Budowa maszyn z oprogramowaniem zenon

Budowa maszyn jest stale zmieniającym się rynkiem, w którym pojawiają się coraz to nowe technologie, wyzwania związane z bezpieczeństwem, zapotrzebowanie na dane i inne czynniki. Aby zachować konkurencyjność w erze Przemysłu 4.0, inżynierowie budowy maszyn potrzebują przyszłościowego systemu do obsługi maszyn, który spełnia ich zmieniające się potrzeby, a w idealnym przypadku także zwiększa produktywność i jednocześnie ulepsza produkty oferowane klientom. 

 

zenon firmy COPA-DATA to innowacyjna, bezpieczna platforma programowa dla branży budowy maszyn. Od zautomatyzowanych procesów inżynieryjnych do narzędzi zintegrowanego raportowania – zobacz, jak producenci oryginalnego wyposażenia (OEM) mogą wykorzystać oprogramowanie zenon do przeprowadzenia transformacji operacji produkcyjnych swoich klientów i pomóc w rozwoju ich działalności.

 

Aplikacje zenon do budowy maszyn i ich zalety

Platforma Programowa zenon zawiera szereg funkcji, które zapewniają wydajną pracę sprzętu w dziedzinie budowy maszyn i instalacji dla wielu branż produkcyjnych, takich jak branża farmaceutyczna, żywność i napoje, motoryzacjainne. W przypadku zastosowania do budowy maszyn zenon zapewnia niezrównane korzyści w zakresie procesów inżynieryjnych, komisjonowania i eksploatacji.

 

 

Inżyniering

Przy zastosowaniu oprogramowania zenon do budowy maszyn, zadania inżynieryjne stają się znacznie łatwiejsze i bardziej elastyczne. zenon pozwala zwiększyć zakres operacji odpowiednio do potrzeb klienta. Jednak co zyskują inżynierowie budowy maszyn z wdrożenia oprogramowania zenon do realizacji obowiązków związanych z inżynieringiem? Oprogramowanie zenon może pomóc na kilka sposobów – zautomatyzowany inżyniering, wersjonowanie i indywidualne dostosowanie to zaledwie kilka funkcji oprogramowania zenon, które wspomagają realizację zadań inżynieryjnych. Dowiedz się więcej o tym, w jaki sposób nasze oprogramowanie może pomóc każdemu zespołowi w realizacji rozmaitych operacji inżynieryjnych: 

 

Zautomatyzowany inżyniering

Zautomatyzowany inżyniering pomaga współczesnym inżynierom budowy maszyn sprostać nowym wyzwaniom, związanym na przykład z klientami żądającymi większej indywidualizacji, przy zachowaniu jak najniższych kosztów w celu utrzymania konkurencyjności. Oprogramowanie zenon umożliwia wykorzystanie zautomatyzowanego inżynieringu do wizualizowania i kontrolowania procesów w różnych wersjach maszyn. Skraca to czas wprowadzenia produktów na rynek i pomaga utrzymać pozycję na czele konkurencji.

 

zenon wspomaga konfigurację sprzętu z poziomu systemów planowania w całkowicie zautomatyzowany sposób. Moduł zenon Engineering Studio umożliwia zautomatyzowanie powtarzalnych zadań, takich jak importowanie zmiennych i tworzenie elementów graficznych, co znacznie zmniejsza liczbę potencjalnych błędów. Dzięki oprogramowaniu zenon złożoność jest teraz pod pełną kontrolą. 

 

Modularyzacja 

Konwencjonalny sprzęt produkcyjny nie jest ani elastyczny, ani wystarczający do zaspokojenia ogromnego zapotrzebowania na indywidualizację specyficzną dla klientów, napędzanego przez wdrażanie nowych produktów i zmieniającą się liczbę produktów. Dzięki modułowemu podejściu do konstrukcji inżynierowie budowy maszyn mogą rozwijać wyposażenie procesowe z większą liczbą opcji na potrzeby zindywidualizowanej produkcji.

 

Począwszy od wersji 8.20 zenon Engineering Studio oferuje funkcję Smart Objects (inteligentne obiekty), której można użyć w celu jeszcze większego ułatwienia inżynieringu projektów. Smart Objects składają się ze standaryzowanych jednostek funkcjonalnych, obejmujących wszystkie ustawienia i funkcje modułu niezbędne do mapowania komponentu procesu. Po utworzeniu szablonu Smart Objects można stosować je  wielokrotnie w projektach, a odpowiednie łącza i obiekty są tworzone automatycznie przez oprogramowanie.

