Skontaktuj się z Ekspertem

Automatyzacja elektrowni wodnych z zenon

Zachowaj pełną kontrolę nad elektrownią wodną

zenon Energy Edition firmy COPA-DATA może pomóc w automatyzacji elektrowni wodnych, monitorując, kontrolując i optymalizując ich pracę. Poziom kontroli, jaki zapewnia, pomaga obniżyć koszty operacyjne elektrowni i zwiększyć jej produktywność

Monitorowanie i sterowanie elektrowniami wodnymi z ich specyficznymi danymi wyjściowymi jest szczególnym wyzwaniem. zenon oferuje funkcje SCADA, które zwiększają wydajność – od konfiguracji projektu, przez wizualizację i sterowanie, aż po raportowanie. Systemu można używać do sterowania pojedynczymi elektrowniami lub różnymi obiektami w systemie wyższego poziomu.

 

 

Połączenie automatyzacji procesów i wytwarzania energii

Zaoszczędzisz czas i wysiłek, ponieważ zenon komunikuje się z komponentami energia

wytwarzanie i dystrybucja, jednocześnie zapewniając połączenia z komponentami automatyki procesowej, a wszystko to w jednej aplikacji. Dzięki naszej obszernej bibliotece sterowników można bezpośrednio połączyć wszystkie podsekcje elektrowni wodnej w systemie – bez żadnej bramy. System obsługuje Command Processing, w tym funkcje specyficzne dla sterownika, takie jak „Select Before Operate”. Dodatkowo zenon obsługuje wyświetlanie schematów hydraulicznych, które zaimportowano np. z AUTOCAD, a także korzystanie z przednich paneli dla regulatorów silników i pomp.

 

Skalowalność i uniwersalność – od HMI po dyspozytornię

Oprogramowanie zenon dla elektrowni wodnych jest wysoce skalowalne. System może być używany jako lokalny interfejs człowiek-maszyna (HMI) dla elementów elektrowni wodnej, takich jak turbiny, generatory i konwertery. Alternatywnie można korzystać z aplikacji, które utworzono w dyspozytorni SCADA, bez konieczności ponownego tworzenia ich od podstaw. Pozwala to na jednakowe sterowanie elementami elektrowni i unikanie błędów – od hali produkcyjnej po dyspozytornię. Ponieważ konserwacja wykonywana w jednym miejscu może być automatycznie przenoszona do innych, zenon jest szczególnie łatwy w użyciu zarówno dla operatorów, jak i zespołów konserwacyjnych.

 

Wydajne łańcuchy raportowania w razie alarmu lub konserwacji

W razie wystąpienia problemów w bezzałogowych dyspozytorniach, oprogramowanie zenon wykorzystuje moduł Message Control do przekazywania informacji wyznaczonym pracownikom za pośrednictwem wiadomości SMS, e-mail lub połączenia telefonicznego (z odtwarzanym komunikatem). Jeżeli nawiązanie kontaktu z danym pracownikiem jest niemożliwe, system automatycznie informuje kolejną osobę w łańcuchu. Zmniejsza to koszty utrzymania personelu i zapewnia szybką reakcję w razie problemów.

 

W przypadku wielu raportów ich dalsze przetwarzanie wymaga określonego formatu wyjściowego. Dlatego właśnie oprogramowanie zenon tworzy AML w powszechnie obsługiwanym formacie (.CSV), umożliwiającym analizę danych. Pozwala także tworzyć raporty w oprogramowaniu Excel lub w innych aplikacjach.

 

Szybki dostęp do archiwum na potrzeby analiz i raportów

Archiwizacja jest podstawową funkcją oprogramowania zenon. Alarmy, zdarzenia i zmierzone wartości są rejestrowane i dostępne do późniejszej analizy, raportów i trendów. Dane historyczne mogą być przechowywane w wewnętrznej bazie danych, zewnętrznych bazach danych lub w chmurze. Niezależnie od lokalizacji wszystkie dane są przechowywane w przejrzysty sposób, dzięki czemu użytkownik ma do nich szybki dostęp.

 

Odtwarzanie zdarzeń z przeszłości dzięki Process Recorder

Zrozumienie wcześniejszych zakłóceń w elektrowni pomaga zapobiegać ich nawrotom. Zamiast przeszukiwać wyniki i zmierzone wartości na zapisanych listach, wbudowany Process Recorder w oprogramowaniu zenon zapisuje i odtwarza poprzednie stany rozdzielnic w przejrzysty sposób na ekranie procesu. Za pomocą paska czasu można łatwo przejść do dowolnego momentu, co pozwala na skuteczniejszą analizę problemów, wnioskowanie czasu wystąpienia usterek i rejestrowanie dotkniętych obszarów.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Oprogramowanie zenon – zastosowanie w elektrowniach wodnych

Solution Leaflet

Oprogramowanie zenon – zastosowanie w elektrowniach wodnych

2.1 MB

zenon Energy Edition

Brochure

zenon Energy Edition

5.2 MB

Success Stories