Kontakta oss

Energilagringssystem med zenon

Dra nytta av en leverantörsoberoende energilösning och använd fördelarna med lagrad batterienergi i vilken skala som helst, hela vägen från bostadshus till användning i elnät. zenon mjukvaruplattform hjälper er att kontrollera, övervaka och optimera systemdriften, såväl som att koppla samman era resurser med andra enheter i miljön med smarta elnät.

 

 

Så här kan energilagringslösningar hjälpa er

I eran av överföring via smarta elnät spelar användningen av energilagringsteknik en allt viktigare roll. Överskottsenergi går att lagra dynamiskt och släppas fri på definierade platser i ett elnät. Detta möjliggör ekonomisk energianvändning i vissa elnätssegment och till och med användning av självförsörjande mikroelnät. Dessutom kan lagringssystem för batterienergi (BESS) hjälpa till att stabilisera elnätet och kompensera den flyktiga försörjningen från förnybara källor, såsom fotovoltaiska solceller (PV) eller vindkraft, genom selektiv laddning och urladdning.

 

BESS möjliggör bättre energianvändning, strömkvalitet och utnyttjande av relaterade resurser. Ni kan anta nya affärsmodeller och tjänster baserat på BESS. Säkra och ekonomiskt fungerande energilagringsresurser är nu ett stort bekymmer för operatörer, investerare och kunder från alla segments i ett ekosystem av industriella elnät.

 

zenon-mjukvaruplattformen bygger en solid grund för användning av BESS. Diverse funktioner och mallar gör det möjligt för er att snabbt och enkelt konfigurera kontroll, övervakning och rapportering med stor interaktion med andra system i 2000-talets energiekosystem. Så här kan ni använda zenon för att utnyttja BESS optimalt.

 

Bygg er oberoende lösning med en stor uppsättning funktioner

zenon kan användas till flera tillämpningar i och kring BESS-anläggningar:

 

 

Funktioner och viktiga fördelar:

 • Realtidsövervakning av batteribanker, strängar och moduler
 • Viktiga prestandaindikatorer (KPI) i realtid och instrumentpaneler med element som laddningsstatus (SoC), hälsostatus (SoH) och urladdningsdjup (DoD)
 • Leverantörsoberoende uppkoppling till batterihanteringssystem (BMS) och strömkonverteringssystem (PCS)
 • Stöd för IEEE 1547 och SunSpec
 • Smidig integration av BoP-komponenter över 300 protokoll stöds
 • Industriell protokoll-gateway för sammankoppling med tredjepartssystem (DNP3, IEC 60870, ICCP, OPC-UA och många fler)
 • Strukturerad larmbehandling
 • Spårning av händelsesekvens (SoE)
 • Integrerad historiker för långsiktig datalagring
 • Dynamisk rapportering och analys
 • Programmerbar mjuk logik (IEC 61131-3)
 • Mobil händelseavisering (e-post, SMS, VoIP)
 • Rollbaserad åtkomststyrning
 • IoT-gateway (sakernas internet) för molnintegration
 • Webbvisualiseringstjänst (HTML5)

 

Detta erbjuder zenon:

 • Högsta prestanda och skalbarhet för lokal BESS, kontrollcenter och molnbaserade lösningar
 • Hårdvaruimpedans och samkörning med batteriteknik, batterihanteringssystem och inverterarmodeller
 • Effektiv drifthantering genom intuitiv HMI och omfattande resursintegrering
 • Teknisk enkelhet genom konfigurerbara funktioner, mallar och automatiserad utveckling
 • Flera integrerade cybersäkerhetsåtgärder som stödjer arkitekturer med ”försvar på djupet”

Dina fördelar:

Lagra er överskottsenergi och använd den effektivt
Dra fördel av en säkert sammankopplad lösning som använder all relevant information
Få avancerad insikt i systemdrift och grotta enkelt ner er i detaljerna
Tillhandahåll åtkomst till information för diverse intressenter från olika domäner
Börja med det nödvändiga och skala sedan upp er lösning steg för steg när det behövs

 

Flexibel plattform för integrerad BESS-användning

En BESS-anläggning måste fungera effektivt i sammanhanget med den dynamiska elnätsmiljön. Å ena sidan inbegriper detta strikt styrning och övervakning av de invändiga komponenterna och tillstånden för lagringssystemet, såsom uppvärmning, ventilation och luftkonditionering (HVAC), BMS-, SoC-, DoD- eller SoH-indikatorer.

