Smart City – Rozwiązania dla instytucji, budynków i transportu w inteligentnych miastach

Według prognoz ONZ, do 2050 roku dwie trzecie populacji świata będzie żyć na obszarach miejskich. Dla COPA-DATA jest to wyzwanie do wykorzystania wszystkich możliwych zasobów i możliwości, aby zapewnić cenne współtworzenie zrównoważonej przyszłości, w której warto żyć — z innowacyjnymi rozwiązaniami Smart City, bazującymi na naszej Platformie Programowej zenon i najnowszej dostępnej technologii.

 

Technologia Smart City

Technologia stosowana do budowania inteligentnych miast (tzw. Smart Cities) jest znana pod nazwą Internet Rzeczy (Internet of Things — IoT). Internet Rzeczy umożliwia połączenie codziennie wykorzystywanych obiektów i przedmiotów za pośrednictwem Internetu. COPA-DATA wykorzystuje tę technologię w platformie oprogramowania zenon, aby umożliwić funkcjonowanie inteligentnych miast.

 

Rozwiązania IoT dla inteligentnych miast umożliwiają gminom i instytucjom użyteczności publicznej szybsze podejmowanie lepszych decyzji, prowadzących do zwiększenia wydajności, bezpieczeństwa i jakości życia ludzi. Żyjemy w scyfryzowanym świecie, w którym technologia IoT pozwala na gromadzenie, analizowanie i wykorzystanie danych w celu optymalizowania procesów i zużycia cennych zasobów.

 

Platforma oprogramowania zenon wykorzystuje szerokie spektrum tej technologii w różnych celach, np:

 • Gromadzenie danych: niezależne od sprzętu gromadzenie i przesyłanie danych dotyczących wszystkich operacji i wyposażenia.
 • Wizualizacja i kontrola: ułatwienie i zwiększenie płynności złożonych procesów w celu zapewnienia lepszej kontroli i zrozumienia procesów.
 • Analityka i raportowanie: obliczenia i prognozy są wykonywane na podstawie danych historycznych i rzeczywistych z pomocą zaawansowanych analiz, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.
 • Inżynieria: konfigurowanie rozwiązań z zakresu automatyki w celu ułatwienia realizacji projektów.
 • Zarządzanie danymi: porównywanie i organizowanie danych gromadzonych w czasie rzeczywistym, aby umożliwić miastom podejmowanie bardziej wpływowych decyzji.

 

Obszary innowacji dla Smart Cities

Dzięki integracji technologii w wielu różnych dziedzinach życia, na rozwój Smart City może wpływać wiele czynników, takich jak:

 • Infrastruktura: infrastruktura inteligentnego miasta może obejmować wszystkie elementy: od oświetlenia ulicznego do sieci wodociągowej i systemów transportowych. Platforma zenon ma możliwość śledzenia i kontrolowania wielu tych elementów.
 • Budynki: platforma oprogramowania zenon może zbierać i analizować dane w celu usprawnienia systemów w budynkach, od ogrzewania i klimatyzacji do oświetlenia i wind. Celem jest optymalizacja wydajności i oszczędność energii wszystkich procesów w budynku.
 • Wykorzystanie energii: zadaniem inteligentnego miasta jest znajdowanie rozwiązań zapewniających oszczędność energii i jej dostępność dla wszystkich mieszkańców. Funkcjonowanie obszarów miejskich jest silnie zależne od wykorzystania energii, dlatego nasza Platforma Oprogramowania zenon posiada szereg opcji, umożliwiających niezawodne i wystarczające dostarczanie energii.

 

Oprogramowanie zenon w obszarze Smart City

Oprogramowanie zenon ma możliwość analizowania danych i rozwijania rozwiązań dla inteligentnego miasta, które mogą poprawić zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo i wydajność funkcjonowania miast na całym świecie. Technologia Smart City może być wykorzystywana w odniesieniu do takich obszarów funkcjonowania miasta jak: energia, woda, budynki, transport i ruch uliczny. Poniżej zaprezentowano szczegółowe rozwiązania miejskich wyzwań.

 

Energia

Jeżeli potrzebne jest rozwiązanie, zapewniające dostarczanie energii lub wydajniejsze kontrolowanie sieci, zenon może pomóc w zwiększeniu płynności procesów i poprawie niezawodności sieci w mieście tak, aby wszyscy mogli polegać na energii, której potrzebują do życia i funkcjonowania. Niezależnie od tego, czy obiektami są inteligentne sieci, podstacje, hydroelektrownie, farmy wiatrowe czy systemy fotowoltaiczne, zenon dostarcza zintegrowane środowisko do wszystkich zastosowań.

 

Woda

Niezawodne zaopatrzenie w wodę jest jednym z najważniejszych elementów, którego potrzebują wszystkie miasta. Platforma Programowa zenon zawiera metody prognozowania nowych wskaźników wyczerpania zasobów wodnych i opracowywania rozwiązań tego problemu.

Dzięki oprogramowaniu zenon serwisanci mogą mieć dostęp dzięki alertom i powiadomieniom do bieżących informacji o wyciekach lub innych problemach związanych z zaopatrzeniem w wodę. Pozwala to na skrócenie przestojów i łatwiejszą kontrolę kosztów utrzymania.

 

Inteligentne budynki

Oprogramowanie zenon umożliwia zarządzanie obiektami w inteligentnych miastach przez tworzenie prostych i wydajnych rozwiązań na potrzeby operacji i procesów zachodzących w miejskich budynkach. Przykładowo, zenon może pomóc w opracowywaniu metod oszczędzania energii w budynkach publicznych w celu zmniejszenia kosztów i ograniczenia produkcji odpadów.

To oprogramowanie pozwala na komunikacje systemów energetycznych, tak samo, jak większości systemów funkcjonujących w budynku. Od ogrzewania i klimatyzacji do wind i elektryczności — zenon może połączyć je i zebrać w zautomatyzowanym procesie, którym łatwiej się zarządza.

 

Transport i ruch uliczny

Innym aspektem życia w Smart City, który zenon może usprawnić, jest system transportu publicznego i ruchu ulicznego. Możliwe jest, przykładowo, wykorzystanie oprogramowania do przewidywania i kontroli rozmieszczenia świateł na pasach startowych na lotniskach lub sterowania wyświetlaczami na drogach o intensywnym ruchu.

 

Jedną z istotnych funkcji oprogramowania zenon jest energooszczędność, dlatego monitoruje ono również możliwe oszczędności w zużyciu energii na potrzeby transportu publicznego.

 

Zalety oprogramowania zenon dla Smart City

Wybór oprogramowania zenon do wdrażania oraz modernizacji planów urbanistycznych zapewnia szereg korzyści, takich jak:

 • Sterowanie systemem z dowolnego miejsca
 • Łatwa integracja z istniejącymi systemami i infrastrukturami
 • Łatwe w użyciu kreatory i narzędzia
 • Wysokiej jakości wizualizacja
 • Zaawansowane raportowanie i predictive analytics
 • Skalowalność pod kątem projektów i systemów
 • Elastyczność w odniesieniu do nowych operacji
 • Szybki i bezpieczny dostęp do informacji

Celem każdego z tych benefitów jest zapewnienie wyższej jakości, bardziej wydajnych procesów z wykorzystaniem rozwiązań automatyzacyjnych wbudowanych w oprogramowaniu zenon. Dzięki technologii Smart City współczesne obszary miejskie są szybsze, bezpieczniejsze i bardziej zrównoważone. Nasze oprogramowanie wykorzystuje najnowsze innowacje, aby zapewnić maksymalny zwrot z inwestycji i spełnić przyszłe potrzeby każdego miasta.

 

Planowanie Smart City z oprogramowaniem zenon

Nasza Platforma Programowa zenon jest bezpieczna, łatwa w użyciu i szybko staje się przyszłością miejskiego życia. Rozwiązania IoT dla inteligentnych miast można wdrażać nie tylko w odniesieniu do oszczędności energii i procesów wykorzystywanych w budynkach, lecz również w całym przemyśle.

Dzięki zenon miasto nie jest już zwykłym miastem — to inteligentne miasto, które jest zgodne z wyzwaniami przyszłości. Warto już dziś zintegrować technologię inteligentnego miasta i automatyzację w planach miasta i procesach z oprogramowaniem zenon. Skontaktuj się z nami teraz, aby uzyskać więcej informacji o naszych rozwojowych rozwiązaniach dla inteligentnych miast.

 • Energia

  Odnawialne źródła energii, inteligentne sieci, stacje elektroenergetyczne – oprogramowanie zenon zapewnia solidne, inteligentne rozwiązania do wytwarzania i dystrybucji energii.

 • Woda

  Czy chcesz zapewnić płynne i skuteczne działanie sieci wodociągowych i systemów kanalizacji? Jest to możliwe dzięki oprogramowaniu zenon firmy COPA-DATA.

 • Inteligentne budynki

  W każdym budynku wykorzystuje się wiele systemów działających w sposób zautomatyzowany. Są to np. windy, klimatyzacja, ogrzewanie, oświetlenie oraz instalacje wodne.

 • Transport i ruch drogowy

  Wydajny transport publiczny i inteligentny przepływ ruchu w mieście przyszłości – oprogramowanie zenon sprawia, że jest to możliwe już dziś.

 • Microsoft CityNext

  Przyznanie firmie COPA-DATA nagrody firmy Microsoft w kategorii „Sektor publiczny: Microsoft CityNext” w uznaniu oprogramowania zenon na potrzeby inteligentnych miast.

 • Oprogramowanie zenon na potrzeby inteligentnych...

  Firma COPA-DATA wnosi cenny wkład w rozwój inteligentnych miast i ich mieszkańców. Chcesz poznać nasze rozwiązania? Pobierz teraz.

Smart City solutions with zenon

Fact Sheet

Smart City solutions with zenon

314 KB

Gorenjske Elektrarne (Słowenia)

Success Story

Gorenjske Elektrarne (Słowenia)

1.8 MB

Leibnitzerfeld Wasserversorgung (Austria)

Success Story

Leibnitzerfeld Wasserversorgung (Austria)

1.6 MB

Więcej przykładów projektów

Smart City Insights

Zmiany wprowadzane na rzecz przekształcania miast w bardziej inteligentne pomagają poprawić standard życia w społecznościach miejskich na świecie