 

Zdecentralizowana inteligencja do modułowych aplikacji zmniejsza nakład prac inżynieryjnych dzięki autonomicznym moduły wyposażenia i pomaga użytkownikom szybko reagować na wahania zapotrzebowania rynku w celu utrzymania konkurencyjności. Kolejną podstawową zaletą modularyzacji jest możliwość wielokrotnego wykorzystania modułu bez potrzeby jego ponownego zapisywania. Ponowne wykorzystanie istniejących modułów nie wymaga kosztownych prac rozwojowych, co pozwala zaoszczędzić czas i środki finansowe przedsiębiorstwa.

 

Wersjonowanie

W trakcie aktualizacji projektów zenon automatycznie tworzy porównanie kolejnych wersji projektu. To porównanie ułatwia analizowanie różnic między projektami, co pozwala zapewnić, że zawsze uwzględnione zostaną właściwe funkcje. Nie są potrzebne zewnętrzne programy, ponieważ ta usługa jest całkowicie zintegrowana w platformie. Co więcej, zenon przekazuje informacje o zmianach do zewnętrznych platform zarządzających przy użyciu otwartych interfejsów, na przykład XML. Dzięki zastosowaniu funkcji wersjonowania w platformie zenon można zyskać na transparentnym zarządzaniu wersjami, które umożliwia pełne śledzenie zmian.

 

 

Komunikacja

Wraz z postępem technologii pojedyncze urządzenia, sprzęt przemysłowy, a nawet całe fabryki są w coraz większym stopniu połączone ze sobą. Dzięki Przemysłowemu Internetowi Rzeczy (IIoT) maszyny mogą komunikować się ze sobą w celu zwiększenia wydajności, skrócenia przestojów i przekazywania operatorom przydatnych danych. Inżynierowie budowy maszyn muszą coraz częściej zapewniać bardziej wydajną łączność swoim klientom, aby mogli oni wykorzystać zalety tych zaawansowanych technologii.

 

zenon pozwala lepiej wykorzystać tę łączność, ponieważ dysponuje własnym sterownikami i protokołami oraz obsługuje ponad 300 protokołów komunikacyjnych i otwartych interfejsów, co pozwala na bezproblemowe połączenie z większością maszyn. Dzięki temu maszyny mogą łączyć się ze sobą i z innymi systemami, takimi jak systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP). Podczas gdy maszyny klienta komunikują się ze sobą, serwer OPC UA Server platformy zenon dba o bezpieczeństwo przekazywanych danych. Funkcjonalność serwera OPC UA Server platformy zenon jest potwierdzona certyfikatem przyznanym przez OPC. 

 

Dodatkowo zenon może służyć za fundament dla fabryk połączonych w sieć, ponieważ maszyny pracujące pod kontrolą oprogramowania zenon można łatwo i bezpiecznie zintegrować z infrastrukturami IIoT. Producenci OEM mogą oferować tę możliwość klientom jako sposób na prześcignięcie konkurencji.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie dla prac inżynieryjnych i operacji przemysłowych, a rozwój Internetu Rzeczy (IoT) przynosi ze sobą nowe wyzwania. W COPA-DATA dbamy o to, aby bezpieczeństwo było integralną opcją naszych produktów celem umożliwienia firmom zachowania bezpieczeństwa w całym cyklu życia projektu. zenon posiada liczne funkcje bezpieczeństwa w pełni gotowe do zastosowania, które można zintegrować z istniejącymi systemami bezpieczeństwa. Platformę zenon stworzyliśmy zgodnie z wymogami normy IEC 62443, wyznaczającej standardy bezpieczeństwa dla komponentów systemów kontroli procesów.

