Przemysł 4.0 w praktyce z oprogramowaniem do automatyzacji zenon

 

Industry 4.0 lub – innymi słowami – czwarta rewolucja przemysłowa, towarzyszy nam już w postaci licznych inteligentnych czujników, rozbudowanej komunikacji i przetwarzania danych w chmurze. Tworzony na ulepszeniach wnoszonych do produkcji przez komputery, Przemysł 4.0 usprawni produkcję dzięki Przemysłowemu Internetowi Rzeczy (IIoT) i innych najnowocześniejszych technologii.

 

Mimo, że celem tej cyfrowej transformacji jest zwiększenie wydajności produkcji, wielu właścicieli firm odczuwa niepokój związany z nowymi wyzwaniami Industry 4.0. Inteligentna produkcja wnosi jednak ze sobą wiele korzyści. Oto, co trzeba wiedzieć, aby doskonale radzić sobie w następnej fazie przemysłu.

 

 

Konwergencja IT/OT i Przemysł 4.0

W przeszłości w organizacjach produkcyjnych technologia informatyczna (IT) i technologia operacyjna (OT) działały niezależnie od siebie. IT wykorzystywano głównie do wsparcia zarządzania i zaplecza administracyjnego, podczas gdy OT, obejmująca wszystkie urządzenia i zasoby zaangażowane w produkcję, kontrolowała maszyny i sprzęt w hali produkcyjnej bez dostępu do informacji z pozostałych części organizacji. Obecnie efekty rozwoju Przemysłu 4.0, takie jak Internet Rzeczy (IoT), doprowadziły do konwergencji systemów IT i OT, która otwiera zupełnie nowe możliwości w dziedzinie bardziej inteligentnej produkcji i ujednoliconego zarządzania działalnością.

 

Gdy systemy OT działały niezależnie od IT, maszyny były programowane do wykonywania wysoce wyspecjalizowanych zadań – i tylko tych zadań. Taka konfiguracja zmienia się w Industry 4.0, ponieważ inteligentne maszyny wykorzystują dane pochodzące z różnych źródeł w celu dostosowania procesów produkcyjnych do zmieniających się warunków, pozwalając na osiągnięcie wielu możliwości, jakich oczekuje się od inteligentnej fabryki – automatycznych korekt, inteligentnego kierowania zamówieniami, widoczności w całej organizacji, predykcyjnej konserwacji i innych.

Konwergencja systemów IT/OT w dobie Industry 4.0 pozwala na osiągnięcie wielu nowych możliwości, jakich oczekuje się od inteligentnej fabryki.

Nowe wyzwania, przed jakimi stają producenci

Ostatnia rewolucja przemysłowa znacząco zaburzyła procedurę procesu produkcji. W erze Industry 3.0 urządzenia elektroniczne, takie jak zintegrowane obwody drukowane, umożliwiły zautomatyzowanie pojedynczych maszyn, zwiększyły produktywność i zmniejszyły koszty. Obecnie wchodząca Industry 4.0 i konwergencja systemów IT/OT prawdopodobnie przyniosą podobne efekty. Firmy, które wiedzą, czego się spodziewać, mogą szybko wdrożyć odpowiednie rozwiązania i zacząć wcześniej odnosić korzyści z technologii inteligentnej fabryki. Cyfrowa transformacja tworzy następujące wyzwania dla producentów w fazie przejścia do ery Industry 4.0:

 

 • Nowe modele biznesowe: krytyczne zadania, które w najwyższym stopniu wpływają na produkcję, będą coraz bardziej polegać na zautomatyzowanym gromadzeniu i analizowaniu danych. W efekcie fabryki będą w stanie minimalizować błędy i staną się bardziej elastyczne, efektywne pod względem kosztów i konkurencyjne. Wdrożenie technologii IIoT będącej jedną z głównych w Industry 4.0, może wymagać dokładnego ponownego przemyślenia modelu biznesowego i strategii.
 • Zakłócenia operacyjne: wiele urządzeń w inteligentnej fabryce musi ze sobą współpracować. Zakłócenia stabilności procesów spowodowane przez przestarzałe zasoby i brak możliwości komunikacji między systemami mogą negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe, jeśli nie zostaną w porę usunięte. Zakłóceniom operacyjnym można zapobiec, usuwając wszelkie niestabilności i wdrażając ciągłe monitorowanie pod kątem objawów potencjalnych problemów w sieci.
 • Zmienione procesy organizacyjne: w fazie przejścia do Industry 4.0 należy uwzględnić sposób długofalowego wprowadzania zmian strategii biznesowej i procesów organizacyjnych. Konieczne może być zmodyfikowanie łańcucha dostaw, zmiana sposobu interakcji z klientami i zatrudniania nowych pracowników, posiadających umiejętności w zakresie zarządzania złożonymi sieciami cyfrowymi.
   
