Kontakta oss

Vad är IoT och IIoT?

Internet of Things, eller IoT, och Industrial Internet of Things, eller IIoT, är de två ledande teknikerna i digitaliserings revoutionen. Du har förmodligen hört dessa termer många gånger har kanske till och med använt några IoT och IIoT-tekniker. Genom att ansluta flera enheter och utrustningsdelar via internet, kan IoT och IIoT hjälpa företag att drivas mer effektivt, fatta bättre informerade beslut och hitta nya inkomstkällor. Låt oss se närmare på hur dessa tekniker fungerar och hur din organisation kan utnyttja deras förmågor med användning av zenons programvaruplattform.

 

 

Vad är IoT och hur fungerar IoT?

IoT är ett nätverk av anslutna enheter som kan kommunicera med varandra och förse användare med data via internet. IoT-enheter kan ansluta till internet och har ofta sensorer som gör det möjligt för dem att samla in data. En IoT-enhet kan vara användbar på egen hand, men när du använder flera enheter tillsammans, blir de ännu mer värdefulla.

 

När fler typer av utrustning får förmågan att ansluta till Internet, kan IoT växa och bli större. IoT inkluderar ett stort utbud av enheter. Allt från fabriksmaskineri till elektriska understationer till byggnader och infrastruktur kan vara en del av det, och antalet anslutna enheter växer för varje dag. Tillverkare, energibolag, kommunstyren och ett antal andra typer av organisationer använder IoT.

 

IoT-teknik låter dig samla in data automatiskt från ett antal funktioner, till exempel, hur mycket energi belysningen i en byggnad använder eller hur mycket vatten som flödar genom ett reningsverk. IoT-enheter kan överföra datan de samlat in till ett centralt system via internet. Chefer kan sedan använda denna data för att fatta informerade beslut. Med användning at dataanalysmetoder kan du gräva ner dig i datan för att upptäcka djupare insikter och förutse kommande händelser.

Vad är IoT och IIoT?

Du kan även använda IoT-teknik för att automatisera din utrustning och delar av dina operationer. Utrustning med smarta sensorer kan automatiskt ställa om driften för att optimera energianvändning, trafikflöden med mera. Smarta sensorer är sensorer som kräver en åtgärd eller signal för att utföra en åtgärd när de upptäcker en viss insignal. Ett enkelt exempel är rörelseaktiverat ljus. Dessa sensorer upptäcker rörelse och slår sedan på ljuset. Smarta sensorer kan också identifiera onormala förhållanden eller enhetsdrift och varsko operatörer om potentiella problem.

 

 

Vad är IoT och hur fungerar IoT?

IIoT är en underkategori av IoT. Termen refererar till IoT-teknik som används i industrimiljöer, i synnerhet i tillverkningsanläggningar. IIoT är en viktig teknik i Industry 4.0, nästa fas i den industriella revolutionen. Industry 4.0 betonar smart teknik, data, automatisering, interkonnektivitet, artificiell intelligens och andra tekniker och förmågor. Dessa tekniker revolutionerar sättet som fabriker och industriorganisationer drivs på.

 

IIoT har många användningsområden och fördelar som även IoT har. Du kan integrera smarta sensorer i tillverkningsmaskineri, energisystem och infrastruktur som rördragning och kabeldragning. Dessa sensorer kan genom de data de samlar in, och den avancerade funktionalitet de möjliggör, hjälpa industriföretag att öka sin effektivitet, personalsäkerhet med mera.

 

IIoT förbättrar maskin-till-maskinkommunikationen och förser fabrikschefer med data som ger dem en klarare bild av hur deras anläggning fungerar. Genom kontinuerlig insamling av granulära data kan industriföretag hålla bättre koll på energin, vattnet och andra tillgångar de använder, och hur mycket de producerar. Operatörer kan sedan göra manuella justeringar, eller så kan utrustningen automatiskt justeras för att optimera driften.

IIoT förbättrar maskin-till-maskinkommunikationen och förser fabrikschefer med data som ger dem en klarare bild av hur deras anläggning fungerar.