 

Funkcje bezpieczeństwa platformy zenon obejmują 128-bitowe szyfrowanie komunikacji, łatwe w konfiguracji uwierzytelnianie użytkowników i podpisywanie plików, które pozwala platformie zenon na rozpoznawanie plików programów poddanych manipulacji. Zarządzanie użytkownikami bazujące na rolach umożliwia zdefiniowanie poziomu dostępu w zenon Engineering Studio i Service Engine dla dowolnego użytkownika w usłudze Active Directory. Zmiany wprowadzone w module Service Engine mogą być zdalnie synchronizowane z modułem Engineering Studio w czasie rzeczywistym. Do dyspozycji jest 128 różnych poziomów dostępu i możliwe jest utworzenie dowolnej liczby użytkowników.

 

zenon oferuje także ciągłą redundancję, dzięki której nie dochodzi do utraty danych w przypadku awarii procesora. Nawet w czasie między awarią i momentem, w którym serwer kopii zapasowej przejmie ster, ciągła redundancja zapewnia zerową utratę danych. Brak konieczności martwienia się o utratę danych jest ogromną zaletą dla prac inżynieryjnych, pozwalającą każdemu zespołowi na szybkie odzyskanie utraconych danych i dotrzymanie wyznaczonego harmonogramu prac. Redundancja platformy zenon jest także łatwa w konfiguracji. Wystarczy jedynie zdefiniować serwer i serwer standby.

 

 

Indywidualna adaptacja

Z platformą zenon łatwo jest dostosować interfejs człowiek-maszyna (HMI), Borland Database Engine (BDE), Line Management lub system kontroli nadzorczej i pozyskiwania danych (SCADA) do indywidualnego wykorzystania. Użytkownicy mogą bez trudu przełączać różne języki i jednostki miary. Obsługa standardu Unicode w oprogramowaniu zenon oznacza, że jest ono w stanie pracować z opcjami różnych krajów, języków i platform.

 

Interfejs użytkownika zenon Engineering Studio jest dostępny w różnych językach i możliwe jest także użycie dowolnej liczby języków w module Service Engine, nawet w fazie konfiguracji. Ta możliwość znacznie ułatwia obsługę systemu i umożliwia współpracę między zakładami produkcyjnymi w różnych krajach.

 

Oprócz przełączania języków platformę zenon można dostosować na kilka innych sposób do potrzeb inżynierów budowy maszyn. Przykładowo, wielu użytkowników docenia, jak indywidualna adaptacja umożliwia im przełączanie palet kolorów w celu poprawienia wizualizacji. Innymi popularnymi elementami możliwości indywidualnej adaptacji platformy zenon są możliwości konfigurowania dashboardów przez użytkownika, tworzenie własnego zestawu trendów czy też przełączanie połączenia z modułem pomocy.

 

 

Komisjonowanie

W trakcie procesu komisjonowania inżynierowie budowy maszyn muszą mieć pewność, że ich produkty są prawidłowo zaprojektowane, bezpiecznie zainstalowane, bezpiecznie przetestowane, prawidłowo obsługiwane i odpowiednio utrzymane. Oprogramowanie zenon umożliwia badanie różnych elementów wyposażenia i weryfikowanie, czy każdy z nich działa prawidłowo. Jeżeli w systemie wystąpi jakikolwiek błąd, zenon pozwala z łatwością znaleźć źródło problemu. W ten sposób możliwe jest odizolowanie problemów i usuwanie ich, zanim staną się kosztowne i zmniejszą wydajność realizowanych operacji.

 

Dowiedz się więcej o najlepszych funkcjach platformy zenon, które ułatwiają proces komisjonowania:

 

Sieć

Integracja pozioma i pionowa mają krytyczne znacznie przy tworzeniu inteligentnej fabryki i wdrożeniu komunikacji między maszynami i systemami w sieci. zenon zawiera różne funkcje, które ułatwiają integrację poziomą i pionową oraz zapewniają prawidłowe działanie urządzeń IoT, procesów inżynieryjnych i maszyn między sobą. Wraz z oprogramowaniem zyskuje się łatwą integrację, nawet w środowiskach obejmujących wyposażenie pochodzące od wielu producentów. 

 

Dzięki funkcji Hot Reload w oprogramowaniu zenon, inżynierowie mogą aktualizować projekty w dowolnym momencie i aktywować zmiany bez konieczności wyłączania maszyny. Pozwala to na bieżące dostosowywanie procesów do nowych informacji i utrzymanie aktualności systemu bez straty cennego czasu na przestój sprzętu.

