Inteligentne fabryki samochodów z oprogramowaniem zenon

 

Jak wykorzystać oprogramowanie zenon, aby wyposażyć fabryki samochodów w inteligentne funkcje na przyszłość

 

 

zenon umożliwia wydajne i przejrzyste łączenie ogromnych ilości danych przesyłanie do wszystkich stacji produkcyjnych i centrów sterowania. Pomaga to zapewnieniu transparentności procesu produkcji.

 

Z pomocą Big Data i IoT (Internet Rzeczy), cyfryzacja przemysłu motoryzacyjnego sprawia, że firmy odkładają na bok stare, sprawdzone patenty i wdrażają nowe technologie. Wydaje się, że do dyspozycji są niekończące się możliwości optymalizacji systemów i procesów roboczych. Zautomatyzowane, połączone w sieć maszyny mogą wykrywać, przetwarzać i archiwizować dane w ciągu ułamków sekund. Firmy, które na wczesnym etapie identyfikują obszary potencjałów, zyskują znaczną przewagę nad konkurencją. Procesów produkcji nie można sobie już wyobrazić (przynajmniej częściowo) bez zautomatyzowanych procesów. Wysoki poziom dostępności, niezawodna produktywność i maksymalne bezpieczeństwo danych są najważniejszymi wymogami wobec rozwiązań programowych, które automatyzują długofalowe procesy. zenon dokładnie realizuje mobilną automatyzację, którą można łatwo zintegrować z istniejącymi systemami i rozwiązaniami firm trzecich w celu zoptymalizowania procesu.

 

Minimalizowanie prawdopodobieństwa błędów

W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa operacyjnego.możliwe jest wykorzystanie oprogramowania zenon Operator. Użytkownik krok po kroku, jest prowadzony przez procesy obejmujące krytyczne i wrażliwe czynności o daleko idących konsekwencjach lub podczas przetwarzania rzadziej wykonywanych zadań. Dzięki temu manualne czynności wykonywane przez operatora są niezawodne i zmniejsza się ryzyko związane z ich wykonywaniem. Poprawia to jakość i kluczowe wskaźniki wydajności oraz zmniejsza poziom stresu pracowników.

 

Wprowadzanie zmian bezpośrednio w procesie przepływu pracy

Podczas sterowania przepływem pracy za pomocą oprogramowania zenon, logika działa niezależnie od systemów sterowania lub PLC. Logika przetwarzania przepływu pracy jest zdefiniowana przy użyciu interfejsu graficznego zenon. Pozwala to użytkownikowi wprowadzać zmiany bez ryzyka przestojów. Zgodnie z hasłem „parametryzowanie zamiast programowania”, pracownicy nieposiadający programistycznej wiedzy mogą wprowadzać odpowiednie zmiany. Nie ma potrzeby interweniowania w nadrzędny system kontrolny. Takie zrównoważone podejście zwiększa elastyczność i dostępność systemu.

 

Oszczędność pieniędzy i zasobów w networkingu

Wdrożenie jednolitych rozwiązań automatyki kilku systemów lub obszarów produkcji zawsze stanowi nie lada wyzwanie. Jednak nawet rekultywowane fabryki, które były użytkowane przez wiele lat z wykorzystaniem zainstalowanych i istniejących komponentów, można łatwo konwertować. Takiemu wyzwaniu można podołać z łatwością dzięki wysokim możliwościom komunikacyjnym oprogramowania zenon gdyż zawiera ono ponad 300 zintegrowanych sterowników i protokołów komunikacyjnych. Oznacza to, że nie trzeba kupować nowego sprzętu ani tworzyć dodatkowych procesów gateway. W tym kontekście platforma Programowa zenon sprawia, że procesy produkcyjne są całkowicie niezależne od siebie.

 

Lepsza przejrzystość dzięki spójnym danym

Poszczególne części łańcucha produkcyjnego często działają osobno, jeśli chodzi o zarządzanie danymi. Każdy dział gromadzi własne zestawy danych. Oprogramowanie zenon umożliwia generowanie prostych, jednolitych analiz danych ze wszystkich obszarów produkcji. Następnie obszary te można ze sobą idealnie łączyć. Platforma Programowa zenon oferuje coś więcej niż przejrzystość. Tworzy również spójną bazę danych dla każdej osoby i każdego stosowanego systemu. Pozwala to użytkownikom zoptymalizować czasy cykli produkcyjnych.

 

Szybkie i przejrzyste podsumowywanie danych

zenon skutecznie wczytuje dane z różnych źródeł, wstępnie przetwarza i konwertuje je na użyteczne informacje. Pomaga to użytkownikowi w podejmowaniu właściwych decyzji w celu zapewnienia optymalnej produkcji. Widok produkcyjny wyświetlany w oprogramowaniu zenon, wyraźnie prezentuje wiele małych fragmentów informacji, które w innym przypadku byłyby trudne do podsumowania. Informacje te obejmują kluczowe wskaźniki wydajności, dane energetyczne i alarmy.

 

Zarządzanie danymi maszyny

zenon dał możliwość zarządzanie danymi pobieranymi bezpośrednio z maszyn co ostatecznie zamknęło erę, w której informacje były dostępne tylko na papierze. Platforma oprogramowania zapewnia szybszy, scentralizowany dostęp do wszystkich niezbędnych informacji. Wartości są archiwizowane i mogą być wyświetlane w dowolnym czasie przy użyciu funkcji wyszukiwania.

 

Cyfrowy transfer informacji

Codzienny dziennik zmian w oprogramowaniu zenon, zauważalnie ułatwia produkcję: informacje są automatycznie przekazywane w formie cyfrowej między pracownikami różnych zmian produkcyjnych. Informuje on pracowników pracujących na kolejnej zmianie o podjętych działaniach, takich jak naprawy błędów i prace konserwacyjne. Pełna integracja oprogramowania zenon z dowolną liczbą maszyn i systemów w łańcuchu produkcyjnym eliminuje żmudny proces rejestrowania informacji na papierze. Zintegrowanie automatycznie wykrywanych danych z ręcznymi wpisami udostępnia operatorom i menadżerom jeszcze więcej informacji. Może to służyć za podstawę optymalizacji systemu w przyszłości.