Kompleksowe gromadzeniedanych produkcyjnych: Od paneli HMI przezsystemy SCADA po raportowanie

HMI: precyzyjne źródło danych

Panele HMI są doskonałym źródłem zbierania danych w czasie rzeczywistym oraz w dłuższych sekwencjach. Panele tego rodzaju umożliwiają operatorom maszyn filtrowanie, sortowanie i eksport danych, oferując również możliwość dodawania komentarzy. Pozwala to na bieżące raportowanie błędów wraz z odnalezieniem potencjalnej przyczyny.

 

Ponadto w tym samym czasie, oprogramowanie HMI musi zapewnić, że dane użytkownika nie mogą zostać zmienione. Każda interwencja musi zostać zarejestrowana . Tylko w ten sposób można zagwarantować bezpieczeństwo źródła informacji.

In a manufacturing plant, collecting the right data is critical. Obtaining a wide array of data types can significantly improve performance.

Mobilne zbieranie danych: uelastycznia, personalizuje i aktualizuje proces gromadzenia danych z zakładu

Coraz większe znaczenie ma wykorzystanie urządzeń mobilnych w procesie gromadzenia danych. Często są one również doskonałą alternatywą w sytuacjach kiedy dane są zbierane zarówno z nośników jak i innych źródeł. Oznacza to iż komputery na których zostały zapisane dane z procesów muszą komunikować się bezpośrednio z urządzeniami mobilnymi i być w stanie odebrać oraz przetworzyć odpowiednie dane. Oprogramowanie zbierające dane musi obsługiwać komunikację pomiędzy urządzeniami mobilnymi różnych systemów.

Real-time data about equipment performance allows operators to address otherwise undetectable problems.

SCADA: kompleksowe zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych produkcyjnych

Jeżeli dane uzyskane ze wszystkich źródeł, począwszy od HMI poprzez informację z oprogramowania lub sczytywane i spisywane manualnie są zapisywane centralnie w systemie SCADA, operator sprzętu może czerpać z tego różnorodne korzyści. Aby tak było dobrze zintegrowane oprogramowanie SCADA powinno być w stanie łączyć dane z wielu różnych źródeł, aby je przetwarzać i przesyłać do innych systemów.

 

Coraz większe znaczenie ma wykorzystanie urządzeń mobilnych w procesie gromadzenia danych. Często są one również doskonałą alternatywą w sytuacjach kiedy dane są zbierane zarówno z nośników jak i innych źródeł. Oznacza to iż komputery na których zostały zapisane dane z procesów muszą komunikować się bezpośrednio z urządzeniami mobilnymi i być w stanie odebrać oraz przetworzyć odpowiednie dane. Oprogramowanie zbierające dane musi obsługiwać komunikację pomiędzy urządzeniami mobilnymi różnych systemów. Jeżeli dane uzyskane ze wszystkich źródeł, począwszy od HMI poprzez informację z oprogramowania lub sczytywane i spisywane manualnie są zapisywane centralnie w systemie SCADA, operator sprzętu może czerpać z tego różnorodne korzyści. Aby tak było dobrze zintegrowane oprogramowanie SCADA powinno być w stanie łączyć dane z wielu różnych źródeł, aby je przetwarzać i przesyłać do innych systemów. Po pierwsze użytkownicy po naciśnięciu jednego przycisku otrzymują gotowe raporty, które mogą być wykorzystane w różnych formach. Po drugie, urządzenie może zareagować automatycznie po wcześniejszym zdefiniowaniu określonych sytuacji.

 

W przypadku systemu zarządzającego energią, system SCADA może np. automatycznie odłączyć urządzenie z sieci lub aktywować dodatkowe źródła energii jeśli, interpretacja danych operacyjnych w systemie zarządzania energią oznacza groźbę wystąpienia obciążenia szczytowego.

 

Podsumowując; nowoczesne oprogramowanie SCADA może przejąć główną rolę w przetwarzaniu danych.

Data collection software provides operators with the wealth of real-time, analyzable data they need.

Gromadzenie , przetwarzanie, raportowanie: najwyższy poziom optymalizacji

Surowe dane zebrane z zakładu są zazwyczaj przetwarzane na specjalnych komputerach posiadających własne oprogramowanie, łączone, i dopiero przekazywane jako wyniki. Przydatność danych otrzymanych w takiej formie zależy od jakości systemów zbierających dane PDC oraz wykorzystywanego oprogramowania.

 

Systemy zbierania danych mogą być identyczne z innymi pracującymi systemami, takimi jak SCADA z wbudowanym raportowaniem. Korzyści płynące z zastosowania takiego rozwiązania: jeden interfejs mniej. Ponadto, jeżeli jest to system zarządzania energią, niezbędne wyniki ze zgromadzonych danych mogą być bezpośrednio zaimportowane poprzez system SCADA.

 

Systemy SCADA obsługujące nowoczesne raportowanie dostarczają informacji firmom z różnych branż. Raporty mogą być tworzone szybko i na ogół z różnych danych - zarówno w czasie rzeczywistym jak i raporty historyczne. Można je porównywać – oraz natychmiastowo przesłać do określonych odbiorców.

 

Każdy kto korzysta z możliwości oferowanych przez nowoczesne systemy gromadzenia danych, począwszy od bezpośrednich danych z maszyn i sterowników poprzez mobilną rejestrację danych i kompleksowe przetwarzanie w systemie SCADA do elastycznego raportowania, ma największe szanse odkrycia potencjału optymalizacji,którą może wdrożyć we własnej firmie.

CONTACT US