 • Cyberzagrożenia: wysoki stopień komunikacji w i Industry 4.0, wymaga obszernej sieci połączonych ze sobą urządzeń umożliwiających gromadzenie danych. Te urządzenia wprowadzają nowe zagrożenia związane z bezpieczeństwem, ponieważ każdy czujnik jest swoistym punktem wejścia do systemu. Aby sprostać temu wyzwaniu, należy wybierać urządzenia i oprogramowanie o zaawansowanych funkcjach w zakresie bezpieczeństwa. Dodatkowo konieczne jest wdrożenie w firmie ogólnej strategii bezpieczeństwa, obejmującej zasoby i pracowników.

 

 

Korzyści płynące z przejścia do Przemysłu 4.0 z zenon

Gdy systemy IT i OT się łączą, procesy produkcyjne stają się wydajniejsze i w rezultacie bardziej opłacalne. Dodatkowo wdrożenie technologii Przemysłu 4.0 może pomóc w utrzymaniu konkurencyjnej pozycji i zrealizowaniu organizacyjnych celów w zakresie rozwoju. Oto kilka korzyści, jakie zapewnia producentom ta technologia:

Liczne korzyści płynące z wdrożenia technologii Industry 4.0, w tym niższe koszty produkcji i lepsza jakość produktu, sprawiają, że jest ono niezwykle opłacalne.

 • Niższe koszty operacyjne: wdrożenie technologii Przemysłu 4.0 przez wdrożenie przemysłowego oprogramowania do automatyzacji, takiego jak zenon, pozwala znacząco obniżyć koszty operacyjne przez wykorzystanie szczegółowych danych w celu zmaksymalizowania wydajności maszyn, wydajności operacyjnej i energetycznej. Ponadto możliwe jest podejmowanie działań prewencyjnych, takich jak predykcyjna konserwacja przed wystąpieniem błędów.
 • Wyższa produktywność: automatyzacja większej liczby wydziałów w fabryce zwiększa wydajność produkcji i jednocześnie zmniejsza obciążenie ludzkich pracowników, którzy mogą koncentrować się na zadaniach o wyższej wartości. Rezultatem jest większa produktywność całej organizacji.
 • Wysoka jakość produktów: przemysłowe oprogramowanie do automatyzacji może wykrywać problemy związane z jakością produktów, szybko i automatycznie je rozwiązywać oraz powiadamiać o ich występowaniu. Pozwala również na szczegółowe analizy za pomocą raportowania danych w czasie rzeczywistym i historycznych.
 • Zarządzanie wieloma obiektami: w przypadku firm dysponujących rozbudowaną siecią zakładów produkcyjnych zastosowanie oprogramowania przemysłowego bazującego na chmurze może pomóc im w pozyskiwaniu i centralizowaniu danych w czasie rzeczywistym z wszystkich obiektów. Dzięki temu firmy mogą szybciej i dokładniej analizować dane z zakładów i w ten sposób zwiększyć wydajność produkcji.

 

 

Przemysł 4.0 w praktyce – Jak zenon pomaga w przejściu

W zależności od wielkości i bieżącego stopnia cyfryzacji firmy, przejście do realizacji Przemysłu 4.0 może wydawać się trudne. Ale ostateczne korzyści – w tym mniejsze koszty, wyższa produktywność i wyższa jakość produktów – sprawiają, że wysiłki związane z wdrożeniem IIoT są naprawdę opłacalne.

 

COPA-DATA pomagamy w łatwym wdrożeniu Przemysłu 4.0 przez dostarczenie elastycznego, łatwego w użyciu przemysłowego oprogramowania do automatyzacji. Nasza zenon Software Platform, oferuje raportowanie w czasie rzeczywistym, płynną łączność, świadomość sytuacyjną, elastyczną architekturę i zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, pomagające w pomyślnej integracji systemów IT i OT oraz wdrożeniu Przemysłu 4.0.

zenon ułatwia wejście w erę Przemysłu 4.0 przez zapewnienie zarządzania wieloma obiektami, komunikację z ERP i integrację niezależną od dostawców.

