Skontaktuj się z Ekspertem

Gwarantowana mobilność w Smart City

 

Rozwiązanie do automatyzacji ruchu drogowego i transportu publicznego

Jakość życia w inteligentnym mieście rośnie odpowiednio do dostępności transportu publicznego. Wraz z rozwojem urbanizacji, mobilność w miastach jest centralnym zagadnieniem i ważną siłą napędzającą rozwój i postęp. Inteligentne planowanie ruchu ulicznego, rozwój lokalnego transportu i optymalne połączenie w sieć wszystkich użytkowników dróg są charakterystyczną cechą inteligentnego miasta (tzw. Smart City).

 

 

Platforma Programowa zenon od COPA-DATA dostarcza niezawodne, łatwo dostępne i elastyczne rozwiązanie softwarowe do monitorowania, kontroli i utrzymania transportu publicznego i ruchu drogowego. Wykorzystywane jako centralny system sterowania procesami, monitoruje i kontroluje wszystkie składniki niezbędne do realizowania usług, takich jak cyfrowe tablice wyświetlające na autostradach, wentylacja w systemach tuneli, światła na pasach startowych lotnisk i wiele więcej. Jako system zarządzania danymi dotyczącymi energii (EDMS), zapewnia również zrównoważone wykorzystanie zasobów energetycznych w sieci ruchu ulicznego. Dzięki zautomatyzowanym procesom i łańcuchom eskalacji alertów Platforma Programowa zenon minimalizuje błędy i pomaga personelowi operacyjnemu w szybkim reagowaniu na zdarzenia.

 

zenon do obsługi autostrad, lotnisk i sieci dróg

zenon umożliwia optymalne kontrolowanie i utrzymanie transportu publicznego i ruchu drogowego. Platforma oprogramowania jest przydatna w automatyzacji podstacji w ruchu ulicznym oraz kontrolowaniu systemów w tunelach. Dodatkowo zenon oferuje funkcjonalności SCADA dla dyspozytorni transportu publicznego. Szczegółowe opcje raportowania wspomagają zarządzanie energią w transporcie — na przykład na lotniskach czy w sieciach metra — i w ten sposób zapewniają zrównoważone wykorzystanie zasobów wody i energii.

 

zenon do systemów tuneli

Istotny obszar, w którym oprogramowanie zenon znajduje zastosowanie, to monitorowanie systemów pomocniczych tuneli drogowych i kolejowych. Są to np. układy zasilania awaryjnego czy systemy sygnalizacji pożaru. Rozwiązanie zenon jest otwartym systemem, który łączy różne technologie i systemy podmiotów trzecich, nie powodując zakłóceń w ich działaniu. zenon umożliwia odczytywanie danych z różnych źródeł, takich jak sprzęt zasilania elektrycznego, systemy kamer, oświetlenie, interkomy i alarmy pożarowe.

 

Odpowiednie do każdego scenariusza automatyzacji

Oprogramowanie zenon umożliwia zarówno w pełni, jak i częściowo zautomatyzowane operacje. Natywne aplikacje na smartfony, działające pod kontrolą systemów iOS, Android, Windows Phone, oraz rozwiązania oparte na technologii HTML5 pozwalają na mobilne monitorowanie systemów w dowolnym czasie i miejscu. Operatorzy w dyspozytorni mogą korzystać z funkcji zenon Worldview, aby monitorować rozbudowane infrastruktury drogowe. Funkcja przybliżania pozwala uzyskać widok szczegółowy poszczególnych operacji.

