Kontakta oss

Ergonomiska funktioner för förnybar energi

Utrustning som tillhör generationen förnybar energi skapar särskilda behov gällande drift och prestanda, och skapar höga krav på övervaknings-, styrnings- och analysprodukter. Från och med konfiguration av programmet via visning och styrning fram till rapportering: zenons talrika funktioner ökar effektiviteten.

 

 

En lösning på allt

Vare sig det gäller anslutning av en vindpark, solcellsanläggning eller ett litet vattenkraftverk till det allmänna elnätet via terminaler har zenon de funktioner som krävs på båda sidor: både för hantering av utrustning, generering av elektricitet från förnybar energi och för distribution av elektricitet i en terminal- miljö - allt med en programvara. De talrika kommunikationsgränssnitten (inklusive IEC 61850/IEC 61400-25 och DNP3) samt de pålitliga mekanismerna för bearbetning av kommandon gör ett ytterligare system överflödigt.

 

Mångsidigt och anpassningsbart

De SCADA-funktioner som är standard för zenon uppfyller alla önskemål. Den överskådliga visningsvyn ger en tydlig bild av hela nätverket; detaljvyerna visar enskilda komponenter och information. Särskilda funktioner för hantering av larm ger maximal säkerhet.

 

Du kan koppla ihop flera utrustningsenheter till ett komplett system. Med zenon kan du även ansluta enheter över stora avstånd med hjälp av fjärrprotokoll (inklusive IEC 60870) och standardintegrering i molntjänster (t.ex. Microsoft Azure). På så sätt kan du skapa ett konsekvent, anpassningsbart och kostnadseffektivt system, även för nätverk som sträcker sig över stora geografiska områden.

Rapportering för alla situationer

 

Rapportering är en av zenons andra styrkor. Du kan till exempel skapa informativa rapporter, som tydligt indikerar energitillväxten och -förlusten, genom att trycka på en knapp. Ett stort urval rapporteringsmallar innehåller blanketter som är särskilt avsedda för vindparks- eller vattenverksoperatörer. På så vis kan specifika rapporter skapas på ett snabbt och enkelt sätt.

KONTAKTA OSS

Ergonomiska funktioner för förnybar energi

Solution Leaflet

Ergonomiska funktioner för förnybar energi

2.3 MB

zenon Energy Edition

Brochure

zenon Energy Edition

5.5 MB

Improved oversight and knowledge sharing at DaeMyoungEnergy by EMS (South Korea)

Success Story

Improved oversight and knowledge sharing at DaeMyoungEnergy by EMS (South Korea)

698 KB

Success Stories