Skontaktuj się z Ekspertem

Integracja pozioma i pionowa w Smart Factory

horizontal vertical integration

 

 

Przemysł 4.0: networking, komunikacja i wydajność

Przemysł 4.0 umożliwia produkcję z większą elastycznością, szybsze reakcje i tym samym zwiększenie wydajności przy minimalnym zużyciu zasobów.

 

Internet stworzono z myślą o bardziej efektywnym wykorzystaniu możliwości komputerów. Nawet, teraz gdy mamy do dyspozycji Internet Rzeczy (IoT), łączność sieciową i integrację, które umożliwiają jego funkcjonowanie, to wciąż jest on ważnym czynnikiem dla zwiększenia wydajności. Na przykład w przypadku korelacji danych produkcyjnych z różnych źródeł w obrębie operacji produkcyjnych.

 

Dwa najważniejsze czynniki produkcji w inteligentnej fabryce to: integracja pozioma i pionowa. Integracja pozioma oznacza łączność sieciową między poszczególnymi maszynami, elementami wyposażenia lub jednostkami produkcyjnymi. Integracja pionowa stanowi połączenie między tradycyjnymi poziomami hierarchii produkcyjnej — od czujnika do poziomu biznesowego firmy (np. systemu ERP).

 

Zasadniczo integracja poziomowa zapewnia płynne współdziałanie maszyn, urządzeń IoT i procesów inżynieryjnych. Z kolei integracja pionowa umożliwia wykorzystanie danych produkcyjnych do podejmowania decyzji biznesowych, personalnych i innych, dzięki komunikacji między zintegrowanymi w poziomie sieciami w dziale produkcji i innymi systemami, na przykład systemem planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP).

 

 

Wyzwania producentów związane z integracją poziomą i pionową

W pełni skomunikowanej Smart Factory integracja pozioma zapewnia płynne współdziałanie maszyn, urządzeń IoT i procesów inżynieryjnych. Integracja pionowa pozwala na wykorzystanie danych produkcyjnych na wyższych poziomach organizacyjnych podczas podejmowania decyzji marketingowych, personalnych i innych.

 

Mimo że integracja pozioma i pionowa usprawnia produkcję i pozwala na podejmowanie skuteczniejszych decyzji biznesowych, wdrożenie może nastręczać specyficznych problemów związanych z następującymi czynnikami:

 

 • Brak komunikacji: Integracja pozioma zakłada, że fabryka posiada urządzenia i oprogramowanie zdolne do gromadzenia danych produkcyjnych i wymiany ich między innymi systemami. Aby rozpocząć integrację, trzeba albo nabyć nowy sprzęt zgodny z technologią IoT, albo zmodyfikować istniejące wyposażenie w sposób umożliwiający wzajemną łączność. Strategie dla systemów umożliwiających wdrożenie technologii IoT obejmują modernizację z użyciem czujników i połączenie programowalnych sterowników logicznych (PLC) z Internetem za pomocą odpowiednich konwerterów.
 • Silosy wiedzy: Silosy wiedzy tworzą się, gdy różne systemy informacyjne w fabryce nie są w stanie współdzielić danych z innymi, przez co informacje zatrzymywane są np. w jednej części maszyn, procesów produkcyjnych lub organizacji. Silosy wiedzy można wyeliminować jeżeli architektura jest zgodna i stosunkowo nowa. Wówczas w prosty sposób można zintegrować istniejące systemy i skonfigurować je tak, aby wzajemnie udostępniały dane. W innych przypadkach może być konieczne zmodyfikowanie architektury tak, by było możliwe udostępnianie danych produkcyjnych w obrębie przedsiębiorstwa.
 • Zarządzanie zasobami: Po zintegrowaniu maszyn, systemów danych i urządzeń w obrębie Smart Factory konieczne jest dalsze zarządzanie tymi zasobami w celu zapewnienia bezpieczeństwa i produktywności. Wdrożenie ciągłego monitorowania sieci i dobór oprogramowania przemysłowego zawierającego skuteczne i odporne funkcje bezpieczeństwa mogą pomóc w zarządzaniu zasobami.
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw: Aby integracja pozioma i pionowa mogła wpłynąć na wydajność wykorzystania zasobów, w sieci należy uwzględnić zarządzanie łańcuchem dostaw. W przypadku połączenia z zewnętrznymi dostawcami lub zintegrowania wewnętrznego łańcucha dostaw producenci muszą wykorzystać technologię opartą na danych, aby zapewnić płynne współdziałanie i skuteczne podejmowanie decyzji.
 • Korzyści skali: Integracja pozioma i pionowa różnych zakładów produkcyjnych musi być przeprowadzona indywidualnie. Wyniki ankiet pokazują, że małe i średnie firmy wydają średnio 250 000 USD na wdrożenie technologii inteligentnej fabryki, a duże przedsiębiorstwa decydują się nawet na większe kwoty. Brak korzyści skali oznacza, że producenci muszą zrealizować poważne inwestycje w technologię, w tym w nowe oprogramowanie do planowania, kontroli, wizualizacji i analizy wydajności operacyjnej. Inwestycja zwraca się szybko, ponieważ efektami integracji są: bardziej opłacalna produkcja, skonsolidowane zarządzanie i mniejsze koszty ogólne.

 

 

Integracja pozioma z oprogramowaniem zenon

W typowym środowisku produkcyjnym zadaniem integracji poziomej jest skomunikowanie wielu rodzajów sprzętu. Jako system niezależny od sprzętu, zenon Software Platform, firmy COPA-DATA sprawia, że połączenie różnorodnych maszyn w istniejącym systemie jest łatwe dzięki rozmaitym kluczowym funkcjom:

 

 • Ponad 300 natywnych protokołów komunikacyjnych
 • Wieloprojektowe zarządzanie
 • Topologia klient/serwer – serwer/klient
 • Współpraca ze środowiskiem straton
 • Interfejs programistyczny aplikacji (API)

 

Jednym z przykładów jest firma Sidel, globalny producent opakowań, która wykorzystała oprogramowanie zenon do zintegrowania różnych systemów PLC w jednej platformie niezależnej od sprzętu i systemów operacyjnych, co przyczyniło się do znacznego zwiększenia wydajności zarządzania.

 

 

Integracja pionowa z oprogramowaniem zenon

Integracja pionowa tworzy połączenia między działem produkcji i pozostałymi wydziałami zakładów produkcyjnych j. W zasadzie tworzy sieć między tradycyjnymi poziomami hierarchii produkcyjnej — od czujników do poziomu biznesowego firmy.

 

Dzięki łatwym w obsłudze interfejsom graficznym i elastycznym narzędziom do raportowania oprogramowanie zenon firmy COPA-DATA doskonale nadaje się do integracji pionowej, którą ułatwiają takie funkcje jak:

 • Ponad 300 natywnych protokołów komunikacyjnych
 • Interfejs ERP (SAP ERP, Microsoft Dynamics itd.)
 • Interfejs SQL Server
 • Serwer sieci web lub HTML5 Web Engine
 • zenon Service Grid
 • Serwer Everywhere Server (aplikacja na smartfony)
 • Integracja z chmurą

Jeden z producentów sprzętu farmaceutycznego, SKAN AG, wybrał oprogramowanie zenon jako jednolity interfejs, który łączy czujniki z poziomem MES i ERP, dzięki czemu podejmuje właściwe decyzje biznesowe.

 

 

Skontaktuj się z COPA-DATA, aby uzyskać wsparcie w integracji poziomej i pionowej

Integracja pozioma i pionowa mogą być wyzwaniem w Smart Factory, ale zenon pomaga w rozwiązaniu trudności związanych z integracją i eliminuje wszelkie wątpliwości, jakie mogą pojawić się w odniesieniu do korzyści wynikających z rezultatów rozwoju Przemysłu 4.0. Tę niezależną od sprzętu platformę programową można łatwo zintegrować z istniejącymi zasobami produkcyjnymi, łącznie z łatwym w obsłudze interfejsem graficznym i skutecznymi funkcjami bezpieczeństwa.

 

Pracownicy COPA-DATA udzielają pełnego wsparcia w projektach integracji poziomej lub pionowej i dostarczają rozwiązania dostosowane do indywidualnych wymagań każdego klienta. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami dzisiaj.


Horizontal and Vertical Integration

IU Magazine Article

Horizontal and Vertical Integration

114 KB

Vertical integration from sensor to ERP system

Fact Sheet

Vertical integration from sensor to ERP system

80 KB

Multi Project Administration

Fact Sheet

Multi Project Administration

189 KB