Andon Boards för bilbranschen

 

Andon Boards är digitala instrumentpaneler som används på en tillverkningsanläggning för att visa viktiga siffror i processflödet. När något går fel i processen eller med komponentkvaliteten visar Andon Boards felet. Då denna varning är användbar i bilindustrin är det viktigt att meddelandet tas emot så snart felet uppstår. Med zenon är biltillverkarna alltid informerade om processmisstag och var de uppstod.

 

Fördelarna med att använda zenon till Andon Boards

 

Andon Boards är normalt sett en fristående lösning som är utrustad med särskild mjukvara men zenon har ett annat tillvägagångssätt. Hårdvaran som är oberoende av mjukvaruplattformen integrerar Andon Boards holistiskt i driftsprocessen.

 

I zenon Engineering Studio skapas alla skärmar, inklusive Andon Boards, genom att helt enkelt ställa in parametrar, utan någon extra programmeringsinsats. Guiden som ingår utför flera standardiserade och återkommande uppgifter som hör samman med att skapa ett projekt. Justeringar är lätta att genomföra, även när systemet körs.

 

All data registreras och lagras i zenon Historiker. Varje datapost som sparas där innehåller variabelvärdet, tidsstämpeln i millisekunder och variabelns status. Detta innebär att data även kan klassificeras historiskt och analyseras korrekt när som helst.

 

Plattformens flexibilitet, avancerade digitala processer och förenklade användargränssnitt gör det möjligt för användarna att få värdefull data från produktionslinjer och kan därmed göra meningsfulla ändringar i processdesignen, maskinerna och produktivitetsnivåer.

 

Diagnostisera problem och hitta lösningar

 

I biltillverkning används Andon Boards för att identifiera fel i det ögonblick de uppstår, men med tanke på hur stor en produktionslinje kan vara är det möjligt att missa dessa varningar om de kommer från en enda källa.

 

Larmadministration är konsekvent integrerad i zenon. Även om produktionsanläggningar har utvecklats över tid och har en mängd olika typer av utrustning kan zenon användas till larmadministration utan behov av ytterligare mjukvarukomponenter.

 

När zenon integreras med Andon Boards kan den identifiera roten till ett problem och leda er till en omedelbar lösning. Med denna teknik kan biltillverkare minimera sin nertid och hålla sig till sina tajta deadlines som gör att de kan vara konkurrenskraftiga i branschen.

 

Analysera er produktionslinje

 

Många viktiga prestandaindikatorer (KPI) levererar bara strategiskt värdefull information när de är sammanlänkade med andra parametrar på ett vettigt sätt, såsom produktionssiffror. Om ni integrerar zenon i den övergripande processen så är det möjligt att enkelt etablera länkar som denna och därmed kan relativa KPI:er beräknas.

 

zenon har integrerade analys- och rapporteringsverktyg för att tillhandahålla värdefull data om linjens prestanda, larmutvärdering, produktkvalitet och effektivitet. då Andon Boards varnar operatörer om fel i produktionslinjen tillhandahåller zenons rapporter en omfattande vy över fel över tid. Inkommande larmanalys kastar ljus över larmets orsak och frekvensen för vissa larm. Detta resulterar i att ni får värdefull information om hur ni kan förbättra er OEE. Identifiera mönster i prestandaproblem för att få insikter om ändringar i processlinjen eller maskinuppgraderingar för att hålla er verksamhet så effektiv som möjligt.

 

Hantera maskindata

 

Med tillgång till historiska och realtidsdata strömlinjeformar zenon maskinhanteringen. Visa skiftdagböcker, driftsfel, energiförbrukning med mera för att komma åt maskinernas hälsa och fatta informerade beslut om underhåll och uppgraderingar av utrustning. Att behålla de mest effektiva maskinerna i varje produktionsområde skapar totalt sett en mer produktiv verksamhet.

 

Förbättra flexibiliteten

 

Med HTML5-grafikfunktioner och webbvisualisering fungerar zenon smidigt med Andon Boards för att tillhandahålla tydliga statusuppdateringar för aktuella produktionsprocesser. Flexibiliteten i denna infrastruktur och nätverkstopologi lånar även ut detta till de snabbt växande produktionslinjerna som finns i fordonssektorn.

 

Optimera Andon Boards för bilbranschen med zenon

 

När Andon Boards används i bilindustrin är det viktigt med en flexibel datahanteringsplattform för att optimera visningen av live-statusen. zenon genomgår en kontinuerlig utvecklingscykel för att säkerställa att processer och funktioner lever upp till moderna krav, som Andon Boards. Kontakta COPA-DATA idag för att få mer information om zenon.

CONTACT US

Successful with zenon

Successful with zenon

These companies trust our products and services.

 

Our customers

 • Successful with zenon
 • Successful with zenon
 • Successful with zenon
 • Successful with zenon
 • Successful with zenon
 • Successful with zenon
 • Successful with zenon
 • Successful with zenon
 • Successful with zenon
 • Successful with zenon
 • Successful with zenon
 • Successful with zenon
 • Successful with zenon
 • Successful with zenon
 • Successful with zenon
 • Successful with zenon
 • Successful with zenon