Användning av zenon som ett produktionskontrollcenter för fordonstillverkning

 

Styrteknik är viktig för fordonstillverkning som inbegriper olika processer, maskiner och produktionsplatser. Med zenon Software Platform kan ni samla in korrekta data, få insikter om er anläggning och fatta informerade beslut gällande era processer.



Smarta bilfabriker med zenon

Solution Leaflet

Smarta bilfabriker med zenon

1.7 MB

Varför behöver fordonstillverkning produktionskontroll?

 

Fordonstillverkning har flera mål att ta ställning till. Även om de kan ha snäva deadlines för att möta kundernas behov vill de även maximera sin avkastning på investeringar (ROI) och förbättra noggrannheten för en förbättrad fordonsprodukt. Biltillverkning måste även ta med myndighetsbestämmelser gällande koldioxidproduktion. Med så många aspekter att bedöma i fordonstillverkningsprocessen är produktionskontroll avgörande.

 

Fördelarna med zenon som kontrollteknik för fordonsproduktion

 

COPA-DATA:s mjukvaruplattform, zenon, är ett idealisk produktionsontrollcenter för biltillverkare. Med flera funktioner som är designade för att ta itu med de många delarna av er verksamhet kan ni upprätthålla ett organiserat system och uppdatera era processer för att uppnå bättre resultat.

 

Fördelarna med zenon inkluderar:

 

  • Transparent produktionsprocess: Nyckeln till ett industriellt kontrollsystem för fordonstillverkning är fullständig transparens i varje system som ingår, från karosseriet till lackeringsverkstaden. zenon ger operatörerna total insyn med processvisualisering. Centraliserad anläggningsövervakning gör det möjligt för användarna att visa enskilda maskiner, produktionsplatser eller hela anläggningen för att se hela produktionsprocessen.
  • Minimerad sannolikhet för fel: zenon gör det möjligt för er att kontrollera er anläggning via regler och sekvenser. Kontrollfunktioner säkerställer att maskiner fungerar korrekt och minskar felen, vilket är avgörande för de snäva toleranserna inom fordonsproduktion. Plattformen samlar även in data kontinuerligt för analys och prognosmöjligheter. Denna process kan detektera fel i ert system och visa möjligheter för optimering av effektiviteten.
  • KPI och energidatarapportering: zenon sammanställer data för att förmedla värdefull information för er produktionsprocess. Visa viktiga prestandaindikatorer (KPI) och energidata så att ni kan fatta informerade beslut för er produktionsprocess. Håll er på rätt sida av myndighetsbestämmelserna genom att reglera energianvändning och säkerställa effektivitet i varje steg.
  • Sparade pengar och resurser: Med över 300 integrerade enheter hjälper zenon er att spara pengar och resurser genom att förbättra ert fordonstillverkningssystem. Ni får allt ni behöver från ett enda system. Eftersom stora investeringar krävs för fordonskomponenter är det viktigt för er verksamhets framgång att spara pengar.
  • Enhetliga data för noggrannhet och konsekvens: När era system körs samlar zenon in noggranna data i realtid. Använd denna data till att fatta informerade beslut för era processer och förvänta er konsekvent dataleverans för varje förfarande. Ni kan komma åt Historian-data för att se förändringar över tid i produktionsstegen som fördelning eller slutbehandling.
  • Centraliserad åtkomst till data: Vanligtvis lagras inte operationell data centralt, men zenon behåller informationen på en plats för processoptimering. Plattformen samlar systematiskt in, behandlar och för över data till andra system efter behov. Visa all relevant information för er anläggning på en plats och gör jämförelser på ett enkelt sätt. Klicka in på denna vy för en produktionsplats eller hela anläggningen.

 

 

Välj zenon som ett produktionskontrollcenter för fordonstillverkare

 

Tillverkningskontrollsystem är viktiga för fordonstillverkare för att minska kostnader, leva upp till krav och hålla sig till bestämmelser. zenon centraliserar noggranna data i en enda miljö för enkel åtkomst och jämförelse efter behov. Denna enda lösning kopplar samman er med alla system och optimerar era processer för bästa resultat.

 

COPA-DATA har varit i branschen sedan 1987 och zenon är ett bevis för vårt engagemang för automatseringsinnovation. Vi arbetar konstant för att förbättra vår lösning och introducera de bästa funktionerna för era behov. Kontakta oss idag för att få veta mer om vårt kunnande. 

CONTACT US