Jak technologie Smart City poprawiają jakość życia

 

Zmiany wprowadzane na rzecz przekształcania miast w bardziej zrównoważone i inteligentne pomagają poprawić standard życia w społecznościach miejskich i podmiejskich na świecie.

 

Oszczędność energii, efektywniejszy ruch uliczny, większe bezpieczeństwo publiczne i zdrowsze środowisko to jedynie kilka z licznych korzyści, jakie oferują rozwiązania inteligentnego miasta. Przystosowanie inteligentnych technologii w celu usprawnienia działania tych systemów jest skuteczniejsze, gdy rządzący – oraz dostawcy narzędzi i usług w poszczególnych gminach, miejscowościach i dużych miastach – uświadomią sobie, jakie korzyści mogą zapewnić te rozwiązania.

 

Przeanalizujmy, jak technologie Smart City mogą dostarczyć rozwiązania, podnoszące jakość życia.

 

 

Co to jest Smart City i co właściwie sprawia, że jest ono inteligentne?

Inteligentne miasta (Smart City) to jednostki administracyjne, które wykorzystują cyfrową technologię i dane, aby usprawnić podejmowanie decyzji i podnieść jakość życia. Wykorzystują inteligentne technologie, aby zyskać lepsze zrozumienie bieżących warunków, prognozować zmiany w przyszłości, optymalizować funkcje miejskie i dostarczać rozwiązania.

Jak inteligentne miasta dostarczają rozwiązania poprawiające jakość życia

Aby miasto, miejscowość czy społeczność mogły stać się inteligentne, potrzebują licznych połączonych czujników, smartfonów i innych urządzeń IoT (Internet Rzeczy). Połączone urządzenia mogą łączyć się z Internetem i dzielić się gromadzonymi danymi z samorządem, inżynierami i innymi kluczowymi administratorami i menedżerami. Menedżerowie miejskich systemów mogą używać różnych aplikacji do pobierania tych danych i przekształcania ich w informacje, które mogą wykorzystać do realizacji zadań i optymalizowania operacji.

 

Miasto samo może zarządzać swoimi inteligentnymi urządzeniami za pomocą takiego narzędzia jak platforma oprogramowania zenon. Oprogramowanie zenon może pomóc w gromadzeniu, wizualizowaniu i analizowaniu i zarządzaniu danymi, sterowaniu systemami i automatyzowaniu zadań. Przykładowo, oprogramowania zenon można używać we współpracy z innymi technologiami Smart City w celu wykrywania wycieków w instalacjach wodociągowych, zarządzania zużyciem energii w budynkach i sterowania zmiennymi sygnałami w ruchu ulicznym.

 

 

7 sposobów przedstawiających, jak rozwiązania inteligentnego miasta mogą poprawić jakość życia i prowadzenia firmy w mieście

Liczne możliwe rozwiązania Smart City mogą wpływać praktycznie na każdy aspekt miejskiego życia. Oto, jak inteligentne miasta mogą poprawić jakość życia w siedmiu różnych obszarach.

 

1. Jak inteligentne miasta oszczędzają czas

Połączone technologie umożliwiają wydajniejsze funkcjonowanie miast i zapewniają oszczędność czasu samorządów, pracowników miejskich, przedsiębiorstw i mieszkańców.

 

Produkty, takie jak zenon można wykorzystywać w licznych miejskich projektach i obiektach. Standaryzacja obsługi i sterowanie w obiektach może pomóc miastom zaoszczędzić czas i pieniądze oraz zapewnić im większą zwinność. Przykładowo, niektóre miasta używają różnych programów w różnych instalacjach wodociągowych lub oczyszczalniach ścieków co powoduje, że  po przejściu do innej stacji, pracownik musi nauczyć się obsługi nowego systemu. W przypadku posiadania standaryzowanej platformy operatorzy mogą przechodzić między zakładami minimalizując konieczności odbywania dodatkowych szkoleń.

 

Poprawa jakości transportu w mieście może znacznie przyczynić się do poprawy gospodarki i podniesienia jakości życia. Pozwala zaoszczędzić ludziom czas, obniża poziom frustracji i umożliwia mieszkańcom dostęp do różnych części miasta w celu wsparcia rozwoju biznesu, realizowania pasji lub spędzania wolnego czasu. Zintegrowany system zarządzania transportem może zwiększyć wydajność podróżowania wszystkich osób, które spędzają czas w mieście.

 

Z pomocą oprogramowania zenon można kontrolować znaki drogowe i dynamicznie wyświetlać dostępne miejsca parkingowe. Połączone systemy umożliwiają zdalne dostosowywanie sygnałów przy zwiększonym ruchu ulicznym. Możliwe jest również analizowanie schematów ruchu drogowego i optymalizowanie sekwencji sygnalizacji w celu usprawnienia przepływu.