Genom denna kontinuerliga optimering kan företag spara avsevärda mängder av energi, vatten och resurser, medan de bibehåller eller ökar produktiviteten. När det används på detta sätt, kan IIoT hjälpa företag att uppnå sina mål för lean tillverkning. Du kan även använda IIoT för att informera förebyggande underhållsprogram, snabba på produktutveckling och uppnå andra affärsmål.

 

 

Hur fungerar IoT och IIoT tillsammans?

IIoT är en delmängd av IoT-tekniken som refererar specifikt till tekniker som används för industriaktiviteter. Den innefattar många av samma koncept och funktioner, men det finns även några skillnader mellan IIoT och typiska IoT-applikationer.

 

IoT omfattar ett stort urval av sektorer och användare. Konsumenter, så väl som yrkesfolk i branscher som sjukvård, företag och den offentliga sektorn, kan använda IoT-teknik. IIoT-teknik å andra sidan, används endast i industrimiljöer av yrkesfolk på industrifältet. Eftersom IIoT-teknik måste kunna klara av industrimiljöer, tenderar hårdvaran att vara mer robust. Många IoT-program kan användas både för IoT och IIoT, men en del kan vara specifika för IIoT.

 

Användare av IIoT- och IoT-teknik tenderar att vilja uppnå något olika mål. IoT-användning syftar vanligen till att öka effektiviteten, förbättra hälsa och säkerhet och skapa en förbättrad upplevelse. IIoT är vanligen främst inriktad på de två första målen och är mindre användarcentrerat. Vanliga konsumenter använder det inte i sitt privatliv, och det är istället en del av en industriprocess.

 

 

Hur påverkar IoT smarta städer?

IoT är en viktig teknik för att möjliggöra smarta städer, vilka använder avancerade tekniker för att förbättra livskvaliteten för vanligt folk och ökar operationernas effektivitet. IoT möjliggör för städer att samla in data från en stads infrastruktur och använda den informationen för att optimera operationer och informerade beslut. Denna teknik kan driva innovation inom flera områden, inklusive:

 

 • Infrastruktur: Smarta städer kan integrera sensorer med sin infrastruktur för att förbättra underhållsprogram, öka effektiviteten, möjliggöra fjärrdrift och uppnå andra fördelar. Denna infrastruktur inkluderar allt från gatubelysning och vattenledningssystem till vägar och transportsystem. Genom att installera timers och rörelsesensorer i gatubelysningen, till exempel, kan smarta städer programmera dem att slås på när det mörknar eller när någon är i närheten.
 • Byggnader: IoT kan även hjälpa städer att förbättra effektiviteten och driften av allmänna byggnader. Med användning av smart teknik, kan städer samla in data från och fjärrdriva ett stort urval av system inom byggnader, inklusive belysning, uppvärmning, luftkonditionering och hissar.

IoT kan hjälpa till att förbättra pålitligheten, effektiviteten och hållbarheten för starkströmssystem

 • Energiförsörjning: IoT kan hjälpa till att förbättra pålitligheten, effektiviteten och hållbarheten för starkströmssystem. Den kan spela en roll i nästan varje aspekt av elnätet, inklusive understationer, kraftverk för förnybar energi, energilagringsanläggningar med mera. Den kan hjälpa operatörer att upptäcka problem med utrustningen tidigt, hantera variabla resurser för energialstring och optimera distributionen.
 • Vatten: Att ha ett vattensystem som pålitligt förser invånare med rent vatten och säker hanterar avloppsvatten är avgörande. När ett IoT-system är på plats kan operatörer snabbare upptäcka läckor för att reducera spill, och undvika kommande avbrott som kan inträffa om ett skadat rör inte lagas. Smart teknik kan också göra det möjligt för dig att förutse vattenförbrukningen och bättre planera för framtiden.
 • Transporter och trafik: IoT-teknik kan också förbättra kollektivtrafik och trafiksystem. Den kan hjälpa till att minska energianvändning i kollektivtrafiken och göra det möjligt för operatörer att fjärrstyra overhead-skärmar på vägar eller belysning på banor på flygplatser. Dessutom kan operatörer se var all utrustning finns hela tiden och hur den fungerar, och kan snabbt reagerar på vägincidenter eller andra nödsituationer.

