejsy HMI udostępniane przez zenon pomagają w monitorowaniu i kontrolowaniu funkcji maszyn i operacji w obiektach. Na przykład Load Management umożliwia wizualizowanie trendów zużycia energii. Jeżeli oprogramowanie prognozuje szczytowe wartości obciążenia przekraczające ustawiony limit, zenon przełącza lub automatycznie podejmuje odpowiednie działania, aby utrzymać niskie koszty energii. Dzięki najnowocześniejszej technologii HTML5 można łatwo uzyskać dostęp do paneli sterowania i podglądów procesów zdalnie w urządzeniach mobilnych.
  • Wykonywanie zadań operacyjnych przy użyciu intuicyjnych gestów: oprogramowanie zenon umożliwia tworzenie dostosowanych interfejsów HMI, takich jak indywidualne klawiatury, okna dialogowe filtrów i ekrany. Zamiast nawigowania po złożonych strukturach menu można użyć intuicyjnych pasków przewijania, co przekłada się na mniejszą liczbę błędów, krótszy czas wykonywania czynności i większe bezpieczeństwo operacji. Funkcjonalność Multi-Touch oprogramowania zenon umożliwia operatorom użycie dwóch palców w celu powiększenia i pomniejszenia obrazu na ekranach dotykowych, przeciąganie i upuszczanie elementów ekranu oraz używanie innych intuicyjnych gestów. 
  • Lepszy dostęp w całej organizacji: zenon umożliwia dostęp do danych ludziom o wszystkich poziomach umiejętności technicznych przez udostępnianie informacji o statusie fabryki w zrozumiały sposób za pomocą intuicyjnego interfejsu — od poziomej integracji maszyn do pionowego powiązania danych produkcyjnych i zarządzania. zenon obsługuje także wiele języków i jednostek miary, co znacznie ułatwia tworzenie projektów do międzynarodowych zastosowań.

 

 

Skontaktuj się z COPA-DATA, aby dowiedzieć się więcej o możliwościach ulepszenia wizualizacji procesów produkcyjnych z oprogramowaniem zenon

Gdy organizacja jest w stanie wizualizować procesy przemysłowe w przejrzysty sposób i łatwo kontrolować systemy, możliwe jest szybsze podejmowanie lepiej uzasadnionych decyzji i skorzystanie z zalet automatyzacji. zenon firmy COPA-DATA może pomóc w optymalizacji wglądu we wszystkie aspekty całego zakładu z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.

 

Aby dowiedzieć się więcej o naszym oprogramowaniu do wizualizacji danych przemysłowych i kontroli, skontaktuj się z nami dzisiaj.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI