zenon - System HMI/SCADA i platforma komunikacyjna

zenon jako wizualizacja procesów

zenon to zaprojektowane w sposób otwarty, zorientowane na obiekty oprogramowanie do automatyzacji przemysłowej. Rodzina produktów zenon jest stosowana do wizualizacji procesów przez wiele przedsiębiorstw na całym świecie, a także jako Human-Machine-Interface (HMI) oraz jako system Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA). Jego otwartość umożliwia błyskawiczne i skuteczne podłączanie do dowolnego sprzętu i oprogramowania.

System HMI/SCADA zenon wykorzystuje do komunikacji standardowe interfejsy, jak COM, ActiveX, XML lub właściwy dla zenon Process Gateway. zenon komunikuje się jednak także z wieloma interfejsami zamkniętymi, na przykład ze stosowanym przez SAP® RFC/BAPI. Wszystkie podłączenia sterowania są programowane przez COPA-DATA, idealnie dostosowane do systemu docelowego i podlegają kompleksowym testom.

 

Rodzina produktów zenon firmy COPA-DATA

Rodzina produktów zenon firmy COPA-DATA oferuje zintegrowane rozwiązanie na wszystkich poziomach piramidy automatyzacji.

  1. poziom pola; zenon Logic jako Soft SPS
  2. poziom HMI/SCADA; zenon jako Information Gateway
  3. analiza danych; zenon Analyzer dla raportowania obejmujące całe przedsiębiorstwo

Jednakże system HMI/SCADA zenon wykracza poza te granice. Jego otwarta koncepcja oferuje znacznie większy potencjał niż to, co skrywa piramida. System ten jest elastyczny i dostosowuje się do każdej struktury automatyzacji. W końcu kto powiedział, że piramida jest zawsze najlepszą strukturą? Nie wszystkie powiązania można odwzorować ściśle według schematu. zenon dostosowuje się do istniejących struktur i kluczowych zagadnień.

zenon jako centrum informacyjne

Przyjazne dla użytkownika rozwiązania nie ograniczają się jedynie do SPS i projektowania HMI. Oferują one także możliwość pracy na różnych platformach. Od klasycznych zadań HMI, jak obsługa i monitoring procesów, po zadania SCADA, jak archiwizacja danych i ewaluacja trendów lub zarządzenie recepturami.

Oznacza to także poziomy i pionowy dostęp do różnych systemów. Zatem: łączy rozproszone wysepki, integruje stare i nowe. HMI/SCADA – jako centrum informacji – jest kluczową technologią dla otwartej integracji i szybkiego, elastycznego działania.

System HMI/SCADA zenon jako Information Gateway

Podczas wymiany danych integralność, zasoby i bezpieczeństwo zależą od niezawodności interfejsów i podłączeń. System HMI/SCADA zenon udowadnia tutaj swoją wszechstronność w zakresie języków programowania.

 

Maszyny różnego typu są ze sobą bezproblemowo łączone, aplikacje ERP czerpią korzyści z bezpośredniego odwołania do danych, umożliwiają działanie w czasie rzeczywistym. Dla pracującego w sposób zdecentralizowany oprogramowania zenon jest zupełnie obojętne, czy inteligencja automatyzacji jest zlokalizowana w sterowaniu, w systemie zarządzającym czy na płaszczyźnie ERP.

Decentralizacja umożliwia nie tylko podzieloną inteligencję, ale także, poprzez usieciowienie, pozwala na wyższą produktywność. Oznacza również, że awaria bazy danych nie może sparaliżować działania całego systemu.

Oprogramowanie HMI/SCADA zenon: interfejs do wszystkich standardów

Niezależnie od tego, czy chodzi o sterowanie, czy o komputer sterujący, dane są bezpiecznie i szybko transportowane i przetwarzane. W każdej chwili, wraz z oprogramowaniem HMI/SCADA zenon, do dyspozycji pozostaje OPC /OPC UA oraz wszystkie inne aktualne standardy. Równocześnie zenon oferuje ponad 300 podłączeń o wysokiej wydajności. Są one indywidualnie rozwijane przez COPA-DATA i funkcjonują według zasady plug & play. Umożliwiają więc łatwe podłączanie i przetwarzanie danych, ich kompresję i nadzorowanie – zachowując kontrolę nad jakością i optymalną transmisję danych.

Otwarte interfejsy COM, XML, WPF, .NET i ActiveX umożliwiają łączenie danych z różnych źródeł. Zintegrowany w zenon Microsoft SQL Server funkcjonuje przy tym jako hub danych.

Wraz z Process Gateway system HMI/SCADA zenon realizuje jeszcze jedno zadanie, które z reguły wymaga podłączeń układów sterowania: zenon może być uruchamiany przez inne systemy, takie jak SPS. Umożliwia to na przykład bezpośrednią komunikację za pomocą szyny mod albo OPC UA.

 

Nowe możliwości bezpośredniej komunikacji i elastycznego podłączania nie są wartościami samymi w sobie. Przynoszą one także bardzo korzystne rezultaty: umożliwiają celowe i konsekwentne śledzenie własnej strategii automatyzacji. zenon jest kluczem do wyraźnie wyższej produktywności!