Skontaktuj się z Ekspertem

Bateryjne systemy magazynowania energii działające w oparciu o zenon

Skorzystaj z rozwiązania energetycznego niezależnego od dostawców i wykorzystaj zalety bateryjnego systemu magazynowania energii w dowolnej skali, od zastosowań domowych po użytkowe. Platforma Programowa zenon pomaga w kontrolowaniu, monitorowaniu i optymalizacji działania systemu, a także w połączeniu istniejących zasobów z innymi jednostkami w środowisku inteligentnej sieci.

 

 

Jakie korzyści zapewnia system magazynowania energii

W erze wdrażania inteligentnych sieci wykorzystanie technologii magazynowania energii odgrywa coraz ważniejszą rolę. Nadmiar energii może być dynamicznie magazynowany i oddawany w określonych lokalizacjach w obrębie sieci elektrycznej. Pozwala to na ekonomiczne wykorzystanie energii w konkretnych segmentach sieci, a nawet na samowystarczalne działanie mikrosieci. Co więcej, bateryjne systemy magazynowania energii (BESS) mogą pomóc w ustabilizowaniu sieci i kompensacji – przez selektywne ładowanie i wyładowanie – zmiennego doprowadzania z odnawialnych źródeł, na przykład z instalacji fotowoltaicznych (PV) lub elektrowni wiatrowych.

 

Bateryjny system magazynowania energii umożliwia lepsze wykorzystanie energii, poprawę jakości zasilania i wykorzystanie powiązanych zasobów. W oparciu o BESS można realizować nowe modele biznesowe i usługi. Bezpieczna i ekonomiczna eksploatacja zasobów magazynowania energii jest obecnie głównym problemem dla operatorów, inwestorów i klientów ze wszystkich segmentów ekosystemu sieci przemysłowych.

 

Platforma Programowa zenon stanowi solidną podstawę do zastosowania bateryjnych systemów magazynowania energii. Różne funkcje i szablony umożliwiają szybkie i łatwe konfigurowanie, sterowanie, monitorowanie i raportowanie oraz doskonałe współdziałanie z każdym innym systemem w ekosystemie energetycznym XXI wieku. Oto, jak można wykorzystać zenon do optymalnego wykorzystania bateryjnego systemu magazynowania energii.

 

Szeroki zestaw funkcji do dowolnego niezależnego rozwiązania

Oprogramowanie zenon jest wykorzystywane do różnych zastosowań związanych z bateryjnymi systemami magazynowania energii:

 

 

Cechy i kluczowe korzyści:

 • Monitorowanie w czasie rzeczywistym banków bateryjnych, łańcuchów i modułów
 • Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) w czasie rzeczywistym i panele z takimi elementami jak stan naładowania (SoC), stan techniczny (SoH) i głębokość wyładowania (DoD)
 • Łączność z bateryjnymi systemami zarządzania (BMS) i systemami konwersji energii (PCS) niezależnie od dostawców
 • Wsparcie dla norm IEEE 1547 i SunSpec
 • Płynna integracja komponentów BoP  ponad 300 obsługiwanych protokołów
 • Brama protokołu przemysłowego zapewniająca łączność z systemami innych firm (DNP3, IEC 60870, ICCP, OPC-UA i wielu innych)
 • Ustrukturyzowane przetwarzanie alarmów
 • Sequence of Event Tracking (SoE) — lista zdarzeń
 • Zintegrowane dane historyczne do utrzymywania długoterminowych archiwów danych
 • Dynamiczne raportowanie i analityka
 • Programowalny sterownik logiczny (IEC 61131-3)
 • Urządzenia mobilne powiadomienia o zdarzeniach (e-mail, SMS, VoIP)
 • Kontrola dostępu bazująca na rolach
 • Brama dla Internetu Rzeczy (IoT) umożliwiająca integrację z chmurą
 • Usługa wizualizacji w sieci web (HTML5)

 

Zalety zenon dla użytkownika:

 • Najwyższa wydajność i skalowalność dla lokalnego systemu BESS, centrum sterowania i rozwiązań opartych na chmurze
 • Niezależność od sprzętu i zgodność z dowolną technologią baterii, systemami zarządzania bateriami i modelami falowników
 • Wydajne zarządzanie operacjami za pomocą intuicyjnego interfejsu HMI i zaawansowanej integracji zasobów
 • Uproszczenie procesów inżynieryjnych dzięki konfigurowanym funkcjom, szablonom i automatyzacji inżynieringu
 • Liczne zintegrowane środki cyberbezpieczeństwa, pozwalające na obsługę architektury „obrony w głąb”

Korzyści:

Magazynowanie nadmiaru energii i jej wydajne wykorzystywanie
Zalety płynące z bezpiecznie połączonego rozwiązania, wykorzystującego wszystkie istotne informacje
Zaawansowany wgląd w działanie systemu i łatwe przeglądanie szczegółów
Ukierunkowany dostęp do informacji dla różnych zainteresowanych jednostek z różnych domen
Możliwość rozpoczęcia od podstawowych funkcji i stopniowego rozbudowywania rozwiązania, gdy jest to konieczne

 

Elastyczna platforma do zintegrowanej eksploatacji BESS

Bateryjny system magazynowania energii musi działać wydajnie w kontekście dynamicznego środowiska sieciowego. Z jednej strony wiąże się to ze ścisłą kontrolą i monitorowaniem komponentów wewnętrznych i stanów systemu magazynowania, takich jak ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja (HVAC), BMS, wskaźniki SoC, DoD lub SoH.