 

2. Jak inteligentne miasta zmniejszają koszty

Technologie Smart City umożliwiają miastom obniżenie kosztów, pomagając im w oszczędzaniu zasobów, w tym elektryczności, gazu i wody. System Zarządzania Danym Energetycznymi (EDMS), taki jak zenon, może zautomatyzować rejestracje danych dotyczących zużycia energii i umożliwić inteligentne sterowanie systemami w celu poprawienia wydajności energetycznej. Co więcej, ta możliwość jest dostępna zarówno dla nowych, jak i istniejących budynków.

 

Platforma oprogramowania zenon umożliwia, przykładowo, automatyczne sterowanie poziomami oświetlenia, systemami ogrzewania i chłodzenia oraz roletami zewnętrznymi w inteligentnym budynku na podstawie warunków pogodowych, natężenia promieniowania słonecznego, planów zagospodarowania i innych czynników. W ten sposób zoptymalizowane oświetlenie zmniejsza koszty energii. Inteligentne systemy ogrzewania i chłodzenia mogą automatycznie regulować temperaturę w celu zoptymalizowania zużycia energii. Przykładowo, system może „nauczyć się”, kiedy pomieszczenie jest zwykle używane i ogrzewać je tylko w tych godzinach, co przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii. Zewnętrzne rolety okienne mogą zwijać się po wykryciu silnego wiatru, zapobiegając uszkodzeniu okien i eliminując koszty napraw.

 

Oprócz tego, dane pochodzące z inteligentnych czujników mogą prezentować strategie profilaktycznej konserwacji, które pomogą miastu w usuwaniu problemów ze sprzętem, zanim spowodują one bardziej kosztowne problemy. Ta funkcja może być szczególnie przydatna w systemach transportu publicznego, oczyszczalniach ścieków i budynkach.

 

3. Jak inteligentne miasta pomagają środowisku

Inteligentne miasta mogą również osiągnąć zrównoważony rozwój przez monitoring warunków środowiskowych i kontrolę systemów energetycznych. Inteligentne czujniki mogą w sposób ciągły wykonywać pomiary jakości powietrza, dodawać te informacje do bazy danych i automatycznie wysyłać ostrzeżenia, gdy poziomy szkodliwych substancji staną się zbyt wysokie. Takie monitorowanie może pomóc miastom w śledzeniu postępu realizacji celów w zakresie ochrony środowiska i identyfikowaniu źródeł zanieczyszczenia. Jeżeli poziomy są wyjątkowo wysokie w jednym obszarze, miasto może wykorzystać te informacje w celu określenia źródeł zanieczyszczenia.

 

Inteligentna technologia może także pomóc w oszczędzaniu zasobów, na przykład elektryczności gazu i wody. Miasta mogą wykorzystać ją w celu automatycznego optymalizowania zużycia energii w budynkach przez wydajne sterowanie systemami ogrzewania i chłodzenia, oświetleniem i windami. Ponadto może to przyczynić się również do zmniejszenia zużycia wody i pomóc pracownikom w szybszym identyfikowaniu wycieków w przewodach wodociągowych.

 

Technologia Smart City może również pomóc miastom w wydajniejszym zarządzaniu sieciami energetycznymi. zenon oferuje liczne aplikacje, obejmujące konfigurację projektów, wizualizację i raportowanie, które wydajną pracę inteligentnych sieci. Oprogramowanie zenon można wykorzystać do zautomatyzowania złożonych sekwencji poleceń, zwiększenia świadomości sytuacyjnej i szybkiego identyfikowania usterek.

 

zenon może również pomóc miastom w integrowaniu zasobów energii odnawialnej, systemów gromadzenia energii i innych zasobów, które mogą sprawić że w istniejących sieciach miejskich, systemy energetyczne staną się bardziej ekologiczne. Z oprogramowaniem zenon można zarządzać, sterować i optymalizować urządzenia do pozyskiwania energii odnawialnej, w tym instalacje solarne, elektrownie wiatrowe i hydroelektrownie. Rozproszone zasoby, jak panele solarne na dachach, zapewniają korzyści dla środowiska, ale jednocześnie zwiększają poziom złożoności sieci. Zarządzanie tymi zasobami z jednego centralnego systemu, na przykład zenon, i wdrożenie technologii automatyzacyjnych może znacznie ułatwić zarządzanie rozproszonymi zasobami.

 

Inteligentne technologie umożliwiają również integrację z siecią zasobów do magazynowania energii, które pomagają zwiększyć wartość zmiennych, czystych zasobów, takich jak wiatr i energia słoneczna. Inteligentny system ułatwia wizualizowanie dostępności zachowanej energii i wykorzystanie jej, gdy zajdzie taka potrzeba.