 

Operacje w dyspozytorniach załogowych i bezzałogowych

Platforma zenon umożliwia łatwe i bezpieczne sterowanie dowolnymi urządzeniami w ramach infrastruktury. Serwer sieci web pozwala na zdalny dostęp i zdalne monitorowanie. Zarządzanie użytkownikami umożliwia przydzielanie odpowiednich praw dostępu do każdego użytkownika. Bezzałogowe dyspozytornie mogą szybko informować dyżurujący personel serwisowy o wszelkich problemach za pomocą zautomatyzowanych wiadomości SMS, e-mail lub połączeń wykorzystujących konwersję tekstu na mowę. Jeżeli kontakt z pierwszą osobą nie jest możliwy, zenon informuje kolejną osobę posiadającą uprawnienia. Nie trzeba stale kontrolować personelu w dyspozytorni, ponieważ każdy użytkownik może otrzymywać odpowiednie wiadomości z systemu.

 

Zarządzanie alarmami

zenon może zautomatyzować pomiary jakości powietrza, temperatury zewnętrznej i innych parametrów za pomocą czujników. Gdy takie wartości, jak ilość drobnych pyłów czy tlenków azotu (NOx), przekroczą ustawione limity, zautomatyzowany system wyzwoli alarm, umożliwiający szybką reakcję na ryzyko szkodliwego oddziaływania na środowisko.

 

Nieskomplikowane opcje integracji

Jako otwarta platforma, zenon obsługuje szeroki zakres protokołów komunikacyjnych oraz integrację formatów ActiveX, .NET oraz WPF. Oprócz tego udokumentowany interfejs API pozwala na płynną integrację pozostałych systemów z zenon stanowiąc kompleksowe rozwiązanie.

 

Predykcyjne zarządzanie natężeniem ruchu

Większe natężenie ruchu lub niewłaściwe sekwencje świateł drogowych mogą spowodować spowolnienie ruchu drogowego, a nawet doprowadzić do jego zatrzymania. Oprogramowanie zenon pomaga w osiągnięciu niezawodnego pomiaru i sterowania przepływem ruchu drogowego, a co za tym idzie — w osiągnięciu mniej zakorkowanego miasta.

 

Cenne oszczędności energii

Jako System Zarządzania Danymi Energetycznymi (EDMS), zenon może zautomatyzować rejestrowanie danych dotyczących zużycia energii, takich jak zużycie elektryczności, gazu i wody. Dane te mogą być wykorzystywane do identyfikowania i osiągania potencjalnych oszczędności. To z kolei pozwala na obniżenie kosztów i jednocześnie na osiągnięcie zrównoważonych operacji w całej sieci transportowej — zarówno na lotniskach, w systemach tuneli, w transporcie kolejowym, jak i w ruchu drogowym. Platforma programowa zenon, zgodna z normą ISO 50001, pomaga w automatycznym gromadzeniu i ocenie wszelkich danych energetycznych, które mogą być przydatne przy podejmowaniu decyzji związanych z zarządzaniem energią.

 

Pełna rejestracja i dokumentowanie danych

zenon obejmuje niezawodny system archiwizowania danych, zintegrowany moduł analizy trendów i łatwą w obsłudze funkcję raportowania, zapewniającą zindywidualizowany podgląd danych historycznych. Ciągła rejestracja dostarcza wszystkich niezbędnych danych do podejmowania decyzji i wprowadzania optymalizacji. Dodatkowo pozwala na w pełni zautomatyzowaną, elektroniczną dokumentację, dzięki czemu nie ma potrzeby stosowania ręcznych lub papierowych list kontrolnych.

 

COPA-DATA: rozwiązania Smart City w projektach mobilności

Od monitorowania operacji do podejmowania uzasadnionych decyzji — zenon wspomaga każdy aspekt współczesnej branży transportu dzięki płynnemu połączeniu, precyzyjnemu monitorowaniu i optymalizacji danych z codziennych operacji. Aby dowiedzieć się więcej na temat firmy COPA-DATA i o tym, jak zenon może pomóc w zwiększeniu wartości, możliwości i bezpieczeństwa organizacji, skontaktuj się z nami już dzisiaj.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Information Unlimited Magazine - Vol. 31

IU Magazine

Information Unlimited Magazine - Vol. 31

5.8 MB

Success Stories