 

 

 

 

Hur påverkar IIoT smarta fabriker?

Driving Digital Transformation for Smart Factories & Smart Cities

 

 

IIoT-teknik är en fundamental del av övergången till Industry 4.0. Smarta fabriker kan integrera IIoT-teknik med ett stort urval av utrustning och utnyttja den för att förbättra effektivitet, personalsäkerhet och produktivitet.

 • Smart produktion: Att integrera smart teknik med tillverkningsmaskiner och system gör det möjligt för dem att kommunicera med varandra och skapa en uppkopplad fabrik. All data som samlats in från denna uppkopplade utrustning kan föras in i en central databas där anställda kan få tillgång till den. Att ha all data på samma plats ger chefer en övergripande vy av anläggningen. De kan se när specifika delar av maskineriet var i drift, såväl som detaljer om deras prestanda. De kan också få insikter i hur mycket resurser som används, antalet producerade enheter med mera.
 • Energihushållning: Industriprocesser använder ofta avsevärda mängder energi, så även små förbättringar i energihushållningen kan hjälpa industriföretag att spara väsentliga summor pengar och förbättra deras miljöprestanda. Med IIoT kan chefer förbättra sin förståelse för energianvändningen för ett helt företag och anläggning. De kan också se detaljer om energiförbrukning för individuella maskiner. Genom att använda data från smarta sensorer kan företag optimera sin energianvändning. De kan också se när de använder mest energi och identifiera ineffektiva maskiner. Den kan också hjälpa till med att införa förnyelsebara energiresurser till en anläggning.
 • Förebyggande underhåll: IIoT-teknik kan hjälpa industriorganisationer genom att förbättra deras program för förebyggande underhåll. Förebyggande underhåll innefatta att övervaka status och prestanda för utrustningen, för att förutse när den kan drabbas av fel. Arbetare kan då förhindra dessa fel genom förebyggande underhåll. Detta till skillnad från reaktivt underhåll, då arbetare lagar en maskin efter att ett fel har inträffat. Smarta sensorer kan ge detaljerad information om hur en del av ett maskineri fungerar, vilket gör att arbetare kan förutse fel tidigare och mer precist. Arbetare kan till och med få notifikationer om ovanliga operationer och potentiella problem. Detta förebyggande underhåll med IoT hjälper företag att reducera driftstopp och öka effektivitet.

 

 

Vilka är fördelarna med IoT och IIoT?

IoT- och IIoT-teknik kan ge många fördelar för tillverkare, städer och andra användare. Dessa fördelar inkluderar:

 

 • Förbättrad effektivitet: IoT-enheter kan kontinuerligt samla in data om utrustning, processer och resurser en maskin, byggnad eller stad använder. Dessa resurser inkluderar elektricitet, naturgas, vatten och andra inflöden i industriprocesser. Att förbättra din förståelse för hur du använder resurser och hanterar dina processer kan hjälpa dig att hitta sätt att minska din konsumtion och förbättra produktiviteten. Denna förbättrade produktivitet kan minska dina kostnader och förbättra din organisations allmänna prestanda.

Genom att möjliggöra förebyggande underhåll och underrätta arbetare om problem tidigt, kan du minska driftstoppen för dina anläggningar och utrustning.