 

Integracje z systemami firm trzecich

zenon oferuje także płynną integrację z różnymi systemami innych firm. Na przykład certyfikowany interfejs SAP ERP w platformie zenon ułatwia połączenie poziomu procesu z systemem ERP, co zapewnia wgląd w całą organizację od przetwarzania zamówień przez produkcję aż po dostawy. Interfejs zapewnia dwukierunkową komunikację między zenon i SAP, co oznacza, że zenon dostarcza do ERP informacje o procesach, a także otrzymuje instrukcje sterowania z poziomu ERP.

 

 

Obsługa operacji

Łatwa w konfiguracji, integracji, użytkowaniu i utrzymaniu platforma zenon została zaprojektowana w sposób możliwie prosty w obsłudze, aby operatorzy mogli koncentrować się na realizacji projektów. Takie funkcje jak interfejsy HMI definiowane przez użytkownika i sterowanie Multi-Touch zwiększają intuicyjność obsługi. Zintegrowaną częścią zenon jest raportowanie, a szablony receptur ułatwiają sterowanie maszyną i zwiększają jej wydajność.

Dowiedz się więcej o licznych funkcjach, które klienci mogą wdrożyć do codziennych operacji przy użyciu platformy zenon:

 

Zindywidualizowane interfejsy człowiek-maszyna

HMI pełnią funkcję interfejsu między operatorami i maszynami, z którymi pracują, są więc istotnym elementem łatwej obsługi maszyny. Jako że indywidualizacja staje się coraz bardziej powszechna w sektorze przemysłowym, klienci coraz częściej chcą używać interfejsów HMI dostosowanych do konkretnych maszyn i własnych potrzeb. Jeżeli klient podchodzi do inżyniera budowy maszyn kierując się konkretną wizją, ułatwia to wprowadzenie jej w życie.

 

Oprócz interfejsów HMI dostosowanych do każdego klienta, zenon umożliwia także oferowanie interfejsów definiowanych przez użytkowników — możliwość dostosowania HMI do potrzeb i preferencji każdego użytkownika. Z oprogramowaniem zenon użytkownicy mogą łatwo zmieniać kolory wyświetlacza, języki i jednostki miary oraz zmienić układ widżetów w celu dostosowania dashboardu do indywidualnych upodobań. Możliwe jest także tworzenie różnych dashboardów o różnych poziomach autoryzacji i konfiguracjach dla różnych poziomów użytkowników.

 

Inteligentna lista kontrolna

Inteligentna lista kontrolna (Smart Checklist) jest doskonałym zamiennikiem listy papierowej w procesach testowania. Smart Checklist w oprogramowaniu zenon znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia błędów, ponieważ użytkownicy muszą całkowicie ukończyć każdy krok, zanim będą mogli kontynuować pracę. Program prowadzi ich także przez listę kontrolną zgodnie z wymogami normy ISA-88, co ułatwia poświadczenie zgodności maszyny. Co więcej, funkcja działa na komputerach stacjonarnych, laptopach i smartfonach, dzięki czemu gromadzenie danych jest możliwe z dowolnego miejsca.

 

Receptury

W odniesieniu do receptur producenci maszyn potrzebują elastyczności i możliwości dostosowania. Mogą być zmuszeni do częstych modyfikacji, aby sprostać wymogom klientów. Podejście do zarządzania recepturami nastawione na potrzeby klienta może pomóc w tworzeniu rozwiązań wyprzedzających konkurencję.

W oprogramowaniu zenon użytkownicy definiują sposób zarządzania recepturami bez dodatkowego programowania czy oprogramowania. Program zawiera szablony, które umożliwiają szybką realizację procesów inżynieryjnych i wspomagają elastyczność. Użytkownicy mogą łatwo ustawić status receptury odpowiednio do własnych potrzeb, a także definiować własne zasady obsługi statusów. Mogą także łatwo importować receptury z innych systemów oraz je eksportować, gdy tylko zajdzie taka potrzeba. Ponadto obsługa receptur w oprogramowaniu zenon jest zgodna z międzynarodowymi specyfikacjami bezpieczeństwa.

 

Raportowanie

Raportowanie ma kluczowe znaczenie przy ulepszaniu wydajności zakładów produkcyjnych, zmniejszaniu kosztów i  walce z konkurencją. Dzięki oprogramowaniu zenon,  producenci maszyn mogą oferować swoim klientom intuicyjne, zindywidualizowane raportowanie przy minimalnym wysiłku.

 

zenon ułatwia wyświetlanie ważnych informacji związanych z partiami produkcyjnymi, zużyciem energii i innych bezpośrednio na panelu obsługowym maszyny. Dzięki pełnej integracji z platformą zenon operatorzy zyskują na zindywidualizowanym raportowaniu przy minimalnym nakładzie pracy inżynieryjnych bez dodatkowych narzędzi programistycznych. Raporty są także wyświetlane w praktycznym, łatwym do odczytu formacie, co pomaga operatorom w podniesieniu wydajności maszyny.

 

Oto przykładowe raporty, które mogą być generowane przez użytkowników:

 • Statystyczna kontrola procesów (SPC): raporty SPC są wykorzystywane do oceny i zapewniania jakości w trakcie produkcji.
   
 • Potencjał Procesu: te raporty pokazują, czy jakość produkcji utrzymuje się na stałym poziomie, a sama produkcja mieści się w zdefiniowanych granicach.
   
 • Wykres kontrolny: wykresy kontrolne zawierają informacje o stabilności jakości w trakcie produkcji seryjnej. Mogą one pomóc operatorowi w szybkim wykrywaniu zmian jakości produktów w trakcie procesu produkcyjnego.
   
 • Histogram: te raporty przydają się do oceny stabilności jakości procesu.
   
 • Analiza Całkowitej Efektywności maszyn i urządzeń (OEE): dzięki modułowi zenon Analyzer operatorzy mogą szybko tworzyć raporty, wyliczające kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) na potrzeby analiz OEE. Mogą ustawić raport OEE na wybrany przedział czasu i łatwo go dostosować, aby uwzględnić w analizie dowolny sprzęt.

Cykl życia produktu

W COPA-DATA stale aktualizujemy naszą platformę programową, aby zapewnić zgodność z wciąż zmieniającymi się potrzebami klientów reprezentujących nasze główne branże. Oferujemy regularne aktualizacje i podejmujemy działania zapewniające użytkownikom jak największą elastyczność i ich płynne wdrażanie. Dlatego dbamy o to, aby wszystkie nowe wersje oprogramowania zenon były zgodne z poprzednimi. To oznacza, że maszyny pracujące pod kontrolą najnowszej wersji oprogramowania mogą nadal komunikować się z tymi, które są kontrolowane starszymi wersjami.

 

W oprogramowaniu zenon użytkownicy mogą łatwo konwertować projekty do najnowszej wersji oprogramowania bez ryzyka utraty danych Możliwe jest także tworzenie projektów w bieżącym module Engineering Studio, które są zgodne ze starszymi wersjami. To oznacza, że nawet po uaktualnieniu maszyn lub oprogramowania projekty mogą być kontynuowane bez żadnych przerw.

 

 

Dodatkowe zalety stosowania oprogramowania zenon

 

 • Zgodność: zenon oferuje pełną zgodność i spełnia międzynarodowe standardy, takie jak IEC 62443, FDA 21 CFR część 11 oraz załącznik 11 do wytycznych GMP UE.
   
 • Obsługa klienta: COPA-DATA oferuje szkolenia i usługi wsparcia dostosowane do potrzeb branży i konkretnego zastosowania. Nasza sieć lokalnych inżynierów, konsultantów technicznych, ekspertów branżowych i partnerów zapewnia najlepsze doświadczenia dla naszych klientów.
   
 • Kompleksowe rozwiązanie z jednego źródła: zenon jest kompleksowym rozwiązaniem do automatyzacji przemysłowej, monitorowania, sterowania i analiz. Zawiera HMI, SCADA, IoT, soft Logic, zarządzanie linią, raportowanie, alarmowanie i inne funkcje w jednej zintegrowanej platformie.

 

 

Dla inżynierów budowy maszyn: oprogramowanie zenon od COPA-DATA

Od 1987 roku zenon wyznacza branżowy standard oprogramowania dla inżynierów budowy maszyn. Opierając się na naszym bogatym doświadczeniu, stale ulepszamy nasze oprogramowanie, aby mieć pewność, że będzie spełniać potrzeby klientów i usprawniać ich operacje. Skontaktuj się z nami dzisiaj, aby rozpocząć. 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

 

 

How zenon makes a difference