Skontaktuj się z Ekspertem

Oprogramowanie do automatyzacji zarządza wodą i ściekami w Smart City

 

Zrównoważone zaopatrzenie i oczyszczanie dla miast i gmin

Zapewnianie zaopatrzenia w wodę, zarządzanie ściekami i uzdatnianie wody pitnej dla dużego obszaru jest ważną usługą realizowaną przez miasta i gminy. Wydajne zarządzanie zasobami jest niezbędne w celu obniżenia zużycia energii i wody oraz zapobiegania stratom wody.

 

Platforma Programowa zenon firmy COPA-DATA pomaga w optymalizacji procesów: zaopatrzenia w wodę, zarządzania ściekami i obróbki wody pitnej dla miast i regionów. Od rurociągów

i rozproszonych oczyszczalni ścieków do stacji przepompowni — zenon może przejąć zarządzanie wszystkim procesami w bardziej inteligentny sposób. Platforma oprogramowania zapewnia wsparcie w zakresie monitorowania sieci dystrybucyjnej i prognozowania nieoczekiwanych skoków zużycia wody i wymagań dotyczących konserwacji.

 

 

Niezawodne zaopatrzenie

Zapewnienie nieprzerwanych dostaw wody do mieszkańców wymaga precyzyjnego zarządzania dystrybucją i natężeniem przepływu. Analizy wykresów trendów w oprogramowaniu zenon pomagają w przewidywaniu nadmiernych szczytów zużycia wody i zapobiegają niedoborom. Personel konserwujący może pracować z poziomu centralnej dyspozytorni oraz wykonywać operacje z dowolnej lokalizacji, korzystając z interfejsu bazującego na sieci web.

 

Szybkie rozwiązywanie problemów w przypadku usterki

W przypadku wystąpienia usterki funkcja centralnej administracji alarmami powiadamia pracowników za pośrednictwem wiadomości e-mail, SMS lub komunikatu głosowego dzięki konwersji tekstu na mowę. Dodatkowo zenon podpowiada inteligentne zalecenia dotyczące kolejnych działań, pozwalające na szybkie lokalizowanie i naprawianie wycieków.

 

Predykcyjna konserwacja gwarantuje ciągłość zaopatrzenia

Predykcyjna funkcja analityczna odpowiednio wcześnie identyfikuje komponenty obiektu, które stwarzają ryzyko awarii. Konserwacja na podstawie stanu urządzeń pozwala zapobiegać nieoczekiwanym problemom i unikać przestojów w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych.

 

Skuteczne monitorowanie i kontrolowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Warunki geograficzne często utrudniają monitorowanie i kontrolowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Oprogramowanie zenon oferuje czytelne wyświetlanie w formie graficznej całej sieci i jednocześnie prezentuje podsumowanie wszystkich informacji. Szczegółowe widoki mogą obejmować poziom komponentów pojedynczego obiektu. Dane w czasie rzeczywistym mogą być wyświetlane na podstawie indywidualnych potrzeb i wyświetlają natychmiastowe informacje o sieci dystrybucyjnej. Dostęp do danych można uzyskać również online przez interfejs oparty na sieci web. Monitorowanie i sterowanie różnymi obiektami jest możliwe z dowolnej lokalizacji przy wykorzystaniu tabletów i smartfonów za pomocą zabezpieczonych połączeń.

 

Zestandaryzowane operacje i sterowanie oszczędzają czas i pieniądze

Operatorzy maszyn i urządzeń często zmuszeni są korzystania z różnego rodzaju oprogramowania w poszczególnych lokalizacjach. W przypadku przeniesienia pracowników do innych obiektów muszą oni często przechodzić szkolenia, aby zapoznać się z lokalnym systemem. Platforma Programowa zenon pomaga wypełnić luki, ponieważ umożliwia zestandaryzowanie operacji i sterowania, co pozwala zwiększyć wydajności obsługi. Przyczynia się to również do skrócenia czasu i obniżenia kosztów projektów.

 

zenon idealny dla starszych i nowych urządzeń

W fazie koncepcyjnej planowanie nowych obiektów i wdrożenia w nich systemów optymalizujących może być zrównoważone i inteligentne. Platforma oprogramowania zenon umożliwia wydajne sterowanie pompami, systemami odcinającymi, mieszadłami, systemami oczyszczania wody i systemami filtracji.

Dzięki szerokim możliwościom komunikacji oprogramowanie zenon z łatwością dopasuje się do istniejącej infrastruktury. W związku z tym nie jest konieczny zakup nowych urządzeń w starszych obiektach lub sieciach dystrybucyjnych. Ponadto zenon wspomaga płynną integrację istniejącej infrastruktury w nowym, scentralizowanym systemie sterowania obiektu lub sieci dystrybucyjnej.

 

Kompletna dokumentacja

Tworzenie dokumentacji opartej na papierowych listach kontrolnych i pisanie raportów jest czasochłonne, a także podatne na błędy. Platforma zenon posiada inteligentne funkcje umożliwiające automatyczne tworzenie dokumentacji bez użycia papieru. Dane procesowe są rejestrowane ze znacznikami czasu, a następnie archiwizowane zgodnie z wymogami prawnymi. Dodatkowymi zaletami są raporty, listy i analizy trendów, zapewniające wgląd w istotne dane operacyjne.

 

COPA-DATA & Smart City: dostarczanie inteligentnych rozwiązań w zarządzaniu wodą i ściekami

Od monitorowania operacji do podejmowania uzasadnionych decyzji — zenon wspomaga każdy aspekt współczesnej branży zarządzania wodą i ściekami dzięki płynnemu połączeniu, precyzyjnemu monitorowaniu i optymalizacji danych z codziennych operacji. Aby dowiedzieć się więcej na temat firmy COPA-DATA i na temat tego, w jaki sposób można inteligentniej projektować systemy oczyszczania i zaopatrzenia w wodę w miastach Smart City, biorąc pod uwagę kilometry rur, odległość od oczyszczalni i dużą liczbę stacji pomp, skontaktuj się z nami już dzisiaj.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zarządzanie wodą i ściekami

Fast Facts

Zarządzanie wodą i ściekami

635 KB

Zarządzanie wodą i ściekami z oprogramowaniem zenon

Solution Leaflet

Zarządzanie wodą i ściekami z oprogramowaniem zenon

4.1 MB

Smart City solutions with zenon

Fact Sheet

Smart City solutions with zenon

314 KB

Success Stories