 • Reducerade driftstopp: Genom att möjliggöra förebyggande underhåll och underrätta arbetare om problem tidigt, kan du minska driftstoppen för dina anläggningar och utrustning. Detta kan hjälpa företag att undvika väsentliga mängder av uteblivna intäkter och garantera pålitlig tillgång till vatten, elektricitet och andra resurser för städer. Ett program förebyggande underhåll med IoT kan också hjälpa dig att minska dina generella underhållskostnader och förebygga mer allvarlig skada på utrustningen från att inträffa.
 • Fjärrstyrning: När din utrustningen är uppkopplad mot internet, kan du styra den var som helst där du har en internetanslutning och den nödvändiga programvaran. Du kan styra utrustning manuellt eller driva den efter ett schema eller automatiskt ställa om dess drift baserat på ändrade förhållanden. Förmågan att fjärrstyra utrustning ökar din förmåga att anpassa dig efter ändrade förhållanden.
 • Ökad säkerhet: Att fjärrstyra maskineri eller infrastruktur har en del verkliga risker, men på det hela taget, kan din internetanslutna infrastruktur ge ett ökat skydd. Att välja enheter och programvara med omfattande, integrerade säkerhetsfunktioner skyddar din organisation mot obehörig tillgång och dataförluster. Med kraftfull kryptering, säker autentisering och administrativa alternativ anpassade efter dina behov, kan du reducera risker och hantera din data och utrustning bättre.
 • Smartare beslutsfattande: Smarta sensorer kan hjälpa dig att öka volymen av datan du samlar in, så väl som detaljnivån i dina data. Denna information kan var värdefull i sig, och du kan också använda ”big data”-analys för att erhålla djupare insikter från dina data. Att använda denna data och insikterna du får, kan göra dig bättre informerad, och därmed kunna fatta bättre beslut. Dina data kan också hjälpa dig att förutse kommande händelser bättre och förbereda dig på dessa förändringar.
 • Förbättrad avkastning på investeringar: IoT och IIoT kan förbättra din organisations balansräkning och avkastning. De kan hjälpa dig att minska dina kostnader på olika sätt, inklusive förbättring av energieffektivitet och förebyggande underhåll. Förmågan att fatta bättre beslut och att förutse kommande händelser kan hjälpa ditt företag att ligga före konkurrenterna och minimera risker. Det kan också öppna upp nya affärsmöjligheter och skapa nya inkomstkällor.

 

 

Framtiden för IoT och IIoT

De kommande åren kommer införandet av IoT- och IIoT-tekniker att fortsätta att öka. Det förväntas att världen kommer att ha 25 miljarder uppkopplade enheter år 2021. Globalt förväntas IIoT-marknaden att öka till 771,72 miljarder USD år 2026..

 

Dessa tekniker påverkar redan ett stort antal sektorer, från konsumentvaror till tillverkning och sjukvård. De kommer att fortsätta driva den digitala omvandlingen och väsentligen förändra nästan varje sektor tillsammans med andra Industry 4.0-tekniker. När de används i kombination med automatisering, dataanalys, artificiell intelligence och andra avancerade tekniker, har IoT och IIoT potentialen att bli göra ännu större intryck.

 

För närvarande kan IoT och IIoT hjälpa företag att få fördelar gentemot konkurrenterna. Företag kommer att få ökande behov av att använda dessa tekniker för att inte hamna bakom sina konkurrenter, och deras betydelse för företagen kommer att öka de kommande åren. Dessa tekniker kommer också att bli allt vanligare i konsumenters vardagsliv. När framtiden fortsätter att bli alltmer uppkopplad, smart och digitaliserad, spelar IoT och IIoT en växande roll i vårt yrkesliv och privatliv.

 

 

zenons IoT-och IIoT-lösningar

För att dra full fördel av förmågorna med IoT- och IIoT-tekniken behöver du en kraftfull programvaruplattform som kan hjälpa dig att hantera dina uppkopplade enheter och datan de samlar in. zenon från COPA-DATA erbjuder en integrerad miljö som inbegriper maskindrift, dataregistrering och business intelligence. Den inkluderar SCADA, HMI, IoT, IIoT, mjuka PLC-system och dynamisk produktionsrapportering, allt i en plattform. Betrodd av fler än 5000 kunder och över 250 partners över hela världen, kan zenon möjliggöra smarta städer, fabriker och system för organisationer över ett spektrum av sektorer.

 

zenon erbjuder enkel integration med existerande system och lättanvända guider och verktyg. Du kan snabbt konfigurera projekt, automatisera rutinkommandon och skapa anpassade vyer, händelser och larm. zenons avancerade analysverktyg, rapportering och visualisering hjälper dig att erhålla värden från dina data, och du kan snabbt och säkert få tillgång till din information och styra ditt system var som helst. För att lära dig mer om hur COPA-DATA kan hjälpa din organisation att skapa en smart fabrik, byggnad eller stad och förbättra dess effektivitet, tillförlitlighet och avkastning på investeringar, kontakta oss idag.

Success Stories
KONTAKTA OSS