Raportowanie i analiza danych z oprogramowaniem zenon

Raportowanie i analiza danych z oprogramowaniem zenon

Większość zakładów energetycznych i producentów energii musi analizować ogromną ilość danych operacyjnych — duże ilości danych stanowią jednak ogromne wyzwanie pod względem analizy i raportowania. Aby zachować zgodność z regulacjami oraz podejmować terminowe i uzasadnione decyzje, potrzebne są dane dokładne, aktualne i łatwo dostępne. Ważne jest także ocenianie wydajności na podstawie kluczowych wskaźników wydajności (KPI).

 

Zarówno do przeprowadzania analizy danych w czasie rzeczywistym, jak i danych historycznych potrzebne jest właściwe oprogramowanie, pozwalające sprostać tym wyzwaniom. Dowiedz się, jak zenon firmy COPA-DATA może wspomóc procesy analizy danych.

 

 

Co jest nie tak z danymi i ich analizą?

W przeszłości firmy produkcyjne i przedsiębiorstwa energetyczne wykorzystywały hybrydowe podejście do analizy danych, łącząc tradycyjne śledzenie danych na papierze z przetwarzaniem komputerowym. Ta skomplikowana metoda nie spełnia już wymogów branżowych pod względem szybkości, dokładności, możliwości śledzenia i zgodności z przepisami. Faktycznie, śledzenie na papierze może prowadzić do niedokładnych danych, opóźnionego wprowadzania i trudnościami z pobieraniem i wykorzystaniem zapisanych informacji.

 

Nawet jeśli dana organizacja nie używa długopisu i papieru do rejestrowania niezbędnych informacji, nadal musi stawiać czoła wyzwaniom związanym z danymi i ich analizą. Wiele przedsiębiorstw dysponuje ogromną ilością danych, do których nie może uzyskać odpowiedniego wglądu. Problem staje się bardziej złożony, gdy konieczne jest połączenie różnych typów danych z całego zakładu produkcyjnego. Bez odpowiednich narzędzi do oceny danych i generowania dokładnych raportów wszystkie przydatne informacje pozostają niewykorzystane.

 

 

Jak zenon rozwiązuje problem związany z danymi i analizą ich

Aby w jak największym stopniu wykorzystać dostępne dane i skorzystać z takich innowacji jak automatyzacja, potrzebna jest niezawodna metoda pobierania, przetwarzania i analizowania danych. Platforma Programowa zenon pozwala na porównywanie danych, ze wskaźnikami KPI w celu mierzenia osiągnięć i planowania przyszłych działań, dzięki czemu produkcja będzie bardziej rentowna, a firma bardziej konkurencyjna.

 

Oprogramowanie zenon może pomóc w sprostaniu trudnym wyzwaniom związanym z danymi i analityką w branżach energetycznej i produkcyjnej przez:

 • Zwiększenie przejrzystości operacji: zenon gromadzi wszystkie rodzaje danych z całego zakładu, niezależnie od tego, z jakich maszyn czy infrastruktury one pochodzą lub tego, jak stare są poszczególne komponenty. Każde źródło danych w raportach zostaje ujęte, co pozwala na uzyskanie pełnego wglądu w operacje i umożliwia podejmowanie właściwych decyzji.
 • Zwiększenie stopy zwrotu z inwestycji: dzięki gotowym raportom i opcjom dostosowania zenon pozwala na natychmiastowe rozpoczęcie zwiększania wydajności i zwrotu z inwestycji. Niski koszt posiadania daje ogromną przestrzeń do maksymalizacji rentowności.
 • Zwiększenie jakości procesów i produkcji: zenon udostępnia obszerne trendy i wgląd w dostępne dane, na przykład statystyczną kontrolę procesów (SPC). Raporty można wykorzystać do oceny stabilności jakości produkcji, wykrywania odchyleń w procesach produkcji i zmniejszenia strat powodowanych przez niską jakość.
 • Eliminowanie wąskich gardeł w produkcji: w przypadku wystąpienia problemów w produkcji konieczna jest możliwość ich szybkiego identyfikowania i rozwiązywania. Zintegrowany w oprogramowaniu zenon Industrial Performance Analyzer udostępnia przegląd komunikatów alarmowych, pozwalając na szybką identyfikację lokalizacji przestojów sprzętu i eliminację wąskich gardeł.

 

 

Dowiedz się więcej o wykorzystaniu oprogramowania zenon do usprawnienia analizy danych i raportowania

Dzięki szerokiemu spektrum możliwości analizy i raportowania w oprogramowaniu zenon organizacja może wykorzystać dostępne dane, do osiągnięcia wyznaczonych KPI i podejmowania lepszych decyzji bez konieczności borykania się z tonami papieru. Skontaktuj się z nami online już dzisiaj, aby dowiedzieć się więcej o oprogramowaniu zenon firmy COPA-DATA.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 • Statystyczna kontrola procesów

  Statystyczna kontrola procesów

  Analiza możliwości procesu pokazuje — na przykład przy użyciu wskaźnika potencjału procesu (CP) lub możliwości procesu (CPK) — czy jakość produkcji jest stała, a sama produkcja jest realizowana w zakr...

 • Create Reports accurate and reliable with zenon

  Accurate and Reliable Reporting

  Use clever reports, identify hidden potential and advance your production.

 • zenon Process Recorder

  zenon Process Recorder

  Jeżeli istniejące listy alarmów oraz zdarzeń nie okażą się wystarczająco pomocne przy analizie błędów, z pomocą przychodzi moduł zenon Process Recorder (Rejestrator procesów), który pozwala na dokonyw...

 • Industrial Performance Analyzer - System HMI/SCADA zenon

  Industrial Performance Analyzer

  W razie wystąpienia problemu, który wywoła alarm, reaguj szybko i właściwie. Industrial Performance Analyzer tworzy szybki podgląd komunikatów alarmowych.

 • Predictive Maintenance with zenon

  Predictive Maintenance

  Know today, which part might be broken tomorrow? Forward thinking maintenance makes this possible. More efficient production with predictive maintenance.