Skontaktuj się z Ekspertem

Zarządzanie elektrownią wodną z oprogramowaniem zenon

Energia hydroelektryczna pod kontrolą

Oprogramowanie zenon Energy Edition pozwala monitorować, kontrolować i optymalizować pracę elektrowni wodnych. Umożliwia ono utrzymywanie sprawności wszystkich elektrowni, a także obniżenie kosztów funkcjonowania i zwiększenie produktywności.

Za sprawą charakterystycznych danych wyjściowych monitorowanie i kontrolowanie elektrowni wodnych stwarza szczególne wyzwania. Oprogramowanie zenon Energy Edition oferuje liczne funkcje zwiększające wydajność: od konfiguracji projektów poprzez wizualizację i sterowanie, aż po raportowanie. Rozwiązanie to służy do sterowania pojedynczymi zakładami lub wieloma różnymi elektrowniami w ramach systemu wyższego poziomu.

 

 

Automatyzacja procesów i wytwarzanie energii pod jednym dachem

Oprogramowanie zenon oszczędza czas i nerwy, ponieważ łączy wytwarzanie i dystrybucję energii z automatyzacją procesów w ramach pojedynczego środowiska. Dzięki zróżnicowaniu sterowników z obu tych obszarów możliwe jest bezpośrednie połączenie wszystkich stacji elektroenergetycznych elektrowni wodnej w system, bez korzystania z bramy. Oprogramowanie obsługuje przetwarzanie poleceń z uwzględnieniem takich charakterystyk sterowników, jak „Wybierz przed operacją” (Select Before Operate), wyświetla schematy hydrauliczne importowane np. z oprogramowania AutoCAD oraz wykorzystuje płyty pomiarowe regulatorów silników i pomp.

 

Uniwersalność – od HMI po sterownię

Oprogramowanie zenon jest wysoce skalowalne. Rozwiązanie można wykorzystywać jako lokalny interfejs człowiek-maszyna (HMI) do obsługi takich podzespołów elektrowni wodnej, jak turbiny, generatory i przetwornice. Ewentualnie korzystać można z aplikacji stworzonych w tym celu bezpośrednio w sterowni SCADA, bez konieczności ich ponownego tworzenia od zera. Informacje wyświetlane w sterowni mogą wyglądać tak samo, jak w przypadku systemu lokalnego. Pozwala to zadbać o szybkie rozpoznawanie treści i uniknąć błędów. A ponieważ konserwacja wykonywana jest w jednym miejscu, po czym następuje automatyczny transfer, obsługa oprogramowania zenon jest wyjątkowo prosta zarówno dla użytkowników, jak i personelu obsługi.

 

Idealne łańcuchy raportowania w razie alarmu lub konserwacji

W razie wystąpienia problemów w bezzałogowych sterowniach, oprogramowanie zenon wykorzystuje moduł Message Control do informowania o tym wyznaczonych pracowników za pośrednictwem wiadomości SMS, e-mail lub połączenia telefonicznego (z odtwarzanym komunikatem). Jeżeli nawiązanie kontaktu z danym pracownikiem jest niemożliwe, system automatycznie informuje kolejną osobę w łańcuchu. Zmniejsza to koszty utrzymania personelu i zapewnia szybką reakcję w razie problemów.

W przypadku wielu raportów, ich dalsze przetwarzanie wymaga określonego formatu wyjściowego. Dlatego właśnie oprogramowanie zenon tworzy listy alarmów w powszechnie obsługiwanym formacie (.CSV) umożliwiającym swobodną analizę danych. Pozwala także tworzyć raporty w oprogramowaniu Excel lub w innych aplikacjach.

 

Szybki dostęp do archiwum na potrzeby analiz i raportów

Archiwizacja stanowi zasadniczą funkcję oprogramowania zenon. Alarmy, zdarzenia i mierzone wartości są rejestrowane i udostępniane na potrzeby późniejszych analiz, raportów i trendów. Archiwalne dane można przechowywać w wewnętrznych bazach danych, w bazach zewnętrznych czy też w chmurze obliczeniowej. Wszystkie dane – niezależnie od lokalizacji – są zawsze zapisywane w sposób przejrzysty, dzięki czemu użytkownicy nie muszą martwić się, gdzie się one znajdują.

 

Przeszłość pod kontrolą dzięki rejestratorowi procesów

W elektrowniach lub sieciach elektroenergetycznych często konieczne jest przywracanie poprzednich stanów, np. po wystąpieniu problemu. Oprogramowanie zenon eliminuje potrzebę żmudnego przeszukiwania wyników i zmierzonych wartości na zapisanych listach. Zintegrowany moduł Process Recorder wyświetla poprzednie stany aparatury rozdzielczej na ekranie procesu. Pasek czasu umożliwia łatwe przeglądanie w kolejności chronologicznej. Wszystko to pozwala sprawniej analizować usterki, szybciej rejestrować obszary objęte awarią oraz łatwiej identyfikować dane wymagające wprowadzenia do odpowiedniego rejestru problemów.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Oprogramowanie zenon – zastosowanie w elektrowniach wodnych

Solution Leaflet

Oprogramowanie zenon – zastosowanie w elektrowniach wodnych

2.1 MB

zenon Energy Edition

Brochure

zenon Energy Edition

5.2 MB

Success Stories