 

4. Jak inteligentne miasta poprawiają zdrowie

Dobre zdrowie jest nieodzownym składnikiem jakości życia, a technologie Smart City dostarczają mieszkańcom wszystko, co potrzebne do zdrowego życia, łącznie ze zdrowym środowiskiem.

Kamery monitoringu i systemy alarmowe połączone z siecią mogą pomóc w zapobieganiu kradzieży i uszkodzeń mienia, a także w ujmowaniu sprawców po zdarzeniach.

umożliwia pracownikom usuwanie problemów, zanim doprowadzą one do awarii zaopatrzenia w wodę lub sieci kanalizacji.

 

Analizę danych można wykorzystać w podobny sposób w odniesieniu do infrastruktury energetycznej, aby pomóc miastom w unikaniu awarii zasilania. Strata energii może mieć wpływ na zdrowie, w szczególności w okresach ekstremalnie wysokich lub niskich temperatur.

 

Inteligentne czujniki mogą również monitorować jakość powietrza zewnętrznego, temperatury i innych parametrów. Gdy czujniki wykryją, że jeden z tych parametrów przekroczył wstępnie określoną wartość graniczną, mogą wyzwolić zautomatyzowane powiadomienie. Samorząd może wówczas wydać ostrzeżenie o jakości powietrza, zalecenie dotyczące ogrzewania lub inne alerty. Jeżeli czujniki będą regularnie wykrywać poziomy zanieczyszczenia powyżej limitu szkodzącego zdrowiu, miasto może wykorzystać te informacje w celu podejmowania długofalowych działań.

 

5. Jak inteligentne miasta zwiększają bezpieczeństwo

Technologie Smart City mogą poprawić bezpieczeństwo przez zdalne monitorowanie i sterowanie ważnymi systemami oraz alarmami, gdy pojawią się problemy.

zenon dostarcza analizy trendów i prognozuje wartości szczytowe zużycia wody, pomagając miastom w przygotowaniu się na nie i unikaniu przerw w dostawach.

IoT umożliwia miastom integrowanie systemów bezpieczeństwa w budynkach i w przestrzeniach użyteczności publicznej, pozwalając na skuteczniejsze monitorowanie i sterowanie tymi systemami. Kamery monitoringu, systemy alarmowe i kontroli dostępu połączone z Internetem mogą pomóc w powstrzymywaniu kradzieży, uszkodzeń mienia i innych przestępstw oraz w znajdowaniu sprawców. Zdalne monitorowanie systemów bezpieczeństwa może nawet pomóc organom ściganiu w szybszym zatrzymywaniu i wykrywaniu przestępstw. Miasta mogą również montować połączone systemy przeciwpożarowe i inne systemy ostrzegawcze w budynkach i przestrzeniach publicznych.

 

Technologia inteligentnego miasta może również przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach. W systemach tuneli, połączone alarmy przeciwpożarowe, systemy wentylacji i oświetlenia mogą pozwolić na zdalne monitorowanie i alarmowanie w celu zapewnienia bezpieczeństwa tuneli. Odpowiednie służby mogą również zdalnie sterować znakami ulicznymi i systemami oświetlenia ulicznego, czasami z pomocą automatyzacji. Te systemy pomagają w zapewnieniu równomiernego przepływu ruchu drogowego, a miasta mogą stosować dodatkowe znaki do ostrzegania kierowców o zagrożeniach, co zmniejsza prawdopodobieństwo występowania wypadków.

 

Zagwarantowanie niezawodnego zaopatrzenia w energię może również poprawić bezpieczeństwo w miastach. Systemy inteligentnego miasta mogą pomóc operatorom w zarządzaniu siecią energetyczną w sposób minimalizujący ryzyko awarii zasilania. Zintegrowana infrastruktura energetyczna może generować wczesne ostrzeżenia o problemach i umożliwić bardziej elastyczne kontrolowanie sieci. Miasta mogą również wykorzystywać analizę predykcyjną i dane dostarczane przez inteligentne miasto w celu ustalania harmonogramu prac konserwacyjnych przy infrastrukturze energetycznej w celu zapewnienia optymalnego funkcjonowania sieci.

 

6. Jak inteligentne miasta poprawiają sytuację ekonomiczną

Przekształcenie się w inteligentne miasto pomaga również poprawić lokalną sytuację ekonomiczną. Badania wykazują, że w ciągu pierwszych pięciu lat od momentu przejścia na systemy inteligentnego miasta efekty tego przejścia mogą zwiększyć PKB na osobę o 21%.

 

Stworzenie bardziej inteligentnego miasta może sprawić, że będzie ono technologicznym liderem i będzie przyciągać uzdolnionych ludzi. Inteligentne technologie tworzą miejsca pracy, rozwijające inteligentne projekty miejskie, instalujące i utrzymują inteligentne wyposażenie i wiele więcej. Usprawnienie transportu może nakłonić ludzi do uczestnictwa w życiu gospodarczym, ponieważ łatwiejsze stanie się dla nich podróżowanie w celach zawodowych.

 

Dodatkowo, inteligentna technologia może wspierać przedsiębiorstwa, które odgrywają istotną rolę w miejskiej gospodarce. Transport kolejowy, powietrzny, wodny i inne środki to zaledwie kilka przykładów dziedzin, w których powstają miejsca pracy i które zapewniają przepływ towarów. Technologie inteligentnego miasta można wykorzystać do zarządzania ruchem tranzytowym, optymalizowania tras przejazdów oraz wdrażania profilaktycznej konserwacji.

 

7. Jak inteligentne miasta zachęcają do partnerskiej współpracy

Technologia Smart City może zachęcać do partnerskiej współpracy między podmiotami publicznymi i prywatnymi, pozwalając na szybsze realizowanie inicjatyw. Inwestycje w infrastrukturę tradycyjnie zmuszają samorządy do podejmowania długoterminowych planów wymagających dużych nakładów kapitałowych, ale połączenie tradycyjnego budownictwa z inteligentnymi rozwiązaniami technologicznymi pomogło miastom w zwiększeniu elastyczności i szybkiej reakcji na zmieniające się zapotrzebowanie. Miasta mogą wprowadzać rozwiązania inteligentnego miasta pojedynczo, a następnie aktualizować systemy odpowiednio do bieżących potrzeb.

 

Wiele inicjatyw inteligentnych miast, które samorządy mogą wdrażać, może zapewniać dodatni zwrot finansowy, co z kolei może zachęcać samorządy i podmioty z sektora prywatnego do ich fundowania. Większe zaangażowanie sektora prywatnego w te inicjatywy może wspierać kreatywność i zwiększyć możliwości adaptacyjne. Ponieważ samorządy mogą w niektórych przypadkach stosować programy inteligentnych miast wdrażane przez sektor prywatny, samorząd może działać jako podmiot regulacyjny lub oferować finansowe wsparcie dla istniejących programów w postaci grantów, dotacji i innych środków.

 

 

Spojrzenie na przyszłość inteligentnych miast

Według danych ONZ, 55% globalnej populacji zamieszkuje obecnie obszary miejskie, a do 2050 roku ta liczba wzrośnie do 68%. Miasta będą potrzebować inteligentnych rozwiązań, aby wesprzeć ten wzrost. Można oczekiwać, że miasta, które wdrożą inteligentne technologie i będą wykorzystywać w tym celu inteligentne strategie, poprawią jakość życia mieszkańców i staną się liderami na poziomie globalnym.

 

Transformacja w inteligentne miasta już trwa w wielu miejscach na całym świecie. Według badań od 2019 do 2025 roku globalny rynek inteligentnych miast będzie rozwijać się ze skumulowanym rocznym wskaźnikiem wzrostu 18,9% i osiągnie wartość 237,6 mld USD. Ten szacowany wzrost pokazuje, jak poważnie miasta rozpatrują wdrożenie systemów Smart Cities. W ciągu najbliższych lat będzie można obserwować rozwój wielu nowych inteligentnych miast i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań.

 

 

Oprogramowanie zenon dla Smart City

Miasta stają się coraz bardziej smart i ten trend utrzyma się w ciągu kolejnych lat. Technologia inteligentnego miasta podnosi jakość życia przez poprawę bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska, obniżanie kosztów oraz wsparcie dla gospodarki.

 

Aby odnieść sukces w tworzeniu inicjatyw w zakresie inteligentnych miast, potrzebne są właściwe narzędzia. Nasza platforma oprogramowania do automatyzacji przemysłowej, zenon, udostępnia takie funkcje jako HMI, SCADA, IoT, IIoT, raportowanie, alarmowanie i powiadamianie w jednej zintegrowanej platformie. Wielokrotnie nagradzana platforma oprogramowania może ułatwić cyfrową transformację i umożliwić automatyzację, monitorowanie, kontrolowanie i analizowanie procesów operacyjnych. Jest ona idealnym narzędziem, pozwalającym na bardziej inteligentne zarządzanie energią, infrastrukturą, transportem, zaopatrzeniem w wodę i budynkami.

 

Aby dowiedzieć się więcej o oprogramowaniu zenon, naszych szkoleniach i usługach wsparcia, przejrzyj nasze rozwiązania lub skontaktuj się z nami dzisiaj.