Z drugiej strony system BESS musi ściśle współpracować z systemami zewnętrznymi, aby mógł optymalnie spełniać swoje zadanie. Mogą to być generatory rozproszonych zasobów energetycznych (DER), odbiorcy, systemy sterowania zakładami energetycznymi, takie jak systemy zarządzania dystrybucją (DMS) lub systemy zarządzania rozproszonymi zasobami energetycznymi (DERMS), połączenia sieciowe lub określone narzędzia do agregacji, planowania lub prognozowania.

Oprogramowanie zenon jest potężnym narzędziem, wspierającym optymalne działanie bateryjnego systemu magazynowania energii o dowolnej formie i w dowolnym środowisku biznesowym. Dzięki kompleksowemu zestawowi gotowych do użycia funkcji i unikatowej kolekcji sterowników protokołów i interfejsów danych zenon wspomaga zarządzanie procesem magazynowania energii, a także wydajną koordynację ze środowiskiem systemów pomocniczych.

 

 

Płynna łączność i praca sieciowa

Płynna wymiana danych z różnymi systemami jest uważana za główny czynnik umożliwiający optymalne działanie rozwiązań w inteligentnych sieciach. Oprócz połączenia fundamentalnych komponentów, takich jak BMS lub sterowniki ładowania, zestaw komponentów BoP przyczynia się do efektywnego działania przemysłowego bateryjnego systemu magazynowania energii. Głównym czynnikiem sukcesu jest elastyczna platforma, otwarta na integrację dowolnego systemu i pozwalająca na łatwe dostosowanie i rozbudowę, gdy tylko są one konieczne.

 

Oprogramowanie zenon oferuje niepowtarzalny zakres opcji łączności, w tym liczne protokoły przemysłowe i energetyczne, autorskie protokoły urządzeń oraz protokoły sieci web. Połączenie ze sprzętem przemysłowym i dostęp do danych z otaczających systemów staje się łatwe i nieskomplikowane.

Standardy i narzędzia do szybkiej realizacji projektów

Inżyniering w oprogramowaniu zenon jest wspomagany przez standardy i narzędzia, które umożliwiają łatwe połączenia komponentów rozwiązania. zenon oferuje wydajne metody tworzenia szablonów o bogatej funkcjonalności i interfejsów o precyzyjnej regulacji. Przykładowo, moduł biblioteki zastosowań BESS w oprogramowaniu zenon wspomaga łatwą integrację takich komponentów jak BMS, falowniki i zróżnicowany sprzęt BoP za pomocą wstępnie zdefiniowanych szablonów aplikacji, bazujących na standardowych modelach danych, takich jak SunSpec. To sprawia, że tworzenie i wdrażanie ogólnego rozwiązania jest niezwykle łatwe.

 

Bezpieczeństwo

Kluczowym problemem w nowoczesnych zastosowaniach w ramach magazynowania jest zapewnienie ścisłej poufności i integralności rozwiązania. zenon płynnie integruje się z dowolnym środowiskiem, wykorzystując specyfikę bezpieczeństwa nowoczesnej technologii operacyjnej (OT) i technologii informacyjnej (IT). W tym kontekście możliwe jest wykorzystanie różnych funkcji, takich jak centralne uwierzytelnianie i autoryzacja użytkowników, szyfrowanie protokołów, centralne rejestrowanie lub wykrywanie manipulowania plikami. Co więcej, oprogramowanie zenon doskonale nadaje się do pracy w połączeniu z nowoczesnymi narzędziami bezpieczeństwa.

Chcesz wiedzieć, jak może wyglądać rozwiązanie do magazynowania energii z zenon?

 

Nie zwlekaj i przekonaj się, jak zenon pomoże Twojej firmie w osiągnięciu perfekcji obsługi. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Interested in Battery Energy Storage System with zenon?

Send us a messagezenon – zastosowanie w systemach magazynowania energii

Solution Leaflet

zenon – zastosowanie w systemach magazynowania energii

5.6 MB

zenon Energy Edition

Brochure

zenon Energy Edition

5.2 MB

Success Stories

Microgrid EMS at the Potsdam Chamber of Crafts