Tablica Andon dla przemysłu samochodowego

 

Tablice Andon to cyfrowe panele sterowania, wykorzystywane w fabryce do prezentacji kluczowych wskaźników w przebiegu procesu. Gdy coś pójdzie nie tak z procesem lub jakością podzespołu, tablica Andon pokaże błąd. Ponieważ takie powiadomienie jest pomocne w operacjach w przemyśle motoryzacyjnym, ważne jest, aby zostało przekazane bezpośrednio po wystąpieniu nieprawidłowości. Dzięki platformie zenon producenci samochodów są zawsze informowani o problemach w procesie i miejscach ich występowania.

 

Zalety wykorzystania zenon w tablicach Andon

 

Tablice Andon są zazwyczaj odłączonym, samodzielnym rozwiązaniem wyposażonym w specjalne oprogramowanie. Jednak zenon wykorzystuje inne podejście. Sprzętowa niezależność tej platformy programowej umożliwia holistyczne zintegrowanie tablic Andon w procesie operacyjnym.

 

W module zenon Engineering Studio wszystkie ekrany, łącznie z ekranami Andon, tworzy się jedynie przez ustawienie parametrów, bez dodatkowego programowania. Zawarte w nim kreatory wykonują szereg standaryzowanych i powtarzających się zadań związanych z tworzeniem projektu. Wszelkie regulacje są niezwykle łatwe i możliwe nawet podczas pracy systemu.

 

Wszystkie dane są rejestrowane i przechowywane w module zenon Historian. Każdy zapisany w nim rekord danych zawiera wartość bezwzględną zmiennej, znacznik czasu z rozdzielczością w milisekundach i status zmiennej. To znaczy, że możliwe jest historyczne klasyfikowanie danych i prawidłowe analizowanie ich w dowolnym czasie.

 

Elastyczność platformy, zaawansowane procesy cyfrowe i uproszczony interfejs użytkownika umożliwiają pozyskiwanie wartościowych danych z linii produkcyjnych i wprowadzanie właściwych zmian w procesach, maszynach i poziomie produktywności.

 

Diagnozowanie problemów i wyszukiwanie rozwiązań

 

Tablice Andon w produkcji motoryzacyjnej są wykorzystywane do identyfikowania błędów w momencie ich wystąpienia, lecz w związku ze zwykłą wielkością linii produkcyjnych w branży nietrudno pominąć ostrzeżenia z jednego źródła.

 

Administracja alarmami jest spójnie zintegrowana w platformie zenon. Nawet, jeśli zakłady produkcyjne rozwijały się w czasie i zawierają rozmaite wyposażenie, platformę zenon można wykorzystać do administracji alarmami bez konieczności stosowania dodatkowego oprogramowania.

 

Po zintegrowaniu oprogramowania zenon z tablicą Andon może ono zidentyfikować przyczynę problemu i wskazać drogę do natychmiastowego rozwiązania. Dzięki tej technologii producenci motoryzacyjni mogą zminimalizować przestoje i zachować krótkie terminy, pozwalające na utrzymanie konkurencyjności w branży.

 

Analizowanie linii produkcyjnej

 

Wiele kluczowych wskaźników wydajności (KPI) przekazuje strategicznie przydatne informacje jedynie po powiązaniu z innymi parametrami, takimi jak wskaźniki produkcyjne. Zintegrowanie platformy zenon z całym procesem pozwala na łatwe tworzenie takich powiązań i w ten sposób na wyliczanie odpowiednich KPI.

 

Oprogramowanie zenon zawiera zintegrowane narzędzia do analityki i raportowania, zapewniające przydatne dane dotyczące wydajności linii, ewaluacji alarmów, jakości produktów i efektywności. Tablice Andon powiadamiają o błędach w linii produkcyjnej, a funkcje raportowania zenon tworzą wszechstronny obraz błędów w czasie. Analiza alarmów przychodzących rzuca światło na ich przyczyny i częstotliwość występowania niektórych z nich. W rezultacie zyskuje się dostęp do przydatnych informacji o możliwościach poprawy wskaźnika całkowitej efektywności maszyn i urządzeń (OEE). Identyfikowanie wzorców w problemach z wydajnością pozwala określić konieczność zmian w liniach procesowych lub unowocześnienia maszyn w celu utrzymania wydajności eksploatacji.

 

Zarządzanie danymi z maszyn

 

Dzięki dostępowi do danych historycznych i tych generowanych w czasie rzeczywistym zenon ułatwia zarządzanie maszynami. Wgląd w dzienniki zmian, błędy eksploatacyjne, zużycie energii i inne dane umożliwia ocenę stanu maszyn i podejmowanie uzasadnionych decyzji w sprawie konserwacji i unowocześniania sprzętu. Zachowanie najwydajniejszych maszyn w każdym obszarze produkcji pozwala stworzyć środowisko eksploatacyjne o większej produktywności.

 

Większa elastyczność

 

Graficzne możliwości i wizualizacja web w standardzie HTML5 sprawiają, że zenon doskonale współpracuje z tablicami Andon i udostępnia przejrzyste, aktualne dane o stanie dotyczące bieżących procesów produkcyjnych. Dzięki takiej infrastrukturze i topologii sieci doskonale nadaje się ono do szybko rozwijających się linii produkcyjnych, wykorzystywanych w sektorze motoryzacyjnym.

 

Optymalizacja tablic Andon w motoryzacji z zenon

 

Jako że tablice Andon są obecne w przemyśle samochodowym, elastyczna platforma do zarządzania danymi jest istotnym czynnikiem optymalizacji ekranów prezentujących na żywo wszelkie informacje o stanie. Platforma zenon podlega ciągłemu cyklowi rozwoju, dzięki czemu procesy i możliwości spełniają najnowsze wymagania, tak samo jak tablica Andon. Skontaktuj się z COPA-DATA jeszcze dziś, aby uzyskać więcej informacji o platformie zenon.

CONTACT US

Successful with zenon

Successful with zenon

These companies trust our products and services.

 

Our customers

 • Successful with zenon
 • Successful with zenon
 • Successful with zenon
 • Successful with zenon
 • Successful with zenon
 • Successful with zenon
 • Successful with zenon
 • Successful with zenon
 • Successful with zenon
 • Successful with zenon
 • Successful with zenon
 • Successful with zenon
 • Successful with zenon
 • Successful with zenon
 • Successful with zenon
 • Successful with zenon
 • Successful with zenon