Skontaktuj się z Ekspertem

Zarządzanie energią dla inteligentnych fabryk

energymanagement smart factory

 

Zarządzanie energią i zasobami odgrywa coraz ważniejszą rolę w fabrykach. Z jednej strony rosnące koszty energii są bardziej zauważalne w kosztach produkcji, a z drugiej strony wyższą marże uzyskuje się obniżając koszty.

 

W 2017 roku zakłady produkcyjne wykorzystały około 37% całkowitego globalnego zużycia energii. Mimo że producenci zaczynają rozglądać się za rozwiązaniami w dziedzinie ekologicznej energii, wciąż zmagają się w wieloma wyzwaniami związanymi z procesem zarządzania energią:

 

 • Budżet: Nieodpowiednie zarządzanie energią może powodować wysokie koszty, gdy przeciążenie maszyn spowoduje przestoje lub ich niedoładowanie zmniejszy produktywność. Producenci muszą zagwarantować, że zminimalizują zużycie energii i jednocześnie zmaksymalizują efektywność jej wykorzystania. 
 • Gromadzenie danych: Producenci nie mogą podejmować racjonalnych decyzji, gdy nie wiedzą, ile tak naprawdę energii zużywa każdy element parku maszynowego i ile mocy zapewni optymalne funkcjonowanie. Bez technologii IoT gromadzenie danych wymaga czasochłonnych procedur próbkowania i zwraca dane, których nie można interpretować w czasie rzeczywistym.  
 • Wsparcie rządowe: Aby uzyskać jakąkolwiek pomoc rządową, na przykład w formie zachęt podatkowych, organizacje zrzeszające producentów w wielu krajach muszą spełnić określone normy w dziedzinie energooszczędności. Bez odpowiednich narzędzi zachowanie zgodności z wymogami w dziedzinie zarządzania energią może być trudne, a nawet niemożliwe. 

 

Firmy produkcyjne mogą sprostać tym wyzwaniom i podejmować decyzje oparte na większej ilości informacji, gdy będą wiedzieć, ile energii zużywa każdy element parku maszynowego i ile mocy zapewni optymalne funkcjonowanie. Dlatego Systemy Zarządzania Danymi Energetycznymi (EDMS) bazujące na danych pozyskiwanych w czasie rzeczywistym z czujników i urządzeń IoT mają istotne znaczenie dla pomyślnej cyfryzacji i rozwoju Smart Factory.

 

Energy Data Management with zenon

 

 

Jakie jest zadanie EDMS?

 

System EDMS może pomóc każdej organizacji dzięki:

 • Gromadzeniu danych energetycznych z różnych źródeł w obrębie pełnej infrastruktury zakładu: Wysokiej jakości system EDMS, jak zenon, gromadzi dane dotyczące zużycia energii ze wszystkich obszarów organizacji — łącznie z zarządzaniem produkcją i obiektem. EDMS automatycznie pobiera dane dotyczące energii z różnych urządzeń niezależnie od ich producentów, co zapewnia wgląd w wydajność pracy każdego komponentu w jednej wygodnej lokalizacji. zenon może skutecznie gromadzić dane nawet w fabrykach posiadających zdecentralizowaną i złożoną infrastrukturę.
 • Przegląd zużycia energii: System EDMS gromadzi wszystkie dane dotyczące zużycia energii w jednej lokalizacji, umożliwiając wyświetlanie trendów wykorzystania energii na dużą skalę. zenon wyświetla dane energetyczne w czasie rzeczywistym za pomocą intuicyjnego interfejsu. Mając wyraźny wgląd w zużycie energii w zakładzie, można szybko ocenić postępy w osiąganiu celów.
 • Monitorowanie danych dotyczących nowego i istniejącego sprzętu: System EDMS umożliwia łatwe monitorowanie i porównywanie zużycia energii zarówno nowego i starego sprzętu. Wiedza o tym, który sprzęt zużywa najwięcej energii, jest kluczowa dla rentowności i podejmowania właściwych decyzji zakupowych.
 • Identyfikowanie szans na zwiększenie wydajności sprzętu i zmniejszenie zużycia: System EDMS, taki jak zenon, ułatwia analizowanie danych dotyczących energii i zwiększenie wydajności. Pozwala na wyświetlanie krzywych trendu i raportów graficznych oraz rozpatrywanie danych w połączeniu z produktywnością i kosztami. Po dostrzeżeniu, że określony element sprzętu nie osiąga przewidywanej wydajności, ale zużywa więcej energii, niż rzeczywiście potrzebuje, można znaleźć sposoby na jego wymianę lub zwiększenie jego wydajności w celu obniżenia kosztów.
 • Ocena odchyleń w celu zapewnienia bezbłędnego zaopatrzenia w energię: Każdy element sprzętu powinien otrzymywać dokładnie taką ilość energii, jakiej potrzebuje do osiągnięcia maksymalnej produktywności. System EDMS może pomóc w unikaniu kosztownych błędów w zaopatrzeniu w energię przez powiadamianie o nietypowej aktywności. W zależności od problemu system EDMS może być nawet w stanie automatycznie je usunąć, co pozwala koncentrować się na innych zadaniach. Jeśli zdarzenie wymaga interwencji, chronologiczna lista zdarzeń zapewnia dostęp do informacji potrzebnych do oceny powodu odchylenia i zapobiega ponownemu wystąpieniu błędu.

