Przemysł 4.0 w praktyce z oprogramowaniem do automatyzacji zenon

 

Industry 4.0 lub – innymi słowami – czwarta rewolucja przemysłowa, towarzyszy nam już w postaci licznych inteligentnych czujników, rozbudowanej komunikacji i przetwarzania danych w chmurze. Tworzony na ulepszeniach wnoszonych do produkcji przez komputery, Przemysł 4.0 usprawni produkcję dzięki Przemysłowemu Internetowi Rzeczy (IIoT) i innych najnowocześniejszych technologii.

 

Mimo, że celem tej cyfrowej transformacji jest zwiększenie wydajności produkcji, wielu właścicieli firm odczuwa niepokój związany z nowymi wyzwaniami Industry 4.0. Inteligentna produkcja wnosi jednak ze sobą wiele korzyści. Oto, co trzeba wiedzieć, aby doskonale radzić sobie w następnej fazie przemysłu.

 

 

Konwergencja IT/OT i Przemysł 4.0

W przeszłości w organizacjach produkcyjnych technologia informatyczna (IT) i technologia operacyjna (OT) działały niezależnie od siebie. IT wykorzystywano głównie do wsparcia zarządzania i zaplecza administracyjnego, podczas gdy OT, obejmująca wszystkie urządzenia i zasoby zaangażowane w produkcję, kontrolowała maszyny i sprzęt w hali produkcyjnej bez dostępu do informacji z pozostałych części organizacji. Obecnie efekty rozwoju Przemysłu 4.0, takie jak Internet Rzeczy (IoT), doprowadziły do konwergencji systemów IT i OT, która otwiera zupełnie nowe możliwości w dziedzinie bardziej inteligentnej produkcji i ujednoliconego zarządzania działalnością.

 

Gdy systemy OT działały niezależnie od IT, maszyny były programowane do wykonywania wysoce wyspecjalizowanych zadań – i tylko tych zadań. Taka konfiguracja zmienia się w Industry 4.0, ponieważ inteligentne maszyny wykorzystują dane pochodzące z różnych źródeł w celu dostosowania procesów produkcyjnych do zmieniających się warunków, pozwalając na osiągnięcie wielu możliwości, jakich oczekuje się od inteligentnej fabryki – automatycznych korekt, inteligentnego kierowania zamówieniami, widoczności w całej organizacji, predykcyjnej konserwacji i innych.

Konwergencja systemów IT/OT w dobie Industry 4.0 pozwala na osiągnięcie wielu nowych możliwości, jakich oczekuje się od inteligentnej fabryki.

Nowe wyzwania, przed jakimi stają producenci

Ostatnia rewolucja przemysłowa znacząco zaburzyła procedurę procesu produkcji. W erze Industry 3.0 urządzenia elektroniczne, takie jak zintegrowane obwody drukowane, umożliwiły zautomatyzowanie pojedynczych maszyn, zwiększyły produktywność i zmniejszyły koszty. Obecnie wchodząca Industry 4.0 i konwergencja systemów IT/OT prawdopodobnie przyniosą podobne efekty. Firmy, które wiedzą, czego się spodziewać, mogą szybko wdrożyć odpowiednie rozwiązania i zacząć wcześniej odnosić korzyści z technologii inteligentnej fabryki. Cyfrowa transformacja tworzy następujące wyzwania dla producentów w fazie przejścia do ery Industry 4.0:

 

 • Nowe modele biznesowe: krytyczne zadania, które w najwyższym stopniu wpływają na produkcję, będą coraz bardziej polegać na zautomatyzowanym gromadzeniu i analizowaniu danych. W efekcie fabryki będą w stanie minimalizować błędy i staną się bardziej elastyczne, efektywne pod względem kosztów i konkurencyjne. Wdrożenie technologii IIoT będącej jedną z głównych w Industry 4.0, może wymagać dokładnego ponownego przemyślenia modelu biznesowego i strategii.
 • Zakłócenia operacyjne: wiele urządzeń w inteligentnej fabryce musi ze sobą współpracować. Zakłócenia stabilności procesów spowodowane przez przestarzałe zasoby i brak możliwości komunikacji między systemami mogą negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe, jeśli nie zostaną w porę usunięte. Zakłóceniom operacyjnym można zapobiec, usuwając wszelkie niestabilności i wdrażając ciągłe monitorowanie pod kątem objawów potencjalnych problemów w sieci.
 • Zmienione procesy organizacyjne: w fazie przejścia do Industry 4.0 należy uwzględnić sposób długofalowego wprowadzania zmian strategii biznesowej i procesów organizacyjnych. Konieczne może być zmodyfikowanie łańcucha dostaw, zmiana sposobu interakcji z klientami i zatrudniania nowych pracowników, posiadających umiejętności w zakresie zarządzania złożonymi sieciami cyfrowymi.
   
 • Cyberzagrożenia: wysoki stopień komunikacji w i Industry 4.0, wymaga obszernej sieci połączonych ze sobą urządzeń umożliwiających gromadzenie danych. Te urządzenia wprowadzają nowe zagrożenia związane z bezpieczeństwem, ponieważ każdy czujnik jest swoistym punktem wejścia do systemu. Aby sprostać temu wyzwaniu, należy wybierać urządzenia i oprogramowanie o zaawansowanych funkcjach w zakresie bezpieczeństwa. Dodatkowo konieczne jest wdrożenie w firmie ogólnej strategii bezpieczeństwa, obejmującej zasoby i pracowników.

