Kontakta oss

zenon – användning i energilagringssystem

Moderna och ekonomiska lagringssystem utgör en väsentlig faktor för i synnerhet förnybar energi, och blir allt viktigare. Med smart styrning kan effektiviteten ökas ytterligare. Med zenon Energy Edition har du ett fullt utbud av funktioner för hantering av lagringssystem. Funktionerna omfattar bl. a. konfiguration av projekt, visning och rapportering samt lagstadgad arkivering.

Optimal anslutning till terminaler

 

Systemet är idealiskt vid anslutning mellan energilagret och det offentliga elnätet via terminaler. zenon innehåller alla nödvändiga funktioner, t.ex. behandling av kommandon enligt IEC 61850. På så vis kan du förvalta energilagret samt terminalerna via ett enda SCADA-program ­ utan att ytterligare ett system måste användas.

En komplett översikt över alla SCADA-funktioner med zenon

 

De SCADA-funktioner som är standard för zenon uppfyller alla önskemål. Du erhåller en tydlig bild av hela elnätet, och samtidigt samlad information. Aktuella data kan visas separat vid behov. I detaljvyerna visas enskilda komponenter och information ända ned till fältnivå.

Praktisk erfarenhet med hjälp av rapporter och trendanalyser

 

För närvarande utgörs lagringssystem för elenergi för det mesta av nya applikationer; operatörerna befinner sig ofta i inlärningsskedet. zenon är ett hjälpmedel i denna process tack vare sitt praktiska rapporteringsverkyg. Alla processer och uppmätta värden registreras och arkiveras på ett tillförlitligt sätt. Du kan skapa rapporter, förteckningar och trendanalyser med uppgifterna och dra slutsatser på grund av dessa.

Säkerheten prioriteras i första hand

 

SCADA-funktionerna för larmhantering (t.ex. Larmområden) gör att du snabbt kan reagera på problem och fel. De inställda gränsvärdena utlöser larm, vilka i sin tur utlöser automatiska reaktioner. Vid larm startar en kommunikationskedja i meddelandestyrningsmodulen. Skiftpersonalen meddelas per SMS, e-post eller röstmeddelande på telefonen. Om en person inte kan nås informerar systemet nästa person på listan automatiskt. På så sätt kan man reagera snabbt på problem.

KONTAKTA OSS

zenon – användning i energilagringssystem

Solution Leaflet

zenon – användning i energilagringssystem

1.8 MB

zenon Energy Edition Product Information

Boilerplate

zenon Energy Edition Product Information

746 KB

zenon Energy Edition

Brochure

zenon Energy Edition

5.5 MB

Success Stories