 

Jako system EDMS, zenon Software Platform firmy COPA-DATA udostępnia krytyczne funkcje, potrzebne do zarządzania energią w inteligentnej fabryce, na przykład wskaźniki wydajności energetycznej, analizę energii, krzywe trendu, listy komunikatów alarmowych, chronologiczną listę zdarzeń i wiele więcej.

 

 

Korzyści wynikające z efektywnego zarządzania energią

Oprogramowanie zenon pomaga w gromadzeniu danych energetycznych zakładu z czujników i innych urządzeń IoT w celu monitorowania i analizy zużycia energii w zakładzie produkcyjnym w czasie rzeczywistym, co zwiększa ogólną wydajność zarządzania energią. Platforma programowa jest całkowicie zgodna z normą ISO 50001 w sprawie monitorowania, pomiarów i analiz, spełnia wymagania TÜV Süd wobec certyfikowanego zarządzania danymi energetycznymi. Korzyści, jakie przynosi oprogramowanie zenon, obejmują:

zenon pomaga w gromadzeniu danych energetycznych zakładu z czujników i innych urządzeń IoT w celu monitorowania i analizy zużycia energii w zakładzie produkcyjnym w czasie rzeczywistym. Platforma programowa spełnia wymagania TÜV Süd wobec certyfikowanego zarządzania danymi energetycznymi i jest zgodna z normą ISO 50001 w sprawie monitorowania, pomiarów i analiz. Korzyści, jakich można oczekiwać od oprogramowania zenon, obejmują:

 

 • Wysoka wydajność: Używając danych gromadzonych i analizowanych przez system EDMS na podstawie oprogramowania zenon, można podejmować decyzje, które poprawią energooszczędność i wzmocnią produktywność. Możliwe jest także utrzymanie pracy maszyn przy napięciu optymalnym dla produktywności.
 • Oszczędność kosztów: Identyfikując wycieki i inne źródła zmniejszające wydajność oraz unikając kosztownych skoków zużycia energii, skuteczne rozwiązanie do zarządzania energią może zapewnić zakładowi produkcyjnemu znaczne oszczędności na kosztach.
 • Większe bezpieczeństwo: Lepsze zarządzanie energią może pomóc w zwiększeniu bezpieczeństwa pracowników przez zapobieganie przegrzaniu maszyny i zapewnienie, że niezbędne naprawy będą wykonywane, zanim system ulegnie awarii albo nieadekwatny zapas mocy doprowadzi do wypadku.
 • Niezawodność energetyczna: Ciągłe monitorowanie zużycia energii zapewnia wysoką niezawodność operacyjną. Dzięki pomiarom w czasie rzeczywistym i danym historycznym można dostrzec potencjalne problemy i pozbyć się na wczesnym etapie, aby uniknąć nieoczekiwanych przestojów.

 

 

Skontaktuj się z COPA-DATA w sprawie zarządzania energią w inteligentnej fabryce

Od automatyzacji gromadzenia i analizy danych do decyzji bazujących na informacjach — oprogramowanie zenon wspiera każdy aspekt zarządzania energią w jednym, ujednoliconym systemie. Niezależną od sprzętu platformę programową można łatwo zintegrować w istniejących zasobach produkcyjnych. Ponadto zenon spełnia wymogi normy ISO 50001 i jest dostarczane z łatwym w obsłudze interfejsem graficznym i skutecznymi funkcjami bezpieczeństwa.

 

Z chęcią udzielamy pomocy w realizacji projektów związanych z zarządzaniem energią i dostarczamy rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb. Aby dowiedzieć się więcej o zarządzaniu energią w Smart Factory, skontaktuj się z nami dzisiaj.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Energy Data Management with zenon

Energy Data Management with zenon

1.1 MB

Road to Energy Management System

Poster

Road to Energy Management System

5.4 MB

Energy Management - IU 25 Spotlight

IU Magazine Article

Energy Management - IU 25 Spotlight

2.2 MB

Success Stories