 

 

Korzyści płynące z przejścia do Przemysłu 4.0 z zenon

Gdy systemy IT i OT się łączą, procesy produkcyjne stają się wydajniejsze i w rezultacie bardziej opłacalne. Dodatkowo wdrożenie technologii Przemysłu 4.0 może pomóc w utrzymaniu konkurencyjnej pozycji i zrealizowaniu organizacyjnych celów w zakresie rozwoju. Oto kilka korzyści, jakie zapewnia producentom ta technologia:

Liczne korzyści płynące z wdrożenia technologii Industry 4.0, w tym niższe koszty produkcji i lepsza jakość produktu, sprawiają, że jest ono niezwykle opłacalne.

 • Niższe koszty operacyjne: wdrożenie technologii Przemysłu 4.0 przez wdrożenie przemysłowego oprogramowania do automatyzacji, takiego jak zenon, pozwala znacząco obniżyć koszty operacyjne przez wykorzystanie szczegółowych danych w celu zmaksymalizowania wydajności maszyn, wydajności operacyjnej i energetycznej. Ponadto możliwe jest podejmowanie działań prewencyjnych, takich jak predykcyjna konserwacja przed wystąpieniem błędów.
 • Wyższa produktywność: automatyzacja większej liczby wydziałów w fabryce zwiększa wydajność produkcji i jednocześnie zmniejsza obciążenie ludzkich pracowników, którzy mogą koncentrować się na zadaniach o wyższej wartości. Rezultatem jest większa produktywność całej organizacji.
 • Wysoka jakość produktów: przemysłowe oprogramowanie do automatyzacji może wykrywać problemy związane z jakością produktów, szybko i automatycznie je rozwiązywać oraz powiadamiać o ich występowaniu. Pozwala również na szczegółowe analizy za pomocą raportowania danych w czasie rzeczywistym i historycznych.
 • Zarządzanie wieloma obiektami: w przypadku firm dysponujących rozbudowaną siecią zakładów produkcyjnych zastosowanie oprogramowania przemysłowego bazującego na chmurze może pomóc im w pozyskiwaniu i centralizowaniu danych w czasie rzeczywistym z wszystkich obiektów. Dzięki temu firmy mogą szybciej i dokładniej analizować dane z zakładów i w ten sposób zwiększyć wydajność produkcji.

 

 

Przemysł 4.0 w praktyce – Jak zenon pomaga w przejściu

W zależności od wielkości i bieżącego stopnia cyfryzacji firmy, przejście do realizacji Przemysłu 4.0 może wydawać się trudne. Ale ostateczne korzyści – w tym mniejsze koszty, wyższa produktywność i wyższa jakość produktów – sprawiają, że wysiłki związane z wdrożeniem IIoT są naprawdę opłacalne.

 

COPA-DATA pomagamy w łatwym wdrożeniu Przemysłu 4.0 przez dostarczenie elastycznego, łatwego w użyciu przemysłowego oprogramowania do automatyzacji. Nasza zenon Software Platform, oferuje raportowanie w czasie rzeczywistym, płynną łączność, świadomość sytuacyjną, elastyczną architekturę i zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, pomagające w pomyślnej integracji systemów IT i OT oraz wdrożeniu Przemysłu 4.0.

zenon ułatwia wejście w erę Przemysłu 4.0 przez zapewnienie zarządzania wieloma obiektami, komunikację z ERP i integrację niezależną od dostawców.

 • Architektura wieloobiektowa: aby pomóc firmom produkcyjnym dysponującym wieloma lokalizacjami lub działającymi w kooperacji z innymi firmami, zenon charakteryzuje się wieloobiektową architekturą wykorzystującą przetwarzanie danych w chmurze. Dzięki tej wysoce skalowalnej architekturze dane generowane przez maszyny są wysyłane w czasie rzeczywistym do chmury, do której dostęp jest możliwy z dowolnego miejsca, również przy użyciu urządzeń przenośnych, takich jak tablety i smartfony.
 • Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa: oprogramowanie zenon jest wyposażone w najnowocześniejsze funkcje bezpieczeństwa, obejmujące zarządzanie użytkownikami na bazie stanowisk, redundancję serwera, wersjonowanie i porównywanie projektów, uwierzytelnianie i szyfrowanie sieci, pozwalające na przeciwdziałanie cyberzagrożeniom towarzyszącym IIoT.
 • Płynna komunikacja z ERP: zenon doskonale łączy dane generowane przez maszyny z informacjami ze stosowanego systemu ERP (Enterprise Resource Planning, pol. planowanie zasobów przedsiębiorstwa). To działanie umożliwia współdzielenie danych w przedsiębiorstwie oraz poprawienie wyników sprzedaży, rozliczeń, zarządzania łańcuchem dostaw i innych procesów na poziomie ERP.
 • Integracja niezależna od dostawców: zenon jest platformą oprogramowania niezależną od dostawców, umożliwiającą integrację ze sprzętem produkcyjnym pochodzącym od wielu różnych dostawców. Dzięki temu wdrożenie jest łatwiejsze, a komunikacja między odległymi jednostkami produkcyjnymi jest zautomatyzowana. Ponieważ COPA-DATA jest niezależnym producentem oprogramowania, możemy szybko rozwijać dodatkowe funkcjonalności, aby spełnić specyficzne wymagania klientów.

 

 

Skontaktuj się z COPA-DATA, aby ułatwić sobie wdrożenie Produkcji 4.0

W przypadku rozpoczętego lub planowanego wdrożenia Produkcji 4.0, zachęcamy do skorzystania z naszego wsparcia w zakresie realizowanych projektów. Dostarczymy gotowe rozwiązania w dziedzinie oprogramowania przemysłowego w celu sprostania wyzwaniom przyszłości. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami dzisiaj.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI