Module Type Package: Gdy z małych rzeczy powstają wielkie — potencjał produkcji modułowej

Rosnące zapotrzebowanie na indywidualne rozwiązania i niewielkie partie produkcyjne prowadzi do coraz krótszych cykli produktów i innowacji. Z tym wyzwaniem zmagają się w szczególności przemysł farmaceutyczny i produkcja procesowa. Zakłady produkcyjne w branży chemicznej, spożywczej, kosmetycznej i farmaceutycznej o konwencjonalnej strukturze nie wykazują zwykle dostatecznej elastyczności. Nie są w stanie skutecznie uporać się z wprowadzaniem nowych produktów lub zmian wielkości produkcyjnych. Cyfryzacja i modularyzacja oferują rozwiązania tych wyzwań, bowiem upraszczają cały proces. Produkcja modułowa (ang. Module Type Package) umożliwia podzielenie całego zadania na mniejsze części. W przeciwieństwie do starszego, monolitycznego podejścia, proces produkcji jest podzielony na kilka usług i jest ustandaryzowany. Logiczne powiązanie pozwala na połączenie poszczególnych modułów na różne sposoby zgodnie z zasadą „podłącz i produkuj”. Rezultatem jest rozwiązanie o wysokiej wydajności, umożliwiające zwinną produkcję, która zapewnia korzyści nie tylko w przemyśle farmaceutycznym i w dziedzinie produkcji procesowej, ale zrewolucjonizuje produkcję w wielu branżach.

 

Zalety produkcji modułowej dla różnych branż

Wysoka innowacyjność

Modularyzacja zmniejsza ryzyko inwestycyjne związane z dystrybucją, wszak zdolność produkcyjną można dostosować do rynku, co zapewnia większą konkurencyjność.

 

Redukcja kosztów produkcji nawet o 40%*

Wydajna konfiguracja zakładów modułowych zmniejsza koszty konwersji/inicjalizacji zakładu produkcyjnego. Mniejsze koszty produkcji są odczuwalne w szczególności przy wytwarzaniu mniejszych partii.

 

50%* krótszy czas wprowadzenia na rynek

Czas wprowadzenia produktów na rynek przy produkcji modułowej jest znacznie krótszy, ponieważ większa część prac inżynieryjnych odbywa się z wykorzystaniem prefabrykowanych modułów. Można zintegrować je z systemem kontroli procesu przy minimalnym nakładzie pracy. Skalowanie od fazy laboratoryjnej do fazy produkcji jest również znacznie łatwiejsze, co skraca ogólny czas rozwoju produktów.

 

Maksymalna elastyczność

Modularyzacja znacznie zwiększa elastyczność wykorzystania mocy produkcyjnych zakładu, ponieważ modułowe jednostki można wykorzystać ponownie lub łatwo zastąpić bez konieczności wykonywania dodatkowych prac inżynieryjnych. Zapewniona przez zenon swoboda, wynikająca z swobodnego wyboru   maszynami od różnych producentów, jeszcze bardziej zwiększa elastyczność.

 

 

Module Type Package — paradygmat zmiany w produkcji

Podstawowym wymogiem spójnej modularyzacji procesu produkcji jest jednolity opis informacji o poszczególnych modułach. Jakie obiekty danych są rejestrowane? Jakie usługi mają być wykonane? Opis jest wypełniony w jednolity sposób przez międzybranżowy, niezależny od producenta standard pakiet „MTP” (Module Type Package). Wszystkie informacje są przekazywane w standaryzowanym formacie, ułatwiającym integrację z nadrzędną warstwą orkiestracji procesów (Process Orchestration Layer — zenon-POL). zenon-POL i zenon Engineering Studio współpracują ze sobą w całkowicie zautomatyzowany sposób. Dzięki temu wszystkie etapy pracy są realizowane automatycznie w Engineering Studio i przekazywane do modułu Service Engine za pośrednictwem warstwy POL, co w kilku krokach tworzy generowany w pełni automatycznie system kontroli procesu (DCS).

POL_Grafik

 

Większość prac inżynieryjnych obejmuje już inżynierię modułową. W konsekwencji integracja całkowicie zautomatyzowanych modułów z systemem kontroli procesu wymaga znacznie mniejszych nakładów. Możliwe jest zapewnienie zgodności starszych istniejących zakładów z MTP i zintegrowanie ich z warstwą POL bez konieczności programowania, wykorzystując zintegrowany moduł zenon Soft Logic.

 

Ideę MTP można porównać do sterownika drukarki. Drukarka (podsystem) jest połączona z centralnym komputerem niezależnie od producenta. Celem jest ułatwienie podłączenia urządzenia na tyle, aby umożliwić korzystanie z niego bez opóźnień. Komputer może łatwo uzyskiwać dostęp do usług „drukowanie” czy „skanowanie”. Podobnie, warstwa POL wykrywa dostępne usługi poszczególnych modułów za pośrednictwem MTPS i może uzyskiwać do nich bezpośredni dostęp. Technologia „podłącz i drukuj” zmienia się w „podłącz i produkuj” w automatyzacji fabryki i inżynierii procesowej — dzięki temu cyfryzacja może być niezwykle łatwa, nawet na większą skalę!

 

Zarządzanie wszystkimi modułami zgodnymi z MTP i ich statusami jest możliwe przy użyciu modułu zenon Process Equipment Assembly (PEA). Zapewnia on dostęp do zestawienia modułów obecnie zintegrowanych z POL, które są dostępne do użycia.

Modularisierung_Grafik

 

Modular Type Package — produkcja modułowa z platformą zenon od COPA-DATA

Firma COPA-DATA od ponad 30 lat specjalizuje się w upraszczaniu procesów z wykorzystaniem rozwiązań cyfrowych i automatyzacyjnych. Obecnie technologia, która za tym stoi, ma nazwę: Modular Type Package (MTP). Korzystamy z naszego bogatego doświadczenia, aby stale rozwijać platformę programową zenon. Klienci mogą polegać na nas w zakresie realizacji wymogów produkcji modułowej zarówno teraz, jak i w przyszłości. Dobrze przemyślana modularyzacja z wykorzystaniem pakietu MTP może zrewolucjonizować sektor produkcji procesowej i zapewnić jej konkurencyjność w przyszłości. Skontaktuj się z nami dzisiaj, aby dowiedzieć się więcej o oprogramowaniu zenon.

 

 

*Source: ISBN: 978-3-89746-191-2 Modular Plants

MTP Modular Production

Fast Facts

MTP Modular Production

119 KB

Interested in Modular production?

Submit the form below and we will get back to you.