 • Architektura wieloobiektowa: aby pomóc firmom produkcyjnym dysponującym wieloma lokalizacjami lub działającymi w kooperacji z innymi firmami, zenon charakteryzuje się wieloobiektową architekturą wykorzystującą przetwarzanie danych w chmurze. Dzięki tej wysoce skalowalnej architekturze dane generowane przez maszyny są wysyłane w czasie rzeczywistym do chmury, do której dostęp jest możliwy z dowolnego miejsca, również przy użyciu urządzeń przenośnych, takich jak tablety i smartfony.
 • Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa: oprogramowanie zenon jest wyposażone w najnowocześniejsze funkcje bezpieczeństwa, obejmujące zarządzanie użytkownikami na bazie stanowisk, redundancję serwera, wersjonowanie i porównywanie projektów, uwierzytelnianie i szyfrowanie sieci, pozwalające na przeciwdziałanie cyberzagrożeniom towarzyszącym IIoT.
 • Płynna komunikacja z ERP: zenon doskonale łączy dane generowane przez maszyny z informacjami ze stosowanego systemu ERP (Enterprise Resource Planning, pol. planowanie zasobów przedsiębiorstwa). To działanie umożliwia współdzielenie danych w przedsiębiorstwie oraz poprawienie wyników sprzedaży, rozliczeń, zarządzania łańcuchem dostaw i innych procesów na poziomie ERP.
 • Integracja niezależna od dostawców: zenon jest platformą oprogramowania niezależną od dostawców, umożliwiającą integrację ze sprzętem produkcyjnym pochodzącym od wielu różnych dostawców. Dzięki temu wdrożenie jest łatwiejsze, a komunikacja między odległymi jednostkami produkcyjnymi jest zautomatyzowana. Ponieważ COPA-DATA jest niezależnym producentem oprogramowania, możemy szybko rozwijać dodatkowe funkcjonalności, aby spełnić specyficzne wymagania klientów.

 

 

Skontaktuj się z COPA-DATA, aby ułatwić sobie wdrożenie Produkcji 4.0

W przypadku rozpoczętego lub planowanego wdrożenia Produkcji 4.0, zachęcamy do skorzystania z naszego wsparcia w zakresie realizowanych projektów. Dostarczymy gotowe rozwiązania w dziedzinie oprogramowania przemysłowego w celu sprostania wyzwaniom przyszłości. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami dzisiaj.

zenon Software Platform offers advanced reporting, connectivity, visualization, flexible architecture and advanced security, helping your business transition to Industry 4.0.

Contact Us

La plataforma zenon ofrece informes avanzados, conectividad, visualización, estructura flexible y seguridad avanzada, ayudándole a adaptarse a la Industria 4.0.

CONTACTE CON NOSOTROS

A zenon Software Platform oferece recursos avançados de relatório, conectividade, visualização, arquitetura flexível e segurança, ajudando sua empresa na transição para a Indústria 4.0.

ENTRE EM CONTATO

zenon erbjuder avancerad rapportering, uppkoppling, visualisering, flexibel arkitektur och avancerad säkerhet, som underlättar övergången till Industri 4.0.

KONTAKTA OSS

Mit Reporting, Konnektivität, Visualisierung, flexibler Architektur sowie vielen Sicherheitsfunktionen gelingt Ihnen dank zenon der Übergang zur Industrie 4.0. 

Kontaktieren Sie uns

zenon assure reporting, connectivité et visualisation de pointe, ainsi qu’une architecture flexible et une sécurité avancée, afin d’aider votre entreprise à passer à l’industrie 4.0.

CONTACTEZ-NOUS

zenon oferuje raportowanie, komunikację, wizualizację, elastyczną architekturę i zaawansowane bezpieczeństwo, wspomagające biznes wdrażający Przemysł 4.0.

KONTAKT

zenon offre report avanzati, connettività, visualizzazione, architettura flessibile e sicurezza avanzata, aiutandoti nella transizione all'industria 4.0.

CONTATTACI

close video