 

Å andra sidan måste BESS-systemet interagera tätt med utgående system för att fylla sitt syfte optimalt. Detta kan inkludera DER-generators (distribuerade energiresurser), konsumenter, kontrollsystem för elnät såsom distributionsledningssystem (DMS) eller system för distribuerad energiresurshantering (DERMS), elnätssammankopplingar eller specifika aggregator-, planerings- eller prognosverktyg.

 

zenon representerar ett kraftfullt verktyg som ska stödja den optimala driften av BESS i någon form och i en verksamhetsmiljö. Med en omfattande uppsättning funktioner som är klara för användning och en unik uppsättning protokolldrivrutiner och datagränssnitt ger zenon stöd för administrationen av energilagringsprocessen, såväl som effektiv koordination med hjälpsystemen.

 

 

Smidig uppkopplingsbarhet och nätverkande

Smidigt datautbyte med olika system anses vara en primär facilitator för att få lösningar med smart elnät att fungera optimalt. Förutom anslutningen av fundamentala komponenter som BMS eller laddningskontroller, bidrar en uppsättning av BoP-komponenter till att ett industriellt BESS-system fungerar effektivt. En viktig framgångsfaktor är en flexibel plattform som är öppen för att integrera alla system och som lätt kan anpassas och utökas närhelst lösningen måste få växa.

 

zenon erbjuder ett unikt spektrum av uppkopplingsalternativ, inklusive ett brett utbud av industriella och energiprotokoll, proprietära enhetsprotokoll och webbaserade protokoll. Det blir lätt att ansluta till industriell hårdvara och för omgivande system att komma åt data.

 

Standarder och verktyg för snabb projektrealisering

Tekniken i zenon stöds av standarder och verktyg som möjliggör enkla kombinationer av lösningskomponenter. zenon erbjuder kraftfulla metoder för att skapa mallar med mycket funktionellt innehåll och precist justerbara gränssnitt. Till exempel stöder BESS Application Library i zenon enkel integration av komponenter som BMS, inverterare och diverse BoP-utrustning genom fördefinierade tillämpningsmallar som baseras på standarddatamodeller som SunSpec. Detta gör skapandet och idrifttagandet av den övergripande lösningen en enkel och njutbar uppgift.

 

Säkerhet

En viktig sak i moderna energilagringstillämpningar är att säkerställa strikt konfidentialitet och integritet för er lösning. zenon binder smidigt samman alla miljöer och infogar specifikationerna för säkerhet i modern driftsteknik (OT) och informationsteknik (IT) . Ni kan använda olika funktioner i detta sammanhang, såsom central användarautentisering och -auktorisering, protokollkryptering, central loggföring eller igenkänning av filmanipulering. Dessutom är zenon perfekt lämpad för att fungera i kombination med de senaste säkerhetsverktygen.

Är du nyfiken på hur er energilagringslösning skulle se ut med zenon?

 

Tveka inte att höra av er för att få mer information om hur zenon kan hjälpa er att nå en högre nivå för verksamheten. Kontakta oss idag för att få veta mer.

KONTAKTA OSS

Interested in Battery Energy Storage System with zenon?

Send us a messagezenon – användning i energilagringssystem

Solution Leaflet

zenon – användning i energilagringssystem

1.8 MB

zenon Energy Edition

Brochure

zenon Energy Edition

5.5 MB

Success Stories

Microgrid EMS at the Potsdam Chamber of Crafts