Skontaktuj się z Ekspertem

Oprogramowanie zenon jako system zarządzania dystrybucją (DMS)

Czy potrzebujesz inteligentnego rozwiązania obsługującego wszystkie zadania związane z monitorowaniem i kontrolowaniem sieci elektroenergetycznych? W takim razie zenon to właściwy wybór dla systemu zarządzania dystrybucją. Oprogramowanie zenon oferuje szeroki wachlarz aplikacji zwiększających bezpieczeństwo, stabilność i wydajność: od konfiguracji projektu poprzez wizualizację, aż do raportowania i zgodnej z przepisami archiwizacji.

Automatyzacja złożonych sekwencji poleceń

 

Złożone procesy rozdziału energii elektrycznej wymagają precyzyjnego planowania i znacznej koncentracji podczas pracy. Moduł Command Sequencer służący do automatyzacji sekwencji poleceń rozwiązuje ten problem i pozwala uniknąć potencjalnych źródeł błędów. Umożliwia tworzenie sekwencji poleceń w chronionym środowisku, a następnie testowanie ich w ramach symulacji. W warunkach rzeczywistych wszystko przebiega automatycznie. W ten sposób zapobiega się niepoprawnemu i niezamierzonemu rozdziałowi podczas pracy oraz zwiększa się bezpieczeństwo dostaw.

Doskonałe opanowanie sytuacji

 

Worldview to kluczowy moduł oprogramowania zenon. Kompletna sieć elektroenergetyczna, z uwzględnieniem wszystkich generatorów, aparatury rozdzielczej i linii, przedstawiana jest w formie graficznej i przejrzystego przeglądu. Funkcja przybliżania pozwala przejść z widoku ogólnego do widoku o dowolnym poziomie szczegółowości. Informacje zawsze są na tyle szczegółowe, na ile jest to potrzebne. W ten sposób operator zawsze dysponuje przeglądem ogólnym, jak i informacjami o wybranym przez siebie poziomie detali.

Przeszłość pod kontrolą dzięki zintegrowanemu rejestratorowi procesów

 

Często konieczne jest przywracanie poprzednich stanów, np. po wystąpieniu problemu. Oprogramowanie zenon eliminuje potrzebę żmudnego przeszukiwania wyników i zmierzonych wartości na zapisanych listach. Zintegrowany moduł Process Recorder wyświetla poprzednie sytuacje w widoku sieci. Wcześniejszy stan aparatury rozdzielczej widoczny jest niezwłocznie, a jego analiza przebiega sprawniej. Pasek czasu umożliwia łatwe przeglądanie w kolejności chronologicznej. Wszystko to pozwala skuteczniej analizować awarie, sprawniej wydedukować czas wystąpienia błędów i łatwiej rejestrować obszary dotknięte problemem.

Szybkie lokalizowanie awarii w razie wystąpienia zdarzeń

 

W razie wystąpienia zwarć lub upływu prądu do ziemi oprogramowanie zenon włącza alarm, wykorzystując sygnały urządzeń ochronnych do zlokalizowania awarii lub kolejności wystąpienia problemów. Do umiejscawiania usterek wykorzystywane są wskazania kolejności i pomiary impedancji. Kolorowe linie i znaczniki na ekranie sieci wskazują lokalizację problemów. Pozwala to szybciej zidentyfikować i wyodrębnić miejsce wystąpienia awarii, skuteczniej wykorzystać personel obsługi i zadbać o lepszą jakość dostaw.

Indywidualne interfejsy usprawniające środowisko użytkownika

 

Oprogramowanie zenon wykorzystywane jest w działających przez całą dobę sterowniach, w których praca prowadzona jest w systemie zmianowym. Każdy operator ma swoje ulubione ustawienia. Dlatego też system można skonfigurować w sposób zapamiętujący preferencje użytkowników. Operatorzy mogą wybrać ustawienia na koniec zmiany i przywrócić je przy rozpoczynaniu kolejnej. Eliminuje to konieczność ciągłego dostosowywania interfejsu użytkownika, ponieważ każdy zastaje go w takim samym stanie, w jakim opuścił stanowisko, wylogowując się na koniec swojej zmiany.


Oprogramowanie zenon jako System Zarządzania Dystrybucją (DMS)

Solution Leaflet

Oprogramowanie zenon jako System Zarządzania Dystrybucją (DMS)

1010 KB

zenon Energy Edition Product Information

Boilerplate

zenon Energy Edition Product Information

746 KB

zenon Energy Edition

Brochure

zenon Energy Edition

3.4 MB

Success Stories