Oprogramowanie zenon – ekspert w zarządzaniu sieciami dystrybucji

System zarządzania potrzebny do obsługi złożonych sieci dystrybucji

System zarządzania dystrybucją (ang. Distribution Management System, DMS) jest potrzebny do nadzorowania sieci elektrycznej. W związku z tym, iż sieć dystrybucji podlega ciągłym zmianom (jest stale rozszerzana i przystosowywana do aktualnych warunków), należy dbać o właściwe zarządzanie jej funkcjonowania. W przeciwnym razie mogłoby dochodzić do ciągłych przerw w dostawie energii. Aby temu zapobiec potrzebny jest system zarządzania siecią, który potrafi przeciwdziałać wszelkim przerwom w dostawie energii lub ograniczać je do jak najmniejszej liczby odbiorców.

 zenon – the Distribution Network...

IU Magazine Article

zenon – the Distribution Network Maestro

1.1 MB

Co powinien oferować system zarządzania dystrybucją?

 

System zarządzania dystrybucją musi łączyć wszystkie podlegające mu obszary. Jest to niezbędne do właściwego mapowania wszelkiej aparatury łączeniowej w sieci, z uwzględnieniem urządzeń, które nie są sterowane zdalnie. Oprogramowanie zenon pozwala radzić sobie z tym wyzwaniem dzięki funkcji nazwanej korektą ręczn (ang. manual correction).

 

Istotną zaletą systemu zarządzania dystrybucją jest możliwość równoczesnego obliczania stanu sieci i dostarczania dodatkowych informacji. Przykładowo jeszcze przed operacją łączeniową można sprawdzić, czy czynność spowoduje przerwy w dostawie energii do odbiorców, czy też przeciążenie innych odcinków sieci.

 

System zarządzania dystrybucją łączy się również z innymi systemami w celu uzyskania geoinformacji czy danych klientów oraz przechowywania danych do późniejszego wykorzystania w innych układach. W związku z tym system zarządzania dystrybucją odgrywa rolę łącznika czy też bramy, przez którą przepływają różnego typu informacje.

 

Korzystanie z systemu zarządzania dystrybucją pozwala stale uzyskiwać przegląd stanu sieci. Obliczenia potrzebne w tym celu wykonywane są przez moduł przepływu obciążenia. Mogą posłużyć one do uzyskania funkcji potrzebnych do monitorowania sieci lub wskazania potencjalnego przeciążenia sprzętu podczas operacji łączeniowych.

 

Co oprogramowanie zenon ma wspólnego z sieciami dystrybucji? I czy możliwe jest przekształcenie systemu HMI/SCADA w pełnoprawny system zarządzania dystrybucją?

 

Pobierz artykuł, aby poznać odpowiedzi na te, a także inne pytania.

CONTACT US